Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Objective

Kursu mērķis ir apgūt krievu valodas pamatprasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ar studijām saistītās situācijās, lietojot krievu valodu atbilstīgi Eiropas Padomes izstrādātajiem Vienotajiem valodu prasmes standartiem visām valodām (A1 līmenis).

Kursu laikā tiks apgūtas šādas tēmas:

  • iepazīšanās un sasveicināšanās frāzes,
  • ēdiens, ēdienreizes,
  • situācijas kafejnīcā, pārtikas veikalā,
  • ceļš un transports,
  • mana dzīvesvieta un tās apkārtne; vietas pilsētā,
  • profesijas,
  • veselība.

Ņemot vērā attiecīgo tēmu, tiks apgūti arī atbilstoši gramatikas likumi.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 6–12 dalībnieki).

Pieteikties RSU Kursu daļā, sūtot pieteikumu pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv (pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti).