Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Stipendijas

Lai uzlabotu studiju kvalitāti, Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātē izveidota jauna stipendija docētājiem. Akadēmiskās kapacitātes stiprināšanas stipendija farmācijā paredzēta ārzemju docētāju un augstas klases farmācijas speciālistu piesaistei, un tās mērķis ir sekmēt starptautiskās pieredzes un zināšanu efektīvu integrāciju Farmācijas fakultātē.

Katru reizi izsludinot stipendiju, tiek noteikta prioritārā joma, kuru savukārt kopīgiem spēkiem definē un izvirza RSU Farmācijas fakultātes akadēmiskais personāls, identificējot vajadzības un aktualitāti. Šajā studiju gadā par prioritāro jomu izvirzīta farmaceitiskā aprūpe. Paredzēts, ka pirmais augstas klases mācībspēks un nozares speciālists no Amerikas Savienotajām Valstīm ieradīsies jau šā gada maija vidū.

Pirmā ārzemju stipendiāta uzdevums, sadarbojoties ar fakultātes docētājiem un studējošiem, būs stiprināt studiju kursu Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe, īpaši pievēršoties OSCE – objektīvi strukturētā pārbaudījuma – metodoloģijas plašākai ieviešanai un sistematizēšanai. Ārvalstu pieredzes piesaiste ļaus aprobēt mūsdienīgas pedagoģijas metodes, lai sagatavotu studentus gan eksāmenam, gan pacientu aprūpei aptiekā. Pilnveidojot minēto eksāmenu, ieguvēji būs gan studējošie, gan sabiedrība kopumā, kas aptiekās sastaps vēl zinošākus farmaceitus. Ārzemju profesora vadībā Farmācijas fakultātes studējošajiem notiks vairākas lekcijas un praktiskās nodarbības, savukārt docētājiem būs iespēja papildināt pedagoģisko kompetenci.

"Farmaceita komunikācijas prasmes un spēja konsultēt aptiekas apmeklētāju ir viena no svarīgākajām sekmīgas farmaceitiskās aprūpes sastāvdaļām, tāpēc augstskolas uzdevums ir sagatavot tādus jaunos speciālistus, kas spēj veikt farmaceitisko aprūpi nevis uz papīra, bet dzīvē," saka RSU Farmācijas fakultātes dekāne Baiba Mauriņa. "Šā mērķa īstenošanai pēdējos pāris gados esam veikuši vairākas būtiskas izmaiņas atsevišķos studiju kursos, un zinošu ārvalstu kolēģu pieredze un padomi loģiski iekļaujas jau padarīto darbu sistēmā. Atzinīgi vērtēju darba devēju vēlmi atbalstīt studiju procesu un sniegt ieguldījumu topošo farmaceitu izglītošanā,” skaidro dekāne.

Stipendijas pirmie atbalstītāji ir AS Sentor Farm Aptiekas, plašāk zināmi kā aptieku uzņēmums Mēness aptiekas, ziedojot 5000 EUR ārzemju speciālistu piesaistei. Stipendiju administrē Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija.

Plašāk par stipendiju

aa-logo.png