Skip to main content

Work experience

2005

Lecturer

Rīga Stradiņš University, Faculty of Communication, Department of Communication Studies

Education and training

1994 - 1998

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes maģistratūra Specialitāte: socioloģija [ Maģistra Diploms No. 003887 ] Latvijas Universitāte

Achievements

Supervised study course

Analysis of Social Networks

Analysis, Comment _ Forecasting of the Public Problems

Digital Culture

Formats and Archives of Electronic Media

Information Society

Information Society: Values and Processes

Sociology of Culture and Mass Communication

Subcultural Communication

Youth Subcultures

Lectured study course

Analysis of Social Networks

Analysis, Comment _ Forecasting of the Public Problems

Bachelor’s Thesis

Communication Case Studies

Formats and Archives of Electronic Media

Information Society: Values and Processes

Introduction to Communication Theories

Mass Communication Theories

Media Criticism and Analysis

Seminar of Bachelor_s Thesis

Sociology of Culture and Mass Communication

Students_ Media

Subcultural Communication

Youth Subcultures

Publications

Research articles​​

Kozlovs, Normunds. The evolution of foucault's reasoning on pathology / N.Kozlovs, I.Skulte // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 4.daļa : Sports un veselība. Māksla un dizains, 174.-182.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3703

Kozlovs, Normunds. The fatigue of Richard Rorty's „ironic intelectual“ - camp aesthetics within the discourse of subcultures / N.Kozlovs // Renewable futures: art, science and society in the post-media age / edited by R.Smite, R.Smits, A.Medosch. - (2017), p.139-147.

Kozlovs, Normunds. Virzienā uz stīmpanka filozofiju : subkulturālās estētikas stratēģijas kā atbilde tehnoloģiskiem izaicinājumiem : [referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē "XXVI Zinātniskie lasījumi" Daugavpils Universitātē (2016.g. 28.-29.janv.)] / N.Kozlovs // Kultūras studijas. - Nr.9: Hibriditāte literatūrā un kultūrā (2017), 157.-162.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Skulte, Ilva. Politics, ideology and tourism : the discourse on tourism in parliamentary debates of Latvian Saeima (1993-2014) / I.Skulte, N.Kozlovs // Tourism, politics and communication / edited by T.Doulkery. - Thessaloniki : Zigos, 2017. - P.46-56.

Skulte, Ilva. Surviving crisis in Latvia : narratives of the state and its citizens in internet space [Elektroniskais resurss] / I.Skulte, N.Kozlovs // French Journal for Media Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.5: Narratives of the crisis/Récits de crise (2016), [p.1-14]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 12.okt. - Kopsavilkums franču un angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/index.php?id…

Kozlovs, Normunds. Modernitātes un postmodernitātes attiecības jauniešu subkultūru diskursā / N.Kozlovs, I.Skulte // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 64.-71.lpp.

Kozlovs, Normunds. Teodora Adorno "Apgaismības dialektika" un tās subkulturālās implikācijas / N.Kozlovs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 215.-221.lpp.

Kozlovs, Normunds. Daži Eiropas Savienības perifērijai raksturīgi kultūras un kontrkultūras glokalizētās zīmju apmaiņas aspekti / N.Kozlovs // Zinātniskie raksti : 2006.g. sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 52.-54.lpp.

Skulte, Ilva. Kāpēc un kā rodas subkultūras? / I.Skulte, N.Kozlovs // Ceļojums ar citādo : subkultūras pilsētas vidē : [ rakstu krājums] / red. D.Hanovs. - Rīga, 2007. - 25.-38.lpp.

Skulte, Ilva. Subkultūras jēdziena teorētiskās robēžas / I.Skulte, N.Kozlovs // Ceļojums ar citādo : subkultūras pilsētas vidē : [ rakstu krājums] / red. D.Hanovs. - Rīga, 2007. - 38.-55.lpp.

