Skip to main content

Work experience

2018 - Present

Lecturer

Faculty of Communication. Dpt. of Psychology and Sociology

2015 - 2019

Project coordinator in Latvia, in European Union’s HORIZON 2020 Research and Innovation Programme Project RE-InVEST - Rebuilding an Inclusive Value-based Europe of Solidarity and Trust through Social Investment

Katholieke Universiteit Leuven, Schapenstraat 34 - box 5100, B-3000 Leuven, Belgium

Research, situation analysis in Latvia participation in preparation of reports for project​​

2014 - 2019

Latvian national independent expert in the European Social Policy Network at European Commission

CEPS/INSTEAD, 3, rue de la Fonte, LU - 4364 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg

Preparation of Reports and ad hoc requests for European Commission, evaluating situation and policies in Latvia in the field of social policy, social inclusion​​

2007 - 2017

Dean of Faculty of Communication at Riga Stradins University

Riga Stradins university, 16 Dzirciema street, LV-1007, Riga, Latvia

Organizing and running of 6 Bachelor programs and 4 Master programs at the faculty​​

2004 - 2013

Latvian expert in the Network of Independent Social Inclusion Experts at European Commission

CEPS/INSTEAD, 3, rue de la Fonte, LU - 4364 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg

Preparation of Reports and ad hoc requests for European Commission, evaluating situation and policies in Latvia in the field of social policy, social inclusion​​

2008 - 2012

Latvian expert in the Network of socio-economic experts in the field of anti-discrimination

Human European Consultancy, Maliestraat 7, 3581 SH Utrecht, The Netherlands

Preparation of Reports and ad hoc requests for European Commission, evaluating situation and policies in Latvia in the field of nondiscrimination​​

2007 - 2008

Researcher in the research project „Discrimination in Latvia labour market: political, legal, economic and social aspects”

Riga Stradins University, Dzirciema street 16, Riga, Latvia

Analysis based on qualitative and quantitative methodology on issues about discrimination in Latvia labour market with special focus on social exclusion risk groups​​

2006 - 2008

Chief expert, project evaluator

Ministry of Welfare Latvia, 28 Skolas street, LV-1331, Latvia

Leading the evaluation of the project "Evaluation of the Community initiative EQUAL in Latvia, year 2006 – 2007 (three evaluation reports – 2006, 2007, 2008)​​

2003 - 2007

Vice-dean of European Study Faculty at Riga Stradins University

Riga Stradins university, 16 Dzirciema street, LV-1007, Riga, Latvia

Organizing and running of 9 Bachelor programs and 5 Master programs at the faculty​​

2006 - 2007

Head researcher in the National Program for labour market research of the Ministry of Welfare of Latvia, research “Specific problems of the labour market in Latvia and its regions”

Ministry of Welfare Latvia, 28 Skolas street, LV-1331, Latvia

Responsible for policy analysis and as well as data sociological analysis​​

2006 - 2007

Head researcher in the National Program for labour market research of the Ministry of Welfare of Latvia, research “Causes and duration of social exclusion and unemployment”

Ministry of Welfare Latvia, 28 Skolas street, LV-1331, Latvia

Responsible for policy analysis and as well as data analysis​​

2005 - 2006

Project evaluator “The Role of the Mass Media in the Redistribution of Power” financed by the European Commission (Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-2005)

Ministry of Welfare Latvia, 28 Skolas street, LV-1331, Latvia

Responsible for the project evaluation, data analysis, preparation of evaluation report​​

2003 - 2003

Researcher in UNDP project “Gender Mainstreaming Development and Implementation at the Municipality Level in Latvia”

UNDP Latvia, Riga

Responsible for data collection and sociological analysis​​

2000 - 2002

Deputy director of Social Policy Development department and head of Gender Equality Unit at Ministry of Welfare of Republic of Latvia

Ministry of Welfare Latvia, 28 Skolas street, LV-1331, Latvia

Responsible for the social policy coordination v and development of gender equality policy in Latvia​​

2000

Researcher in research project „Employment and Labour market in Latvia”

The European Training Foundation (ETF), Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, I - 10133 Torino - Italy

