Skip to main content
Page is available only in Latvian

Biksone, G. Solis pa solim pacientu konsultēšanā : rekomendācijas pareizai zāļu lietošanai un pacienta izglītošanai. Rīga : Aptieku apvienība, 2016. 561 lpp.
Šifrs: 615(035)/ B 39

Chetley, A. Aizsargājot zīdaiņu veselību : veselības darbinieku ceļvedis "Krūts piena aizstājēju aprites Starptautiskajā Kodeksā". Rīga : Latvijas krūts ēdināšanas veicināšanas un aizsardzības biedrība, 2002. 71 lpp.
Šifrs:613.953(035)/ C 51

Juvenils idiopātisks artrīts : vadlīnijas ārstiem. [B.v. : b.i.], 2011. 59 lpp.
Šifrs:616.72-002-053.2/ J 95

Onkoloģijas ķīmijterapijas programma ārstu profesionālajai pilnveidei : mācību materiāls. Rīgas Stradiņa Universitāte. Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. 88 lpp.
Šifrs:616-006.6-08(075)/ O-53

Zinčenko, L. Medicīniskā parazitoloģija. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. 375 lpp.
Šifrs:616.99(07)/ Z 66

AACN essentials of critical care nursing. New York : McGraw Hill Education Medical, [2014]. 601 p.
Šifrs: 616-083/ A 09

Alexander's care of the patient in surgery. St. Louis, Missouri : Elsevier/Mosby, [2015]. 1226 p.
Šifrs: 617/ A-35

Baker, F. Music therapy methods in neurorehabilitation : a clinician's manual. London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2006. 256 p.
Šifrs:615.851.8/ B 23

Biopsychosocial assessment in clinical health psychology. New York : The Guilford Press, [2015]. 512 p.
Šifrs: 61:159.9/ B 67

Cassity, M. Multimodal psychiatric music therapy for adults, adolescents, and children : a clinical manual. London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2006. 256 p.
Šifrs: 615.851.8/ C 79

Critical care manual of clinical procedures and competencies. Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 2013. 564 p.
Šifrs: 616-083/ C 59

Handbook of neurologic music therapy. New York, NY : Oxford University Press, 2014. 372 p.
Šifrs: 615.851.8:78(035)/ H 37

Integrated pharmacy case studies. London : Pharmaceutical Press, 2015. 432 p.
Šifrs: 615(07)/ I-72

Joiner, L. The big book of even more therapeutic activity ideas for children and teens : inspiring arts-based activities and character education curricula. London : Jessica Kingsley Publishers, [2015], 2016. 261 p.
Šifrs: 615.851-053.2/ J 31

Littrell, J. Neuroscience for psychologists and other mental health professionals : promoting well-being and treating mental illness. New York : Springer Publishing Company, [2015]. 426 p.
Šifrs: 616.89/ L 87

Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care. St. Louis : Elsevier, [2015], 2016. 1692 p.
Šifrs: 617/ M-08

Nursing the surgical patient. Edinburgh ; New York : Baillière Tindall/Elsevier, 2010. 593 p.
Šifrs: 616-083/ N 72

Oral and maxillofacial surgery in dogs and cats. Edinburgh ; New York : Saunders/Elsevier, 2012. 567 p.
Šifrs: 636.09:617.52/ O-06

Sears, R. W. Building competence in mindfulness-based cognitive therapy : transcripts and insights for working with stress, anxiety, depression, and other problems. New York : Routledge, 2015. 197 p.
Šifrs: 615.851/ S-01

Streiner, D. L. Health measurement scales : a practical guide to their development and use. Oxford : Oxford University Press, 2015. 399 p.
Šifrs: 614/ S 72

Tidy's physiotherapy. Edinburgh : Sanuders/Elsevier, 2013. 668 p.
Šifrs: 615.8(07)/ T 11

Winfield, A. J. Calculations for pharmaceutical practice. Edinburgh ; New York : Elsevier/Churchill Livingstone, 2005. 323 p.
Šifrs: 615.1/ W 68

Васичкин, В. И. Большая энциклопедия массажа профессора Васичкина . Москва : АСТ, 2015. 655 c.
Šifrs: 615.82(03)/ В 19