Skip to main content

Work experience

1993 - Present

Assistant Professor

Riga Stradiņš University, Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1973 - 1993

Assistant

Riga Stradiņš University, Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1967 - 1969

Senior Laboratory Assistant

Riga Stradiņš University, Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1966 - 1967

Laboratory Assistant

Riga Stradiņš University, Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

Education and training

1976

Candidate of Pharmaceutical Science degree (since 1993 - Dr. pharm. - pharmaceutical PhD)

1969 - 1972

Post - graduate course

Pyatigorsk Pharmaceutical Institute

1962 - 1967

Pharmacist’s degree

Riga Medical Institute, Faculty of Pharmacy

1950 - 1961

Primary and secondary education

Riga 36 School

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

Courses​

10.06.2009 „E-studiju izveides apguve.";

2004. gada maijs - jūnijs „Inovācija augstākās izglītības sistēmā";

2003. gada maijs „Praktiskais darbs ar datoru.";

1996. gada maijs - jūnijs „Teorētiskais lekciju kurss datorikā";

18.04.1978 - 23.06.1978 Kvalifikācijas celšanas kursi pasniedzējiem Maskavas I Medicīnas institūtā.​

 

Conferences

01.04.2019. - 03.04.2019. RSU Starptautiskā konference 2019, Rīga, Latvija (2 stenda referāti);

02.09.2018. - 06.09.2018. 78th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Glasgow, United Kingdom (stenda referāts);
13.05.2018. - 15.05.2018. BaltPharm Forum 2018 conference, Tartu, Estonia (stenda referāts);
22.03.2018. - 23.03.2018. RSU Zinātniskā konference, Rīga, Latvija (mutiska prezentācija);

12.09.2017. - 15.09.2017. 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Varšava, Polija;
28.04.2017. - 30.04.2017. BaltPharm Forum 2017, Jūrmala, Latvija;
06.04.2017. - 07.04.2017. RSU 2017. gada Zinātniskā konference;
22.09.2016. - 24.09.2016. 7th International Conference of the European Society for the History of Science, Faculty of Arts, Charles University, Prāgā, Čehijā;

12.05.2016 - 13.05.2016. Eiropas farmācijas fakultāšu asociācijas konference Parīzē;​

28.04.2016. BaltPharm Forum 2016, Klaipēda, Lietuva;​

17.03.2016 - 18.03.2016. 2016. gada RSU zinātniskā konference;​

29.09.2015 - 03.10.2015. FIP kongress, Diseldorfa, Vācija;​

08.09.2015 - 11.09.2015. 42. starptautiskais farmācijas vēstures kongress, Stambula, Turcija;​

26.03.2015 - 27.03.2015. 2015. gada RSU zinātniskā konference;​

10.04.2014 - 11.04.2014. 2014. gada RSU zinātniskā konference;​

23.11.2013. Starptautiskā farmācijas konfrence Lietuvā (nolasīts referāts);

10.09.2013 - 14.09.2013. 41. Starptautiskais farmācijas vēstures kongress Parīzē (nolasīts referāts);

14.09.2011 – 17.09.2011. 40. Starptautiskais Farmācijas vēstures kongress, Berlīne, Vācija (nolasīti 2 referāti);

14.04.2011 – 15.04.2011. RSU 2011. gada Zinātniskā konference (prezentēts 1 stenda referāts);

15.10.2010 - 16.10.2010. Starptautiskā farmācijas un farmaceitiskās aprūpes konference, Kauņa, Lietuva (prezentēts stenda referāts);

08.10.2010 – 09.10.2010. 24. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference, Tallina, Igaunija, (nolasīts referāts);

18.03.2010. RSU 2010. gada Zinātniskajā konferencē prezentēts stenda referāts „Cieto zāļu formu apvalkošanas attīstība no tās pirmsākumiem līdz 20. gs. sākumam.";

16.09.2009 – 19.09.2009. 39. Starptautiskais farmācijas vēstures kongress, Vīne Austrija (nolasīti 2 referāti);

02.04.2009. RSU 2009.gada Zinātniskā konference (prezentēti 2 stenda referāti);

29.08.2008 – 04.09.2008. Dalība 68. FIP (Starptautiskās Farmaceitiskās federācijas) kongresā Bāzelē, Šveicē;

12.10.2007. 48. RTU starptautiskās zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcija (nolasīti 2 referāti);

13.09.2007 – 15.09.2007. 2. BBBB (Balatons, Bosfors, Bledas ezers, Baltijas jūras reģions) farmaceitisko zinātņu konference Tartu, Igaunijā (prezentēts stenda referāts);

30.03.2007. RSU 2007. gada Zinātniskā konference (prezentēti 2 stenda referāti);

23.02.2007 – 24. 02.2007. Starptautiska konference "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" Rēzeknes Augstskolā (nolasīts referāts);

13.10.2006. 47. RTU starptautiskās zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcija (nolasīti 2 referāti);

03.03.2006. RSU 5.Zinātniskā konference (prezentēts stenda referāts);

06.10.2006. 22. Starptautiskā Baltijas Zinātņu vēstures konferencē Kauņā, Lietuvā (nolasīts referāts);

13.10.2005. RTU 46. Starptautiskās zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcija (nolasīts referāts);

16.06.2005 - 18.06.2005. Dalība Latvijas Ārstu kongresā;

25.01.2005. LU 63. konferences Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija (nolasīts referāts);

15.10.2004. RTU 45. Starptautiskās zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcija (nolasīts referāts);

05.03.2004. RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference (nolasīts referāts; prezentēts stenda referāts);

