Skip to main content
Page is available only in Latvian

Altšula S. Ārstniecības līdzekļi mūsu virtuves skapītī : 1001 recepte : vienkārši, droši, dabiski, efektīvi. [Liepāja] : Liegra, 2014. 384 lpp.
Šifrs:615.89(035)/ A 92

Bākus, Dž. Ēdiens dzīvībai : barība miesai, dvēselei un garam. Rīga : Alis, 2015. 160 lpp.
Šifrs:613.2/ B 25

D'Adamo,O. Dž. Diēta tavai asinsgrupai : 4 asinsgrupas, 4 diētas. [Rīga] : J.L.V., 2015. 360 lpp.
Šifrs:613.24/ D-07

Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. Rīga : Valsts sporta medicīnas centrs, 2014. 125 lpp.
Šifrs:615.825/ F 98

Forda Dž. Apmierināta mazuļa dienas ritms : kā kļūt par mierīgiem un pārliecinātiem vecākiem. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. 352 lpp.
Šifrs:613.952/.953/ F 50

HIV/AIDS. B hepatīts un C hepatīts. Seksuāli transmisīvās infekcijas. Rīga : [Slimību profilakses un kontroles centrs], 2014. 48 lpp.
Šifrs: 616.9/ H 94

Igaune, E. Enerģētiskā dziedniecība veselības atgūšanai : monogrāfija : nozare: medicīnas zinātne, apakšnozare: dažādas terapijas. Dziedniecība. Rīga : Edīte Igaune, 2014. 208 lpp.
Šifrs: 615.85/ I-08

Kudrjavcevs, I. Dziedinošā enerģija : no Debesīm, Dabas un Zemes : kā to vairot, lai uzlabotu veselību, gribasspēku un dzīves kvalitāti. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. 176 lpp.
Šifrs:615.85(510)/ K 13

Latvijas Republikas zāļu reģistrs [elektroniskais resurss]. Rīga : Zāļu valsts aģentūra.
Šifrs:615.11(474.3)(0.034.44)/ L 80

Narkotiku lietošanas izplatība Latvijā. Rīga : Narkoloģijas centrs, 2003.
Šifrs: 613.83(474.3)/ N 57

Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību sievietēm grūtniecības laikā. Rīga : [Slimību profilakses un kontroles centrs], 2013. 108 lpp.
Šifrs: 613.81/.84-055.26/ P 78

Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu. Rīga : Rīgas Atkarības profilakses centrs, 2007. 155 lpp.
Šifrs: 613.81/.84-053.6(474.362.2)/ R 76

Roja, Ž. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016. 94 lpp.
Šifrs: 613.6:159.944.4/ R 33

Sintētiskie kanabinoīdi : materiāls paredzēts informatīvam darbam ar jauniešiem. [Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs], 2013. 12 lpp.
Šifrs: 613.83-053.6/ S 77

Sirds veselības veicināšanas ieteikumi. Rīga : Sabiedrības veselības aģentūra, 2008. 29 lpp.
Šifrs: 616.1-084/ S 81

Sveiks, dakter! : kas jāzina, ejot pie ārsta. Rīga : Lauku Avīze, 2015. 166 lpp.
Šifrs: 61(035)/ S 30

Trobiša, I. Prieks būt sievietei. Rīga : Kala Raksti, 2016. 13 lpp.
Šifrs: 613.99/ T 62

Vai tu zini, kas ietekmē Tavas sirds veselību? : [informatīvs materiāls. Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, [2014?]. 12 lpp.
Šifrs: 616.1-084/ V 14

Virtjū, D. Nepārvaramās ēdienkāres : par ko liecina kāre pēc kāda ēdiena un kā to pārvarēt. Rīga : Alis, 2014. 297 lpp.
Šifrs: 613.2:159.9/ V 74

Vudhola, V. Joga ikvienam : atrodi savu jogu. Rīga : J.L.V., 2014. 192 lpp.
Šifrs: 613.71/ V-06

Zvirbule, D. Kuldīgas slimnīcas stāsti : ieskats Kuldīgas medicīnas vēsturē no 1554. līdz 2015. gadam : dokumentālā proza. [Latvija] : Abavas brīvdienas, 2015. 624 lpp.
Šifrs:614.21(474.326)(091)/ Z 57

The basic science of oncology. New York : McGraw-Hill Education Medical, 2013. 575 p.
Šifrs:616-006/ B 76

Bowling, A. Research methods in health : investigating health and health services. Maidenhead, Berkshire, England ; New York, NY : McGraw Hill Education/Open University Press, 2014. 512 p.
Šifrs: 61:001.891/ B 95

Bullock, J. Physiology. Philadelphia [etc.] : Williams & Wilkins, 1995. 641 p.
Šifrs: 612(076)/ B 29

Case studies in physiology. St. Louis : Mosby, 1994. 225 p.
Šifrs: 612 / Ca 750

Genetics. Malvern, Pa. : Harwal Pub. Co., 1992. 250 p.
Šifrs:616-056.7(076)/ G 42

Health and social sciences : abstract book - social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16 March 2016. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2016. 43 p.
Šifrs:61(062)/ R 48

Health and social sciences : programme : Riga Stradiņš University International Student Conference, 16 March 2016. Riga : Riga Stradiņš University, 2016. 39 p.
Šifrs: 61(062)/ R 48

Heart disease and pregnancy. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2016. p
Šifrs: 618.3:616.12/ H-04

Is the project "E-health in Latvia" a step towards the right direction? : [audit report]. [Rīga] : State Audit Office of the Republic of Latvia, 2015. 151 p.
Šifrs: 614.2(474.3)/ I-001

Logue, A. W. The psychology of eating and drinking. New York : Brunner-Routledge, Taylor & Francis Group, 2004. 359 p.
Šifrs:613.2:159.9/ L 19

Neonatology : management, procedures, on-call problems, diseases and drugs. New York [etc.] : McGraw-Hill Education Medical, 2013. 1117 p.
Šifrs:616-053.31(035)/ N 44

Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. 706 p.
Šifrs: 613.292/ N 78

Oral and maxillofacial infections : 15 unanswered questions. Philadelphia, Pa. : Saunders an imprint of Elsevier, 2011.
Šifrs: 616.31:616.9/ O-06

Rimington, H. Echocardiography : a practical guide for reporting and interpretation. Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. 239 p.
Šifrs: 616.12-073.432.19(035)/ R 58

Templin, J. M. Instructor's manual and test bank to accompany Thibodeau : anatomy's textbook of anatomy and physiology. St. Louis : Times Mirror/Mosby College Pub., 1990. 416 p.
Šifrs: 611/612/ Te 394

Thibodeau, G. A. Study and review guide to accompany Anatomy & physiology. St. Louis : Mosby, 1993. 284 p.
Šifrs: 611/612/ Th 405

Wood, A. W. Physiology, biophysics, and biomedical engineering. Boca Raton : CRC Press, 2012. 762 p.
Šifrs: 616-006/ B 76