Skip to main content
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
MDAK_249Psihosomātiskā medicīna
JF_045Eiropas tiesības
JF_045European Law
LF_616Prakse III
LF_616Placement III
ZHAS_021Materiālmācība un karioloģija
ZHAS_021Material Studies and Cariology
JF_100Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus
JF_100Peculiarities of Operational Activities in Searching for and Preventing Particular Types of Crimes
MK_058Histoloģija
MK_058Histology
VPUPK_044Klīniskā veselības psiholoģija
VPUPK_044Clinical Health Psychology
SUPK_004Vispārīgā psiholoģija II
LUSDK_120Sociālās institūcijas: teorija un vadība
LF_122Ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos
JF_095Bakalaura darba izstrāde
MVI_002Medicīnas vēsture
CFUBK_061Bioķīmija
CFUBK_061Biochemistry
JF_125Saistību tiesības
PEK_039Infekcijas slimības bērniem
PEK_039Infectious Diseases of Children
PEK_039Infekcijas slimības bērniem
PEK_039Infectious Diseases of Children
KSK_152Cilvēktiesības un darba tiesības
JF_031Vides tiesības
JF_056Ievads tiesību zinātnē
JF_056Introduction to Legal Science
JF_066Komerctiesības
SVUEK_067Psihosociālās problēmas darba vietās
JF_010Starptautiskās publiskās tiesības
JF_010International Public Law
VPUPK_056Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija
PEK_040Pediatrijas pamati III
PEK_040Basics of Paediatrics III
MDAK_132Psihiatrija un narkoloģija
MDAK_132Psychiatry and Mental Health Care
REK_179Artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem
REK_179Articulation and Phonological Disorders in Children
VC_083Vācu valoda rehabilitācijā
VC_083German in Rehabilitation
HZK_018Medicīnas filosofija un bioētika
HZK_018Medical Philosophy and Bioethics
REK_146Mērījumi rehabilitācijā
REK_146Measurements in Rehabilitation
LUSDK_085Sabiedrisko attiecību veidošana
JF_029Vadības informācijas sistēmas
MDAK_041Geriatrija un pacientu aprūpe
CFUBK_021Vitamīnu un kofermentu bioķīmijas pamati