Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Lecturer

Statistical unit, Faculty of Medicine, Rīga Stradiņš University

2008 - 2013

Scientific assistant

Riga East university hospital

2010 - 2012

Researcher

Faculty of Medicine, University of Latvia

2008 - 2008

Senior official

Screening Department, State Health Insurance Agency

1998 - 2008

Epodemiologist

Latvian Cancer registry, Latvian Oncology center

Education and training

2010 - 2015

Doctoral studies, programe ‘Medicine’

Rīga Stradiņš University

2006 - 2009

Master’s degree of Public Health

Rīga Stradiņš University

1995 - 1998

Mater's degree of biology

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

March 2000. Budapest, Hungary. International Agency for Research on Cancer „International Course on Cancer Epidemiology"

24-28 June 2013. London School of Hygiene & Tropical Medicine „Cancer Survival: Principles Methods & Applications", London, UK​

​5-16 may 2014. ​Vilnius, Lithuania. ​6th International Course On Epidemiological Principles And Methods

 

Field of research

 

  • Epidemiology;
  • Cancer epidemiology;
  • Cancer screening;
  • Survival analysis.

 

Lectured study course

 

Medical Statistics

 

Medical Statistics

Pharmacoeconomics, Epidemiology and Organisation of Health Care

Statistical Processing of Research Data

Statistical Processing of Research Data and Work Report Execution

Memberships

 

Member of Public Health Association of Latvia

Member of Latvian Statistician Association​

Member of International Biometric Society, Nordic-Baltic Region

Member of International Epidemiological Association (IEA)

 

Publications

 

Research articles​​

 

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Latvijā no 1983. līdz 2013.gadam / U.Kojalo, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 297.-305.lpp.

 

Professionals' role in implementing a cervical cancer screening program / I.Viberga, L.Engele, U.Kojalo, D.Santare // Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica, et Adriatica. - Vol.23, No.4 (2014), p.69-73.

 

Dzemdes kakla vēzis – vēl aizvien aktuāla problēma Latvijā : pētījums par organizētajā dzemdes kakla vēža skrīningā iesaistīto ārstniecības personu iespējamo ietekmi uz skrīninga programmas īstenošanu Latvijā / U.Kojalo, I.Vīberga, I.Jermakova ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2013, jūl./aug.), 12.-16., 18.-20.lpp.

 

Interobserver variation in assessment of gastric premalignant lesions : higher agreement for intestinal metaplasia than for atrophy / M.Leja, U.Kojalo, I.Tolmanis ...[et al.] // European Journal of Gastroenterology & Hepatology. - Vol.25, No.6 (2013, June), p.694-699.

 

 

The possible influence of the medical staff involved in the organized cervical cancer screening over the responsiveness to thecentrally issued invitations in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Jermakova, U.Kojalo, I.Viberga ...[et al // 22nd European Congress of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG 2012 (Tallinn, Estonia, May 9-12, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.103-109, on CD-ROM.

 

Kojalo, Una. Kolorektālā vēža slimnieku dzīvildzi ietekmējošie faktori Latvijā no 1983. līdz 2002. gadam / U.Kojalo, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 357.-368.lpp.

 

Abstracts​​

 

 

Controversies in CGRP and other cytochemical parameters in migraine / A.Plinta, I.Logina, P.Tretjakovs, U.Kojalo, G.Bahs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A13.

 

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Layvijā 1983.-2013. gados / U.Kojalo, G.Brigis, I.Vīberga // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 67.lpp.

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programma un saslimstības rādītāju izmaiņas / U.Kojalo, S.Pildava, Ģ.Briģis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 263.lpp.

Atteikumu iemesli piedalīties kolorektālā vēža skrīningā : Latvijas pilotpētījuma rezultāti / U.Kojalo, M.Leja, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 252.lpp.

Body mass index, waist circumference and hand grip force of older women in Rīga nursing homes / A.Balode, J.Vētra, A.Villeruša, U.Kojalo // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.26.

The possible influence of the medical staff involved in the organized cervical cancer screening over the responsiveness to the centrally issued invitations in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Jermakova, U.Kojalo, I.Viberga ...[et al.] // 22nd European Congress of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG 2012 (Tallinn, Estonia, May 9-12, 2012) : Abstract Book [Elektroniskais resurss]. - Tallinn, 2012. - Abstr. FC11.03. - Resurss aprakstīts 2013.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebcog2012.erpmusic.com/images/stories/book_of_abstra…

Kojalo, Una. Kolorektālā vēža pacientu dzīvildzi ietekmējošie faktori Latvijā / U.Kojalo, A.Eglīte, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 290.lpp.

Supervised study course

Statistical methods

Contacts

Related news

Colleagues

Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Inga Millere
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff