Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Tā ir Tava iespēja, medicīnas student!

Latvijas Medicīnas studentu asociācija jeb LaMSA ir Starptautiskās Medicīnas Studentu asociācijas federācijas (IFMSA) Latvijas organizācija. Tā ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2000. gadā ar mērķi veicināt Latvijas medicīnas studentu iespēju kļūt par profesionāliem speciālistiem.

Asociācija palīdz nākamajiem ārstiem jau studiju laikā iepazīt dažādas medicīnas jomas, praktiski izmantojot savas teorētiskās zināšanas dažādos sabiedrības veselības un reproduktīvās veselības projektos Latvijā. Medicīnas studentiem ir iespēja praktizēties ārvalstu klīnikās, asistējot ārstiem un izstrādājot zinātniskos darbus.

LaMSA ir domāta visiem medicīnas studentiem Latvijā. Katram biedram ir iespēja piedalīties ikvienā LaMSA veidotajā projektā, veidot savus projektus, braukt apmaiņā vai arī iesaistīties biedrības pārvaldē. Saviem biedriem asociācija piedāvā jaunāko informāciju par starptautiskām medicīnas studentu konferencēm, pasākumiem, konkursiem un citām iespējām. IFMSA galvenokārt organizē dažādus vietēja mēroga sabiedrības veselību veicinošus projektus (Medicīnas studenti sabiedrības veselībaiNoskaidro savu holesterīna skaitli!Medicīnas studenti skolēnu veselībai u. c.).

LaMSA sadarbojas ar tādām organizācijām kā Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Jauno ārstu biedrība, kā arī RSU Studējošo pašpārvaldi.

Organizāciju vada un tajā darbojas medicīnas studenti, turklāt neviens students nesaņem atalgojumu.

LaMSA galvenie darbības virzieni

  • veicināt medicīnas izglītības kvalitātes paaugstināšanos;

  • pārstāvēt medicīnas studentu intereses gan Latvijā, gan starptautiski;

  • veicināt sadarbību starp medicīnas studentiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā;

  • organizēt un realizēt medicīnas studentiem domāto apmaiņas programmu;

  • veidot un piedalīties projektos, kas saistīti ar medicīniskām un sociālām problēmām gan Latvijā, gan citur pasaulē.

 Lai studentiem būtu iespējams jau pirmsdiploma izglītības posmā gūt skaidru un pēc iespējas plašāku ieskatu klīniskās un teorētiskās medicīnas praksē, LaMSA kā IFMSA dalīborganizācija piedāva piedalīties starptautiskās apmaiņas programmās SCOPE un SCORE.

SCOPE (Standing Comitee on Professional Exchange)  ir profesionālā apmaiņa, kas ļauj studentiem doties brīvprātīgā darbā jebkurā klīniskajā disciplīnā uz citām IFMSA dalībvalstīm (kopskaitā 91).

SCORE (Standing Comitee on Research Exchange) savukārt dod iespēju iesaistīties kāda zinātniskā darba izstrādē vai gūt priekšstatu par darbu medicīnas laboratorijās un par klīnisko pētījumu gaitu.

Iesaistoties LaMSA, Tu gūsi nenovērtējamu pieredzi, vērtīgus kontaktus, jaunāko informāciju, gandarījumu par paveikto, visdažādākās iespējas profesionālajai attīstībai, jaunus draugus!

Vairāk informācijas: www.lamsa.lv

Kontaktinformācija

E-pasts: lamsainfoatgmail[pnkts]com