Skip to main content

Work experience

2007 - Present

Assistant Professor

RSU Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry

2003 - Present

Researcher

Occupational Safety and Environmental Health Institute, Laboratory of Hygiene and Occupational Diseases

2002 - 2007

Laboratory assistant

Ltd. "Darba medicīna"

Education and training

2008 - 2013

Dr. pharm.

Riga Stradns university

2006 - 2007

Senior expert analyst

Latvian University, Faculty of Chemistry

2004 - 2006

Master of Natural Sciences in Chemistry

Latvian University, Faculty of Chemistry

2000 - 2004

Bachelor of Natural Sciences in Chemistry

Latvian University

Achievements

Field of research

 

 

  • Gas chromatography
  • Labor protection.​

 

Supervised study course

 

Physical pharmacy

 

Head of study course

 

Physical pharmacy​

Qualitative analysis​

 

Lectured study course

 

Physical pharmacy​

Qualitative analysis​

Inorganic chemistry​

 

Supervised and reviewed student research papers

 

Supervised:

qualification papers: 8

Reviewed:

 

master's thesis: 1

qualification papers: 1​

 

Projects

 

Researcher; project "Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums" agreement no. EEZ09AP22)​.

Lead researcher​; ​project "Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās​, vienošanās" number 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025​

 

Publications

 

Research articles​

 

Occupational risks and related health effects for office workers in Latvia / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.91-94. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar gaistošiem organiskiem savienojumiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 253.-260.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Dažādu polihlorēto bifenilu noteikšanas metožu salīdzinājums : problēmas saistība ar polihlorēto bifenilu noteikšanu bioloģiskajās matricās / P.Sudmalis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 353.-359.lpp.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar aldehīdiem un izocianātiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / J.Švedovs, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, A.Piķe, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 25.-30.lpp.

Dažādu gaistošo organisko savienojumu identifikācija biroju gaisā un to sorbcija putekļos / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 31.-36.lpp.

Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees' self estimation in the wood processing industry / I.Vanadziņš, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, Ņ.Rusakova, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 73.-78.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers' health / M.Ā.Baķe, M.Eglīte, Ž.Martinsone, I.Buiķe, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 25.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.

 

Abstracts​

 

Detection and analysis of nanoparticles in human cell [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Pavlovska, I.Vanadzins, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Elaboration of new principles of nanoparticle health risk assessment in dusty occupational environments/workplaces [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanadzins, Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis I.Pavlovska, // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Indoor air pollution and related health disorders for office workers in Latvia / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, D.Sprudza, S.Lakisa, P.Sudmalis, M.Gravele // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.13-14.

Mārtiņsone, Inese. Metālu un organisko piesārņotāju noteikšana Latvijā iegūtā bišu maizē / I.Mārtiņsone, P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 120.lpp.

Occupational risks and related health effects for office workers / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health "New Technologies, Healthy Human Being and Environment" (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : Abstract Book. - Vilnius, 2012. - P.58.

Sudmalis, Pāvels. Persistent organic pollutants in blood serum of electricians and welders in Latvia : [abstract] / P.Sudmalis, M.A.Bake, J.Rotbergs // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.58.

Sudmalis, Pāvels. Polibromēto difenilēteru līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 110.lpp.

Biroju tehniskā aprīkojuma radītā piesārņojuma kvalitatīva un kvantitatīva identifikācija un tā iespējamā ietekme uz organismu / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, D.Sprūdža, M.Pilmane, A.Seile, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša, M.Zellāne, A.Silova, L.Lārmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 106.lpp.

Indoor climate and air quality in non-industrial occupational environment / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, S.Lakisa, M.Zellane, P.Sudmalis, J.Svedovs // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.53.

Sudmalis, Pāvels. Pesticīdu noteikšana bīstamo ķīmisko atkritumu glabātuves gaisā / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 78.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Polibromēto difenilēteru noteikšana ofisu gaisā un putekļos / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 79.lpp.

Baķe, Mārīte Ārija. Adsorption of organic pollutants on carbon ultrafine particles emitted from office printing equipment / M.A.Bake, P.Sudmalis // Nanotoxicology 2010 (Edinburgh, June 2-4, 2010) : Meeting programme & abstracts. - Edinburgh, 2010. - P.136.

Biroju darba vides piesārņojums Latvijā ar gaistošiem organiskiem savienojumiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, A.Piķe, M.Zellāne, S.Lakiša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 69.lpp.

Borisova, Tatjana. Fiziķa-ķīmiķa skatījums uz tautas medicīnas recepti kataraktas ārstēšanai / T.Borisova, P.Sudmalis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 51.lpp.

Detection of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenylethers in blood serum of electricians and welders in Latvia : [abstract] / P.Sudmalis, M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Pike // International Journal of Behavioral Medicine. - Vol.17, Suppl.1 (2010, Aug.), p.20. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "8th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health & NIVA Workshop on Biomotoring in Occupational Health Practice" (Espoo, Finland, Sept.6-8, 2010).- Espoo, 2010.- P.69.

Sudmalis, Pāvels. Iekštelpu piesārņojuma novērtējums pēc kopētāja radīto putekļu adsorbēto organisko vielu sastāva / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 141.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Polihlorēto bifenīlu līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 70.lpp.

The charactization of indoor air quality and health effects in offices of Latvia / Z.Martinsone, D.Sprudza, M.A.Bake, S.Lakisa, P.Sudmalis, J.Švedovs ...[et al.] // Материалы IX Всероссийсского конгресса "Профессия и здоровье" и IV Всероссийского съезда врачей-профпатологов : [Тезисы]. - Москва, 2010. - С.12-14.

Contacts

Related news