Skip to main content
Supervisor
Dzintars Mozgis

Study Course Description

Course Description Statuss:Under Review
Course Description Version:1.00
Study Course Information
Course Code:SVUEK_090LQF level:Level 7
Credit Points:4.00ECTS:6.00
Branch of Science:Management; Public ManagementTarget Audience:Public Health
Study Course Supervisor
Course Supervisor:Dzintars Mozgis
Study Course Implementer
Structural Unit:Department of Public Health and Epidemiology
The Head of Structural Unit:Ģirts Briģis
Contacts:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Study Course Planning
Full-Time - 1. Semester No.
Lectures (number)8Lecture Length (academic hours)4Total Contact Hours of Lectures32
Classes (number)8Class Length (academic hours)4Total Contact Hours of Classes32
Total Contact Hours64
Study course description
Preliminary Knowledge:
Objective:
Topic Layout (Full-Time)
No.TopicType of ImplementationNumberVenue
1Lectures3.00auditorium
2Lectures3.00auditorium
3Lectures3.00auditorium
4Classes1.00auditorium
5Classes1.00auditorium
6Classes1.00auditorium
7Lectures3.00auditorium
8Classes1.00auditorium
9Classes1.00auditorium
10Classes1.00auditorium
11Classes1.00auditorium
12Classes1.00auditorium
13Classes1.00auditorium
14Lectures3.00auditorium
15Lectures3.00auditorium
16Classes1.00auditorium
17Lectures3.00auditorium
18Classes1.00auditorium
19Lectures3.00auditorium
20Classes1.00auditorium
21Classes2.00auditorium
22Classes1.00auditorium
23Lectures3.00auditorium
24Classes1.00auditorium
25Lectures3.00auditorium
26Classes1.00auditorium
Assessment
Unaided Work:
Assessment Criteria:
Final Examination (Full-Time):Exam
Final Examination (Part-Time):
Learning Outcomes
Knowledge:
Skills:
Competencies:
Bibliography
No.Reference
1V.Praude, J.Beļčikovs; Menedžments; „Vaidelote”, 2001.
2Shortell, Stephen M., Kaluzny, Arnold D. Health Care Management: Organizational Design and Behaviour, 5th edition, New York NY, 2005.
3Dz.Mozgis „Ceļvedis veselības aprūpes sistēmā” Nacionālais apgāds, 2008.
4Pasaules Veselības Organizācija; Veselība 2020, Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai; saīsinātā versija, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013.gadā
5M.Baltiņš, Lietišķā epidemioloģija, Zinātne, 2003
1Ā.A.Spulle. Praktiskais personālmenedžments. Izdevējs SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2004.
2Н.Ф.Пушкарев, Е.В.Троицкая; Н.Н.Пушкарев; Практикум по кадровому менеджменту; Москва, Финансы и статистика, 2000.
3И.В.Андреева, С.В. Кошелева, В.А.Спивак; Управление персоналом. Серия “Шпаргалка”, Санкт-Петербург, Издательский Дом “Нева”, Издательство “ОЛМА-ПРЕСС” 2003.
4A.Vīksna, Personāla vadība, Jumava 1999.
5V.Krīgers, Komandas vadība, BALTA eko, Rīga, 2003.
6Tallin Charter: The health systems for health and wealth, WHO/Europe 2008,
7http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88613/E…
8Munich Declaration: Nurses and Midwives: a Force for WHO, Health,
9PVO Eiropas reģionālais birojs, Veselība 2020: Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013
10U.Mitenbergs et al., PVO Eiropas reģionālais birojs, Veselības sistēmas pārejas periodā: Latvija; Pārskats par veselības sistēmu līdz 2011.gadam, SPKC tulkojums latviešu valodā 2013
1S.Ruskule, A.Muška; Vadīšana un vadītājs; KIF „Biznesa Komplekss” Rīga 2001.
2A.Klauss, A.Brūvelis, E.Klausa, Ģ.Ķēbers, M.Lauva, I.Rībena, L.Vašuks; Pārvaldības tehnoloģijas; SIA Mediju nams, 2003.
3U.M.Klauss, Kā sastādīt biznesa plānu? Rīga, 1994.
4V.Reņģe, Organizāciju psiholoģija, Kamene, 2003.
5H.Diderihs, Uzņēmuma ekonomika, Zinātne, 2000.
6Mazā biznesa kurss; „Jumava” 1999.
7Eiropas Veselība visiem sērija nr.6, Veselība – 21, Pasaules Veselības organizācija, 1999.
8P.Pikeringa, Personāla vadība, Jāņa Rozes apgāds, SIA, 2002.
9Robert J.Taylor, MHA, FACHE; Susan B.Taylor; The AUPHA Manual of Health Services Management; Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland 1994.
10E.Mossialos, A.Dixon, J.Figueras, J.Kutzin; Funding Health Care: Options for Europe; Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 2002.
11Anthony R.Kovner, Ph.D., Steven Jonas, M.D.; Health Care Delivery in the United States; Springer Publishing Company, New York.1992.