Skip to main content
Page is available only in Latvian

Objective

Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās – saslimšanu patofizioloģijā, nefroloģisko slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un nieru un urīnceļu saslimšanu farmakotarpijas iespējās.
Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanās iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un veidiem un saslimšanas farmakoterapijas iespējām.

Prerequisites

Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģijas un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.

Study course planning

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsViktorija Kuzema