Skip to main content
Page is available only in Latvian
Konferences, semināri
Starptautiskā sadarbība

23. septembrī RSU Tālākizglītības fakultāte sadarbībā ar Amerikas–Austrijas fonda Atvērto Medicīnas institūtu rīko starptautisku semināru Lipīdu metabolisms, kuru vadīs lektors no Nīderlandes Peters Lansbergs (Peter J. Lansberg), MD, PhD. Seminārā aicināti piedalīties speciālisti ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm.

P. Lansbergs ir specializējies lipīdu vielmaiņā un ir vadošais speciālists Akadēmiskā Medicīnas centra Vaskulārās medicīnas klīnikā Amsterdamā. Akadēmiskās medicīnas centrs ir viena no galvenajām pētniecības iestādēm Nīderlandē, kā arī ir viena no Nīderlandes lielākajām slimnīcām.

P. Lansbergs ieguvis izglītību medicīnā Amsterdamas Universitātē. Viņa doktora disertācijas tēma – Pārmantotās hiperholesterinēmijas molekulārais pamats un ārstēšana. Lansbergs ir izveidojis un pārraudzījis Amsterdamas Lipīdu klīniku Šloterfārtas (Slotervaart) medicīnas centrā Amsterdamā un 90. gados sadarbībā ar prof. Kasteleinu nodibinājis Nīderlandes Lipīdu klīniku tīklu – Nīderlandes akadēmiskā un vispārējā profila slimnīcu nacionālo aliansi. Šim tīklam viņš pieņem un ievieš Lipīdu klīnikas hiperholesterinēmijas diagnostikas kritērijus.

Paralēli nacionālas nozīmes darbībām dr. Lansbergs bijis aktīvs starptautiskās programmas Veikt agrīnu diagnosticēšanu, lai novērstu priekšlaicīgu nāvi (MedPed) dalībnieks. P. Lansberga mērķis šajās organizācijās bija izstrādāt visaptverošas izglītības programmas, lai uzlabotu pārmantotās hiperholesterinēmijas pacientu klīnisko pārvaldību, kā arī izveidot pirmo elektronisko veselības datubāzi pacientu ar lipīdu anomālijām reģistrācijai. P. Lansbergs Akadēmiskā Medicīnas centra Vaskulārās medicīnas klīnikā ir bijis iesaistīts daudzos klīniskajos pētījumos, kas koncentrējas uz lipīdu vadību un ģenētisko izpēti.

P. Lansbergs ir Nīderlandes Nacionālās hiperholesterinēmijas skrīninga programmas dibinātājs un tās bijušais direktors. Balstoties uz šo pieredzi viņš ir atbalstījis līdzīgas iniciatīvas Eiropā, Tuvajos Austrumos, Dienvidaustrumāzijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē un ir dalījies pieredzē un zināšanās par Nīderlandes skrīninga programmas uzbūvi un pārvaldību.

Kopš 2008. gada P. Lansbergs aktīvi darbojas translācijas medicīnas jomā. Patlaban viņš strādā Translācijas molekulārās medicīnas centrā translācijas pētniecības IT programmā, kas ir organizēta uz valsts un privātās partnerības pamata; tās mērķis ir nodrošināt pētniekus ar viegli pieejamu un viegli lietojamu IT infrastruktūru, lai tādējādi dalītos ar pētījumu datiem, kopā ar rīku komplektu, kas ļauj pētniekiem savstarpēji mijiedarboties un izpētīt vienoto translācijas medicīnas pētniecības telpu, tas ir, sekmēt pētījumu loģistiku, datu pārvaldību, datu integrāciju un datu analīzi valsts un starptautiskajā līmenī.

Paralēli zinātniskajai un klīniskajai darbībai P. Lansbergs lasa lekcijas un vada seminārus un meistarklases medicīnas speciālistiem un pētniekiem nacionālas nozīmes un starptautiskās konferencēs par kardiovaskulāro riska pārvaldību, lipīdu metabolismu un aterosklerozes novēršanu.