Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Objective

Sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par elektrokardiogrāfiju un pilnveidot praktiskās iemaņas elektrokardiogrāfijas interpretēšanā primārajā veselības aprūpē.

Tēmas

 • Sirds anatomija un fizioloģija. EKG reģistrēšanas tehnika. EKG novadījumi. EKG elementu raksturojums
 • EKG apraksts
 • EKG reģistrēšanas tehnika. EKG novadījumi
 • Priekškambaru (ātriju) patoloģija. Kambaru hipertrofija
 • Sirds ritmi un aritmijas. Galveno tahiaritmiju diferenciāldiagnoze
 • Priekškambaru (atriāli) ritmi un aritmijas
 • Kambaru (ventrikulārie) ritmi un aritmijas
 • Intraatriālie un interatriālie vadīšanas traucējumi. Intraventrikulārās blokādes
 • Atrioventrikulārās vadīšanas traucējumi. Elektrokardiostimulators un EKG  
 • Specifisku miokarda pārmaiņu pazīmes EKG
 • Nespecifiskas ST segmenta un T viļņa pārmaiņas

Pieteikties