Skip to main content

Work experience

1999 - Present

Associate Professor

Faculty of Communication, Department of Sociology and Psychology

2005 - 2017

visiting professor

Latvian Academy of Culture

1990 - 2012

Leading researcher

Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

1975 - 1990

Researcher

ZRA "Silava" Institute of Forestry Problems

Education and training

1992 - 2010

Dr.sc.soc., nostrification of PhD

Latvian Academy of Sciences, United Habilitation and Promotion Council

1987 - 2006

PhD, title "Social aspects of recreation in nature of urban population in Latvia", supervisor Dr.hab.phil. O.N.Janicky

Institute of Sociological Research

1970 - 1975

Teacher of philosophy and social science, sociologist

The University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2012. "Preparation of scientific articles for publication in peer-reviewed journals" (5 hours) RSU Faculty of Continuing Education.

2005. Seminar "Methods and strategies for bridging the gap between science and public health practice".

2003.-2004. Professional development program of the Central European university teachers "Teaching and learning in the context of the Bologna Process" (60 hours).

2003. "Data processing using SPSS", PHARE project

Field of research

  • ​Youth sociology
  • Social inequality, poverty, social exclusion

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Social Process Analysis and Management

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Social Process Analysis and Management​

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 8

Master's theses: 7


Reviewed:

doctoral theses: 10

Master's theses: 6

Projects

Leading Researcher (Projects), Research Department, Project HORIZON 2020 "Development of on Values and Trust-Based, Inclusive and Cohesive Europe with Help of Social Investments" (Re-InVEST) No 649447, (2014-2019)

Leading Researcher, ​National Research Programme 5.2. EKOSOC - LV, project "Reflection of values and action models of social and economic change", (2014-2018)

Leading Researcher, National Research Programme INTERFRAME-LV (2019-2021)

Memberships

International Sociological Association

European Sociological Association​

Latvian Sociological Association​

Publications

Research articles​​

Rungule, Ritma, Koroļeva, Ilze. Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā: pēckara paaudžu salīdzinājums. - Akadēmiskie raksti "Latvieši un Latvija" IV sēj. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne (2013), Rīga, Latvijas Zinātņu Akadēmija, 645.-678.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

Abstracts​​

Rungule, Ritma. In-work poverty in Latvia / R.Rungule, T.Lāce // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.35.

Lāce, Taņa. Aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti sociālo investīciju pieejas kontekstā / T.Lāce, R.Rungule // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 294.lpp.

Rungule, Ritma. Sociālās politikas pasākumu ideoloģiskais pamatojums : aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti / R.Rungule, T.Lāce // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 349.lpp.

Lāce, Taņa. Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana / T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 278.lpp.

Rungule, Ritma. Latvijas iedzīvotāju vērtības pēc Eiropas Sociālā pētījuma datiem / R.Rungule, S.Seņkāne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 274.lpp.

Vasiļjeva, Sanita. Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu / S.Vasiļjeva, T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 276.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

Patterns of transition from youth to adulthood in Latvia: comparison of four generations [Elektroniskais resurss] / I.Koroleva, R.Rungule, A.Aleksandrovs, I.Mierina // XVIII ISA World Congress of Sociology (Yokohama, Japan, July 13-19, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Yokohama, 2014. - P.516. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-…

Koroļeva, Ilze. The dimensions of belonging and emigration plans of Latvian youth / I.Koroleva, A.Aleksandrovs, R.Rungule // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.1310.

Risk of hereditary breast cancer as biographical disruption / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.739-740.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu sociālo un teritoriālo identitāšu salīdzinoša analīze / R.Rungule, I.Koroļeva // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 389.lpp.

Books and brochures​​

Rungule, Ritma. Values of Latvians across socio-demographic groups / R.Rungule, S.Seņkāne // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 4, p.91-104.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sabiedrību un krīzes mācības / T.Lāce, R.Rungule // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.nod., 97.-123.lpp.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu daudzveidīgās identitātes = Diverse identities of the youth in Latvia / R.Rungule, I.Koroļeva // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / D.Bāra ... [u.c.] ; recenzenti: D.Hanovs, D.Stukuls-Eglītis - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 6.1.nod., 251.-269.lpp.

Supervised study course

Introduction to Sociology

Classical Sociological Theories

Contemporary social theories I

Contemporary social theories II

Qualitative Research Methods

Social Inequality and Stratification

Social Stratification

Sociological Theories

General Sociology

Sociology of Aging

Sociology of Youth

Trends and Problems of Modern Society

Books

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Autors(i): Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Anda Rožukalne
Head of the Department, Academic Staff
Sergejs Kruks
Head of Study Programme, Academic Staff
Sandra Mihailova
Academic Staff, Head of Study Programme
Ivans Jānis Mihailovs
Head of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Head of Study Programme, Academic Staff
Taņa Lāce
Academic Staff
Vita Savicka
Academic Staff
Ruta Siliņa
Head of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Sanita Šuriņa
Academic Staff, Scientific assistant (acting) – doctoral student, Researcher
Diāna Kiščenko
Researcher, Head of Study Programme
Ieva Puzo
Senior Researcher, Head of Study Programme