Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Apply by
Darba alga bruto
sākot no 1003,12 EUR
Vacancy number(s)
1
  • Doktora grāds atbilstošā nozarē
  • Ne mazāk kā triju gadu pedagoģiskā darba pieredze
  • Autors vismaz divām zinātniskām publikācijām
  • Autors mācību grāmatām un mācību līdzekļiem
  • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
  • Labas datorprasmes
Responsibilities
  • Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas atbilst docenta amata vietas nosaukumam
  • Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos
  • Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā