Skip to main content
Studiju programma
Supervisor
Gunta Ancāne

Study Course Description

Course Description Statuss:Approved
Course Description Version:1.00
Study Course Accepted:18.02.2020
Study Course Information
Course Code:PMUPK_008LQF level:Level 6
Credit Points:2.00ECTS:3.00
Branch of Science:Medicine; Health CareTarget Audience:Dentistry
Study Course Supervisor
Course Supervisor:Gunta Ancāne
Study Course Implementer
Structural Unit:Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy
The Head of Structural Unit:Gunta Ancāne
Contacts:Rīga, Kristapa iela 30, pmpkatrsu[pnkts]lv, pmpkatrsu[pnkts]lv, +371 67210989
Study Course Planning
Full-Time - 1. Semester No.
Lectures (number)3Lecture Length (academic hours)2Total Contact Hours of Lectures6
Classes (number)11Class Length (academic hours)2Total Contact Hours of Classes22
Total Contact Hours28
Study course description
Preliminary Knowledge:
Experience in working with patients. Understanding naturalistic and humanitarian concept of the psyche.
Objective:
To provide basic knowledge of the theories of personality, personality functioning levels and personality structure. To provide knowledge of the psychoemotional and somatic factor interactions in etiopathogenesis of psychosomatic disorders. To provide knowledge of manifestation of chronic pain in dentist's practice.
Topic Layout (Full-Time)
No.TopicType of ImplementationNumberVenue
1The doctor-patient relationships. The doctor-patient relationships in a dental clinic. Emotionally traumatic aspects in dental treatment and personal impact on it. Discussion. Projective tests.Lectures1.00auditorium
2Mental health.Lectures1.00auditorium
3Types of crises.Lectures1.00auditorium
4Defense mechanisms.Classes1.00auditorium
5A brief overview of psychotherapy development.Classes1.00auditorium
6Functioning levels.Classes1.00auditorium
7Types of psychotherapy.Classes1.00auditorium
8Understanding of different personality structures: narcissistic, depressive.Classes1.00auditorium
9Understanding of different personality structures: schizoid, hysterical.Classes1.00auditorium
10Understanding of different personality structures: paranoid, antisocial.Classes1.00auditorium
11Understanding of different personality structures: obsessive-compulsive, self-defeating.Classes1.00auditorium
12Somatization theory. Primary and secondary gain of illness.Classes1.00auditorium
13Student clinical case presentation and analysis.Classes1.00auditorium
14Final questions. Exam.Classes1.00auditorium
Assessment
Unaided Work:
Read the relevant literature before each class and prepare questions. Prepare questions about patients from their practices, according to the topic of the class.
Assessment Criteria:
The quality of the patient case analysis, practical skills in role playing.
Final Examination (Full-Time):Exam
Final Examination (Part-Time):
Learning Outcomes
Knowledge:Knowledge of etiopathogenesis of psychosomatic disorders and diseases in dental clinic. Understands how to create doctor-patient relationship and its therapeutic aspects. Analyses differences in doctor-patient relationship according to various personality structures.
Skills:Students will be able to diagnose psychosomatic disorders and to understand their etiopathogenesis. Ability to provide supportive therapy elements in doctor-patient relationship.
Competencies:Students will recognize psychosomatic disorders in dental clinic patients and send them to the doctor-psychotherapist. They will manage to provide supportive therapy elements.
Bibliography
No.Reference
1Artūrs Utināns. Cilvēka psihe: tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005.
2Nancy McWilliams. Psyhoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford Press, 1994.
3Boris Luban-Plozza, W. Poldinger, F. Kroger. Psychosomatic disorders in general practice. Berlin: Sringler-Verlag, 1992.
4Glen O. Gabbard. Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, 4th edition. American Psychiatric Publishing, 2005.
5Gunta Ancāne. Ķermeņa un psihes saistība.//Psiholoģijas Pasaule.2004. Nr.1 - 38.-43. lpp.
6Gunta Ancāne. Psihosomatiskās medicīnas definīcija un īsa tās ideju attīstības vēsture. //Psiholoģijas Pasaule. 2004. Nr.2 - 36.-40. lpp.
7Gunta Ancāne. Psihosomatiskie traucējumi un slimības. //Psiholoģijas Pasaule. 2004. Nr.4 - 44.-49. lpp.
8Gunta Ancāne. Hronisku sāpju stāvokļu psihosomatiska izpratne. //Latvijas Ārsts. 2004. Nr. 1 - 40.-43. lpp.
9Gunta Ancāne. Ārsta un pacienta terapeitisko attiecību psihoemocionālie aspekti. //Latvijas Ārsts. 2005. Nr.6. - 77.-79. lpp.
10Gunta Ancāne, Andrejs Ancāns. Stress 21. gadsimtā. Kā palīdzēt sev un pacientiem. // Latvijas Ārsts. 2009. Nr.2 - 10.-15. lpp.
11Gunta Ancāne, Artūrs Utināns, Jekaterina Kovzeļa. Sociālās fobijas kā emociju iedzimtās komplementārās mijiedarbības izpausme interpersonālajās attiecībās. // Doctus. 2009. Nr. 4.
1Artūrs Utināns. DNS, matrice un cilvēka uzvedība. Rīga: Medicīnas apgāds, 2008.
2Zigmunds Freids. Ievadlekcijas psihoanalīzē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.:
317. lekcija. Simptomu jēga. (187.-198. lpp.)
418. lekcija. Fiksācija uz traumu, bezapziņa. (198.-208. lpp.)
519. lekcija. Pretošanās un izstumšana. (208.-219. lpp.)
6Džons Boulbijs. Drošais pamats: vecāku un bērnu savstarpējā pieķeršanās - cilvēka veselīgas attīstības priekšnoteikums. Rīga: Rasa ABC, 1998.
7Heinz Kohut. The analysis of the self. London: The Hogarth Press, 1971.
1www.psihosomatika.lv