Skip to main content
Page is available only in Latvian

Grava, E. Izkoptais ļaunums : psihoterapijas rokasgrāmata. 2013. 520 lpp.
Šifrs:615.851/ G 28

Roja, Ž. Ar darbu saistīto muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmas veselības traucējumi : ergonomis[k]ie risinājumi : [izglītojošs mācību materiāls]. Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016. 18 lpp.
Šifrs:613.6/ R 33

Stresu atbrīvošanas meditācija [skaņu ieraksts] : piedošanas mācības garīgā prakse. Rīga : Sokrata tautskola, 2012. 1 CD.
Šifrs:615.851.8(086.76)/ S 74

Tavartkiladze, G. А. Dzirdes traucējumu diagnosticēšana bērniem. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. 49 lpp.
Šifrs:616.28-008.14-053.2/ T 93

Veselības psiholoģija. Rīga : RSU, 2016. 240 lpp.
Šifrs:61:159.9(082)/ V 80

The Anatomy of madness : essays in the history of psychiatry. London ; New York : Tavistock Publications, 1985-1988. 4 p.
Šifrs: 616.89(4)(091)/ A-06

Carter, R. Mapping the mind. London : Phoenix, 2010. 376 p.
Šifrs: 612.8/ C 70

Denes, P. B. The speech chain : the physics and biology of spoken language. New York, N.Y. : W.H. Freeman, 1993. 246 p.
Šifrs:612.78/ D 53

Dörner, K. Madmen and the bourgeoisie : a social history of insanity and psychiatry. Oxford : Basil Blackwell, 1981. 361 p.
Šifrs:616.89(4)(091)/ D 20

Kramer, Pe. D. Listening to Prozac : a psychiatrist explores antidepressant drugs and the remaking of the self. London : Fourth Estate, 1994. 409 p.
Šifrs: 616.89/ K 13

Pharmacotherapy handbook . New York [etc.] : McGraw-Hill Medical, 2012. 1164 p.
Šifrs: 615.2(035)/ P 18

The theory and practice of vacuum therapy : scientific basis, indications for use, case reports, practical advice. Ulm : Lindqvist, 2006. 404 p.
Šifrs: 616-001.4-08/ T 31

Внедрение новых технологий в медицинских организациях : зарубежный опыт и российская практика . Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. 271 c.
Šifrs:614.2:001.895/ В 60