Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Ziņas

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 11. oktobrī rīkoja nu jau par tradīciju tapušo RSU rektora tikšanos ar Latvijas vispārizglītojošo skolu pārstāvjiem. Pasākums notika jau trešo gadu, lai izteiktu atzinību Latvijas vispārizglītojošajām skolām par ieguldīto darbu, sagatavojot absolventus studijām Rīgas Stradiņa universitātē.

Šogad uz tikšanos bija ieradušies īpaši daudz skolu karjeras centru vadītāji, kā arī ķīmijas skolotāji, kas deva iespēju diskutēt par vispārējās izglītības sasaisti ar studijām augstskolā.

Tikšanās laikā skolu pārstāvji piedalījās interaktīvajās lekcijās. Anna Šteina, studiju programmas "Mākslas terapija" absolvente, stāstīja par drāmas terapiju un tās izmantošanu darbā ar skolēniem, bet Liene Muceniece, RSU absolvente un oftalmoloģijas rezidente, lasīja lekciju par seksuālās izglītības nepieciešamību skolā. Medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš iepazīstināja skolu pārstāvjus ar iespējām izstrādāt skolēnu zinātniskos darbus sadarbībā ar RSU, bet studentu mentori aicināja uz diskusiju, kā palīdzēt vidusskolu beidzējiem iejusties universitātes vidē.