Responsible for data analysis and policy evaluation​​

1994 - 1998

Director of Social Research Centre, lecturer

Higher School of Social Work and Social Pedagogics „Attistiba” Eizenijas Street 1, Rīga LV-1007, Latvia

Responsible for development and coordination of research projects in the fields of social work and sociology at the Centre​​

Present

Lektors

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

Education and training

1997

MA, cultural theory

Latvian Academy of Culture, Riga, Latvia

Cultural theories, culture and society, skills of qualitative research

1978 - 1993

Specialty philosophy

Latvia State University, Department of History and philosophy, Riga, Latvia

philosophy, sociology, social research methods

Achievements

Supervised study course

Qualitative Research Methods

Qualitative research methods I

Qualitative research methods II

Introduction to Sociology

Research Methodology

Social Policy

Lectured study course

Economic Sociology

Media Audience

Modern Social Processes

Poverty, Social Exclusion and Welfare Policy

Qualitative research methods

Qualitative Research Methods

Qualitative research methods I

Qualitative research methods II

Seminars in Methodology of Scientific Paper

Applied Sociology: Quantitative and Qualitative Methods

Comparative Social Policy

Course Paper

Introduction to Sociology

Social Policy

Memberships

Member of European Sociological Association and member of Latvian Sociology Association

Publications

Raksti​​

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Lāce, Taņa. Latvijas valdības politika pēckrīzes periodā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanai / T.Lāce // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 59.-67.lpp.

Lāce, Taņa. Vai ekonomiskā krīze veicinājusi sabiedrības saliedētību? : [par Rīgas Stradiņa universitātes veikto pētījumu] / T.Lāce, R.Rungule // Logs. - Nr.11/12 (2015, dec.), 61.-63.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Tēzes​​

Rungule, Ritma. In-work poverty in Latvia / R.Rungule, T.Lāce // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.35.

Lāce, Taņa. Aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti sociālo investīciju pieejas kontekstā / T.Lāce, R.Rungule // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 294.lpp.

Vilka, Lolita. Atbalsta politikas izaicinājumi un risinājumi ģimenes labklājības veicināšanā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / L.Vilka, T.Lāce, I.Trapenciere // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : sociālo zinātņu sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.23, [1 lpp.]. - Tiešsaistes materiāls. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Rungule, Ritma. Sociālās politikas pasākumu ideoloģiskais pamatojums : aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti / R.Rungule, T.Lāce // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 349.lpp.

Lāce, Taņa. Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana / T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 278.lpp.

Lāce, Taņa. The government policy during the post-crisis period for tackling child poverty and social exclusion in Latvia / T.Lace // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.62.

Vasiļjeva, Sanita. Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu / S.Vasiļjeva, T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 276.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Lāce, Taņa. Valdības politika pēckrīzes periodā bērnu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā Latvijā / T.Lāce // Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore F.Rajevska. - [Valmiera] : Vidzemes Augstskola, 2018. - 24.-49.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sabiedrību un krīzes mācības / T.Lāce, R.Rungule // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.nod., 97.-123.lpp.

Docētie studiju kursi

Ievads socioloģijā

Kursa darbs

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Lietišķā socioloģija: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes

Mūsdienu sociālie procesi

Salīdzinošā sociālā politika

Sociālā politika

Zinātniskā darba metodoloģijas semināri

Vadītie studiju kursi

Ievads socioloģijā

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Sociālā politika

Zinātniskā darba metodoloģija

Contacts

Related news

Colleagues

Anda Rožukalne
Head of the Department, Academic Staff
Sergejs Kruks
Head of Study Programme, Academic Staff
Sandra Mihailova
Academic Staff, Head of Study Programme
Ritma Rungule
Head of Study Programme, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Head of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Head of Study Programme, Academic Staff
Vita Savicka
Academic Staff
Ruta Siliņa
Head of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Sanita Šuriņa
Academic Staff, Scientific assistant (acting) – doctoral student, Researcher
Diāna Kiščenko
Researcher, Head of Study Programme
Ieva Puzo
Senior Researcher, Head of Study Programme