Skip to main content
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
JF_081Kriminoloģija
JF_081Criminology
JF_087Maksātnespējas tiesības
JF_087Insolvency Law
SUUK_160Grupu nodarbības fitnesa klubos
SUUK_160Group Practical Classes in the Fitness Clubs
LUSDK_071Prakse: sociālais darbs pašvaldību sistēmā
MDAK_295Vadības psiholoģija
MDAK_295Leadership Psychology
KSK_074Subkultūru komunikācija
MDAK_294Organizāciju psiholoģija
MDAK_294Organization Psychology
REK_084Klasiskās un sporta masāžas pamati
VPUPK_062Mākslas metodes un tehnikas profesionālajā darbā
VPUPK_274Pašizpēte
VPUPK_274Self-Exploration
MK_046Funkcionālā histoloģija un embrioloģija
MK_046Functional Histology and Embryology
VPUPK_158Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšana
VPUPK_151Didaktikas metodes
VPUPK_151Didactic Methods
LF_160Psihosociālā aprūpe
SL_023Pētījumu datu apstrāde
SL_023Processing of Research Data
MDAK_004Psihiatrija un pacientu aprūpe
Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijasKardioloģija
Kardioloģisko pacientu aprūpe (ārstiem)Kardioloģija
MK_064Cilvēka anatomija
Kardioloģisko pacientu aprūpeKardioloģija
SL_037Matemātiskā statistika
Endoskopijas metode māsu praksēDiagnostika
PZK_140European Union law and institutions
VC_112Latvian for Exchange Students
VC_112Latviešu valoda apmaiņas studentiem
PZK_140European Union law and institutions
HZK_053Eiropas Savienības integrācija: vērtību analīze
HZK_053Integration of the European Union: Value Analysis
VPUPK_285Grupu un organizāciju izpēte un konsultēšana praksē
VPUPK_281Psiholoģijas vēsture
VPUPK_283Sociālā psiholoģija
LUSDK_231Personības psiholoģija
LUSDK_228Starppersonu saskarsme veselības aprūpē
LUSDK_229Starppersonu saskarsme vecmātes praksē
LUSDK_229Interpersonal Communication in Midwife's Practice
Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselībuKardioloģija
LUSDK_230Komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšana
LUSDK_230Communication and Management of Therapeutic Relationship
SUPK_159Psiholoģiskā konsultēšana
SUPK_159Psychological Counselling
DVK_001Dermatovenerology