Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Objective

Imitējot dzīvību apdraudošas situācijas ar augstas ticamības pacienta simulatora palīdzību, attīstīt slimnīcu neatliekamās palīdzības ārstniecības un aprūpes personāla iemaņas palīdzības sniegšanā kritiski slimiem bērniem. Aktīvi līdzdarbojoties starpdisciplinārā komandā, tiks nostiprinātas būtiskākās koncepcijas un sistēmiska pieeja neatliekamo stāvokļu vadībā, kā arī prasmes darbam komandā, sniedzot  neatliekamo palīdzību bērniem slimnīcas etapā.

Tēmas

  • Kritiski slimu bērnu strukturēta izmeklēšana
  • Elpceļu caurlaidības nodrošināšana
  • Elpošanas atbalsts
  • Šoka ārstēšana
  • Neatliekamās situācijas neiroloģijā
  • Kardiopulmonālā reanimācija
  • Traumas pacienta stabilizācija
  • Komandas darbs krīzes situācijā

pieteikties