Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Target audience
Ārsti, ārsta palīgi, māsas, vecmātes
Kursa apjoms
24 akadēmiskās stundas (3 dienas): teorija – 12 st., prakse – 12 st.
No
Līdz

ESF kursi

RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
Room: D-202
Phone: +37167062635
Email: esfkursi [at] rsu.lv
Norises laiks
Grupa nokomplektēta
Language
Latvian
Supervisor
Arnita Tomiņa

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par paplašināto atdzīvināšanu pediatrijā slimnīcas etapā (PALS), kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanā neatliekamās situācijās, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā. Programma paredzēta ārstniecības personām, kas vēlas padziļināt savas zināšanas, sapratni un praktiskās iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanā neatliekamās situācijās slimnīcas etapā.

Tēmas

  • Kardiopulmonālās funkcijas un tās izsīkuma novēršana pirmsslimnīcas etapā
  • Zīdaiņa un bērna pamatatdzīvināšanas algoritmi
  • Elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa
  • Elpošanas ceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana
  • Vaskulārās pieejas nodrošināšana, šķidruma un medikamentu ievadīšana asinsritē
  • Ritma traucējumi un to novēršana
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana traumu guvušam bērnam
  • Šoks: 1) asinsrites izvērtēšana; 2) šoka veidi un terapija; 3) pasākumi cirkulācijas nodrošināšanai
  • Pacienta dzīvības funkciju stabilizēšana un uzturēšana transportēšanas laikā, pēc reanimācijas un pēc pārvietošanas
  • Situāciju uzdevumu praktiska risināšana komandā: zīdaiņu un bērnu veselības stāvokļa novērtēšana un paplašinātās atdzīvināšanas nodrošināšana

Pieteikties