Skip to main content
Supervisor
Raimonds Osis

Study Course Description

Course Description Statuss:Under Review
Course Description Version:1.00
Study Course Information
Course Code:VVDG_024LQF level:Level 7
Credit Points:2.00ECTS:3.00
Branch of Science:Law; State's RightsTarget Audience:Health Management
Study Course Supervisor
Course Supervisor:Raimonds Osis
Study Course Implementer
Structural Unit:Health Management Teaching Staff Group
The Head of Structural Unit:Daiga Behmane
Contacts:Rīga, Dzirciema iela 16, vvdgatrsu[pnkts]lv, vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409855
Study Course Planning
Full-Time - 1. Semester No.
Lectures (number)6Lecture Length (academic hours)2Total Contact Hours of Lectures12
Classes (number)6Class Length (academic hours)2Total Contact Hours of Classes12
Total Contact Hours24
Study course description
Preliminary Knowledge:
Objective:
Topic Layout (Full-Time)
No.TopicType of ImplementationNumberVenue
1Lectures1.00auditorium
2Lectures1.00auditorium
3Classes1.00auditorium
4Classes1.00auditorium
5Lectures1.00auditorium
6Lectures1.00auditorium
7Classes1.00auditorium
8Lectures1.00auditorium
9Classes1.00auditorium
10Classes1.00auditorium
11Lectures1.00auditorium
12Lectures1.00auditorium
13Classes1.00auditorium
Assessment
Unaided Work:
Assessment Criteria:
Final Examination (Full-Time):Exam
Final Examination (Part-Time):
Learning Outcomes
Knowledge:
Skills:
Competencies:
Bibliography
No.Reference
1Autoru kolektīvs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2011.
2Vītiņš V. „Vispārējs tiesību apskats”, Rīga, 1993.
3J. Jelāgins. Normatīvie akti un to hierarhija. - Latvijas Vēstnesis, 1998. Nr. 25.
4Jautrīte Briede un autoru kolektīvs. Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē. Rīga, Tiesu Namu aģentūra, 2003.
5Autoru kolektīvs. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2000.
1Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu. Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.
2Pacientu tiesību likums. Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.
3Ārstniecības likums. Latvijas Vēstnesis, 167/168 (882/883), 01.07.1997., "Ziņotājs", 15, 07.08.1997.
4Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.
5Pasaules Veselības organizācijas “Deklarācija par pacienta tiesību veicināšanu Eiropā” un citi avoti.
6Lisa V. Brock and Anna Mastroianni. Clinical Ethics and Law. University of Washington, 2013.
7Tiešsaite:https://depts.washington.edu/bioethx/topics/law.html Laurence Knott. Medical Ethics. PatientPlus, 2015. Tiešsaite: http://patient.info/doctor/medical-ethics