Kozlovs, Normunds. Sabiedriskās telpas transformācija; mākslinieka loma / N.Kozlovs // Telpa un Uztvere : digitālās mākslas un zinātnes sadarbībai veltīts starptaut. simpozijs (Rīga, 2005.g. 20.-21.maijs). - Rīga, 2005. - 66.-71.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val.

Abstracts​​

Kozlovs, Normunds. Critique of technocracy in Riga stencil graffiti / N.Kozlovs, I.Skulte // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.5.

Kozlovs, Normunds. Counterculture signs in urban space : graffiti / N.Kozlovs, I.Skulte // Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2018.g. 26.-27.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2018. - 19.-20.lpp.

Kozlovs, Normunds. Semiotic partisans in urban space : counterculture ideology of graffiti / N.Kozlovs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 267.lpp.

Kozlovs, Normunds. Hauntological aspects of steampunk philosophy / N.Kozlovs, I.Skulte // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 341.lpp.

Kozlovs, Normunds. Stīmpanka ideoloģiskā kritika tehnoloģijām / N.Kozlovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 263.lpp.

Kozlovs, Normunds. Alternatīvo mediju ideoloģiskie vēstījumi kā demokratizācijas instrumenti Latvijā / N.Kozlovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 378.lpp.

Kozlovs, Normunds. Ričarda Rortija (Rorty) "ironiskā intelektuāļa" nogurums - camp estētika subkultūru diskursā / N.Kozlovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 396.lpp.

Kozlovs, Normunds. Youthfull social identity : steampunk subculture / N.Kozlovs // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 41.-42.lpp.

Kozlovs, Normunds. Modernitātes transformācija postmodernismā : subkultūru diskurss / N.Kozlovs, I.Skulte // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 418.lpp.

Kozlovs, Normunds. Mīts un karš labējā kontrkultūrā / N.Kozlovs // Starptautiskā zinātniska konference "Spiegošanas tehnoloģijas un māksla" (Liepāja, Latvija, 2007.g. 1.-2.jūn.) : programma un tēzes / Liepājas Pedagoģijas akadēmija. - Liepāja, 2007. - 50.-53.lpp.

Kozlovs, Normunds. Some aspects of glocalized exclusion of counter-cultures valid to the EU periphery / N.Kozlovs // Starptautiskā akadēmiskā personāla konference "Atstumtība un nedrošība - riski un risinājumi" = International Conference of the Academic Staff "Exclusion and insecurity - risks and solutions" (Rīga, 2006.g. 5.maijā) : programma un tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Eiropas studiju fakultāte. - Rīga, 2006. - P.31.

Books and brochures​​

Skulte, Ilva. Depoliticization of the Saeima debates : loosing the gist of "Welfare" / I.Skulte, N.Kozlovs // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 9, p.171-186.

Kozlovs, Normunds. Alternatīvo mediju ideoloģiskie vēstījumi kā demokratizācijas instrumenti / N.Kozlovs // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 9.nod., 193.-200.lpp.

Skulte, Ilva. Strukturālisms / I.Skulte, N.Kozlovs // Mūsdienu literatūras teorijas : monogrāfija / sast. I.E.Kalniņa, K.Vērdiņš. - Rīga, 2013. - 53.-92.lpp. - Saturā: Strukturālisma idejas: Kārļa Vērdiņa dzejoļa "Tētis meklē kašķi" lasījums.

Books

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Autors(i): Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Anda Rožukalne
Head of the Department, Academic Staff
Ainārs Dimants
Vice-Dean, Academic Staff
Sergejs Kruks
Head of Study Programme, Academic Staff
Sandra Mihailova
Academic Staff, Head of Study Programme
Ritma Rungule
Head of Study Programme, Academic Staff
Ilva Skulte
Head of Study Programme, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Head of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Head of Study Programme, Academic Staff
Taņa Lāce
Academic Staff
Vita Savicka
Academic Staff
Ruta Siliņa
Head of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Sanita Šuriņa
Academic Staff, Scientific assistant (acting) – doctoral student, Researcher
Diāna Kiščenko
Researcher, Head of Study Programme