Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Lai paralēli studiju procesam vairāk informētu studējošos par pētniecību un par visu ar to saistīto, Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi aicina uz projektu Pētnieku akadēmija.

Projekta ietvaros lekciju un semināru formā studējošie tiks iepazīstināti ar pētniecības procesu studiju laikā, kā arī ar aktuālo un aizraujošo pētniecības nozarē.

Pētnieku akadēmijas mērķis ir studējošos iepazīstināt ar zinātnisko darbu izstrādes pamatprincipiem pirms tie tiek sniegti studiju programmu ietvaros, dažādām aktualitātēm zinātnes nozarē, kā arī sniegt iespēju apgūt praktiskās iemaņas, kas būs nepieciešamas zinātnisko darbu izstrādē.

Atšķirībā no lekcijām, kuras būs iespējams apmeklēt visiem interesentiem, seminārus būs iespējams apmeklēt tikai ierobežotam skaitam interesentu, kuri tiks izvirzīti nejaušas atlases veidā.

Projekts risināsies no septembra līdz aprīlim vairāku lekciju ciklu veidā, sniedzot ieskatu par pētījumu datu iegūšanu, apkopošanu, statistiku, analīzi un to prezentēšanu.

Ņemot vēra projekta mērķi, tiek aicināti pieteikties visu fakultāšu studenti, kuri pašlaik studē pirmajos četros studiju gados.

PAcover.png

Lekciju un semināru plāns 1. semestrim 2018/2019

Lekcijas

Pirmā lekcija 

Ievads pētniecībā

Prof. Ilze Štrumfa, RSU Patoloģijas katedras vadītāja

11.10.2018. plkst. 16.30 RSU galvenā ēka, 3. auditorija

Vai arī tev ir radušās domas par sava pirmā pētnieciskā darba uzsākšanu, taču īsti nezini, ar ko sākt? Neuztraucies, tu neesi vienīgais!

Šīs lekcijas saturs sniegs vispārīgu ieskatu tajā, kas ir pētniecība studiju laikā, kāpēc tā ir nepieciešama un kā tā veicama.

Lekcijas materiāli ir pieejami ŠEIT.

Otrā lekcija 

Personas datu izmantošana pētniecībā

Jānis Rāzna

31.10.2018. plkst. 17.00 RSU galvenā ēka, 3. auditorija

Zināšanu nozīmei par darbu ar personu datiem vienmēr bijusi neatsverama vērtība veiksmīgas pētnieciskās darbības veikšanai, īpaši, ja tas skar darbu ar pacientiem.

Kas ir personas dati? Kas jāievēro tos ievācot, uzglabājot un izmantojot? Kopš spēkā ir stājusies Vispārīgā datu aizsardzības regula, šo jautājumu aktualitāte ir tikai augusi, tāpēc piedāvājam apmeklēt fizisko personu datu aizsardzības speciālista Jāņa Rāznas lekciju, lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem!

Trešā lekcija

Zinātnes komunikācijas kanāli un instrumenti

Justīne Vīķe, RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta Projektu vadītāja

15.11.2018. plkst. 16.30 RSU galvenā ēka, 3. auditorija

Līdz lekcijai tās dalībniekiem būs jānoformulē sev atbilde uz jautājumu Kādēļ es veicu pētniecību?

Gan jaunie, gan pieredzes bagātie pētnieki ir atbildīgi par pētniecībā iegūto rezultātu nodošanu plašākai sabiedrībai, bet kā to izdarīt sev ērtā veidā? Uzzināsi lekcijā Zinātnes komunikācija, kurās tiks aplūkoti zinātnes komunikācijas kanāli un instrumenti, kā arī ziņojuma veidošanas pamatprincipi.

Lekcijas materiāli ir pieejami ŠEIT.

Ceturtā lekcija 

Statistika

Didzis Lauva, RSU Fizikas katedras docētājs

12.12.2018. plkst. 16.30 RSU galvenā ēka, 3. auditorija

Skaitļu jūra, neizprotamas formulas un savādi grafiki. Iespējams, tieši šīs ir vienas no pirmajām asociācijām, kas ienāk prātā, izdzirdot vārdu statistika. Par to, kā šajā visā neapmaldīties, savā lekcijā visiem saprotamā veidā pastāstīs Didzis Lauva, sniedzot ieskatu statistikas būtībā un tās pamatos. Tāpat arī uzzināsi, kur iegūt nepieciešamo palīdzību, ja tomēr pats saviem spēkiem netiec galā ar datu kalniem.

 Semināri 

Pirmais seminārs

Darbu izstrādes pamati

Asoc.prof. Inese Gobiņa, RSU Sabiedrības veselības institūta Vadošā pētniece

Seminārā uzzināsi par biežākajiem tēžu noformēšanas veidiem, kādu informāciju nepieciešams iekļaut tēzēs, kādas ir atšķirības starp oral un poster prezentāciju, kā to sagatavot, kā arī pats varēsi pāmēģināt izdarīt to uz vietas.

Semināra materiāli ir pieejami ŠEIT.

Otrais seminārs 

Pētniecības juridiskie aspekti

Prof. Olafs Brūvers, RSU Ētikas komitejas vadītājs

Izejot no semināra telpas, būsi guvis atbildes gan uz to, kas ir Ētikas komiteja, ar ko tā nodarbojas un kāda ir tās loma, uzsākot sava pētnieciskā darba izstrādi, gan to, ko obligāti nepieciešams ievērot darbā ar pacientu datiem.

Tev būs arī iespēja praktiski iemēģināt roku un palauzīt prātu saistībā ar dokumentācijas noformēšanu un problēmsitāciju šķetināšanu.

Trešais seminārs

Pētniecības pieejamība

Asoc. prof. Kārlis Agris Gross, RTU Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītājs 

Semināra mērķis ir caur zinātnieka praktisko pieredzi  kopīgās diskusijās atklāt, kā idejas pārtop zinātnē, iegūst produkta statusu un kā par to vēstīt akadēmiski un praktiski. Aptvertais tematiskais lauks solās būt ļoti plašs – no ortopēdijas līdz pat gastronomijai, iekļaujot ne tikai jēgpilnu saturu, bet arī garšas ceļojumu.

Ceturtais seminārs

Pētniecības iespējas pirmajos studiju gados

Iespējams, pat nenojaut, ko pētniecības uzsākšanai var piedāvāt mūsu pašu universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūts vai Patoloģijas un Mikrobioloģijas katedra. Apmeklējot šīs struktūrvienības, varēsi ne tikai iepazīties ar viņu sniegtajām iespējām, bet arī izmēģināt savas prasmes to izmantošanā.

Lekciju un semināru plāns 2. semestrim 2018/2019

Lekcijas

Pirmā lekcija 

Pētījuma dizains 

Asoc. prof. Ieva Strēle  

21.02.2019. plkst. 17.00 RSU galvenā ēka, Hipokrāta auditorija

Vai Tev ir radusies ideja sava pētījuma veikšanai, bet nezini, kā pārbaudīt savu hipotēzi un nokļūt līdz rezultātam?

Vēlies uzzināt, ko sevī ietver prospektīvs, bet ko retrospektīvs pētījumi?

Kā izvēlēties pētījumā iekļautos dalībniekus un to skaitu?

Lekcijas apmeklētājiem būs dota iespēja rast atbildes uz šiem un citiem fundamentāli svarīgiem jautājumiem pētījumu plānošanā un izstrādē!

Otrā lekcija 

Publiskās runas māksla

Arita Grīnberga

27.03.2019.plkst. 17.00 RSU galvenā ēka, Hipokrāta auditorija

Publiskā runa – prasme kas nepieciešama lai efektīvi komunicētu savas idejas publikai.

Taču cik daudz no mums patiešām zina kas ir efektīva komunikācija?

Par to, kā pareizi uzstāties publikas priekšā stāstīs Arita Grīnberga.

Lekcijā uzzināsi publiskajā runā visbiežāk pieļautās kļūdas un veidus kā tās novērst.

 Semināri 

Pirmais seminārs

Gadījuma ziņojuma izstrāde

prof. Oskars Kalējs

Dalībnieki iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par vienu no pētījumu izstrādes formām - gadījuma ziņojumu, jeb Case report. Tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem kādus datus tajos iekļaut, kā tos veiksmīgi apkopot, strukturizēt un prezentēt!

Dalība semināros ir pieejama tikai reģistrētajiem dalībniekiem. Apmeklējot vismaz 3 no 5 lekcijām un 4 no 6 semināriem, studentiem tiks piešķirts sertifikāts, kurš kalpos kā apliecinājums veiksmīgai dalībai Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmijā!

Organizatoru komanda 

NR8_6263.jpg

Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmijas organizatoru komanda: Žanis Sevastjanovs (dalībnieku koordinators), Elizabete Ribalkina (projekta koordinatora asistente), Artūrs Kaļva (projekta koordinators), Sandis Kovaļovs (projekta vadītājs), Ksenija Tarasova (atbildīgā par tehnisko nodrošinājumu), Markuss Boļšaks (atbildīgais par PR). Foto: Kristīne Romanovska.