27.01.2004. LU 62. konferences Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija (nolasīts referāts);

21.11.2003. International Scientific Conference "Pharmacy in Contemporary Society" Kauņā, Lietuvā (nolasīts referāts);

14.10.2003. 21. starptautiskās Baltijas zinātņu vēstures konferences Ķīmijas un ģeoloģijas sekcija (nolasīti 2 referāti);

07.03.2003. Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas nozares zinātniskā konference (nolasīts referāts);

28.01.2003. LU 61. konference Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija (nolasīts referāts)​.

Field of research

2005. - 2015. gadam – 71 studentu pētnieciskā darba vadītāja;

Pētījumi par Rīgas aptieku vēsturi, ievērojamākajiem Rīgas aptiekāriem un farmaceitiskās izglītības tapšanu un attīstību Latvijā. Monogrāfija „Senās Rīgas aptiekas" iznākusi 2005. gada decembrī;

Doktorante Baiba Mauriņa (2002.-2005.). Disertācija aizstāvēta 2008. gadā;

Doktorante Ilze Smiltēna (2006.);

LR IZM tirgus orientētā pētījuma TOP 05-03 „Ziede alerģiskā dermatīta ārstēšanai" vadītāja un zāļu formu tehnologs;Regulāra dalība RSU, LU, RTU organizētās konferencēs.​

Memberships

Pharmacist ladies' club;​

Consultant of Animal Protection Society.

Honours and awards

Right 1991 barricade participants Memorial ​sign, Nr. 4401

Grindels medal, 2007.​

Publications

Research articles​​

Kiselova, O., Maurina, B., Sidlovska, V. 2020. Analysis of Extemporaneous Prescriptions Prescribed by Dermatovenerologists in Latvia and Comparison with Standardized Compounded Preparation Monographs of Germany and USA. Medicina. 56(1), 29.

 

V.Šidlovska Pirmais Latvijas farmaceitu kongress. – Materia Medica, 2019/12, 38-42

 

Kiselova, O., Maurina, B., Sidlovska, V., Zvejnieks, J. 2019. The extent of extemporaneous preparation and regulatory framework of extemporaneous compounding in Latvia. Medicina. 55(9), 531.

 

Kiselova, O., Maurina, B., Sidlovska, V., Rogovska, I. 2019. Trends of extemporaneous drug prescription in Latvia in 2017. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 23(3), 245–249.

 

Lauze, Sabīne. Pharmacy in Latvia during the first Soviet occupation (1940-1941) / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Die Pharmazie. - Vol.74, No.8 (2019, Aug.), p.505-510. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1691/ph.2019.8232

 

Lauze S, Maurina B, Sidlovska V (2018). The impact of the Baltic Germans’ emigration on the pharmaceutical sector in Latvia (1939-1940) Pharmazie. 2018 Mar 5;73(3):182-184. doi: 10.1691/ph.2018.7164.

 

V. Šidlovska, O.Kiseļova. Jānis Hertelis – Kurzemes farmaceitu līderis. – Materia Medica, 2018/1, 40-42.


V.Šidlovska., T.Šitikova. Kārlis Krēsliņš – aptiekārs, zinātnieks, mecenāts.-Materia Medica, 2018/4, 33-41


V.Šidlovska, I.Karpoviča. Ķemeri – mūsu zaudētā bagātība. Ķemeru kūrortam 180. - Materia Medica, 2018/6, 30-39


V.Šidlovska, B.Mauriņa Farmaceitiskās izglītības tālais ceļš… I. daļa –Materia Medica, 2018/9, 26-34


V.Šidlovska, B.Mauriņa Farmaceitiskās izglītības tālais ceļš… II. daļa – Materia Medica, 2018/10, 33-39


V.Šidlovska, I.Kuļiņenko Profesors Eduards Zariņš. I daļa – augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā. - Materia Medica, 2018/11, 28-32


V.Šidlovska, I.Kuļiņenko Profesors Eduards Zariņš. II daļa – augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā. - Materia Medica, 2018/11, 25-31

 

S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska Activities of Latvian pharmacists in the Red Cross organization in exile in Germany (1945-1976). Pharmazie 72:300-303 (2017)

Eduards Zariņš - augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 358.-373.lpp.

Ķite, Matīss. Farmaceitisko ražotņu veidošanās Rīgā 20. gadsimta pirmajā pusē / M.Ķite, V.Šidlovska // Materia Medica. - Nr.11 (2015), 37.-41.lpp. ; Nr.12 (2015), 34.-39.lpp.

Lauze, Sabīne. Milda Dūmiņa - ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās paaudzes farmaceitu audzinātāja / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.-381.lpp.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 450.-461.lpp.

Farmaceitu devums minerālūdeņu pētniecībā un iegūšanā XIX gadsimtā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 302.-308.lpp.

Kārlis Frederkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gadsimta otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 318.-323.lpp.

Šidlovska, Venta. Vācu tautības aptiekāru nopelni Latvijas farmācijas attīstībā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, P.Stepanova // Культурное наследие и туристические территории : сборник материалов II международной научно-практической конференции Балтийской Международной Академии (Рига, Латвия, 15-17 марта, 2012 г.). - Рига, 2012. - С.191-203.

Smiltena, Ilze. Ķīmijas zinātnes ietekme uz farmāciju un farmaceitu praktisko darbu Eiropā, arī Latvijā viduslaiku un jauno laiku mijā / I.Smiltena, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 159.-166.lpp. - Kopsav. angļu val.

Zāļu pagatavošana aptiekā un tās saistība ar farmaceitisko rūpniecību Latvijā XX gadsimta I pusē / B.Mauriņa, V.Šidlovska, I.Smiltena, V.Eniņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 595.-601.lpp.

Abstracts​​

Kiseļova, O., Mauriņa, B., Šidlovska, V. 2019. Research on combinations of substances, found in Latvia, and their possible compatibility in extemporaneous dosage forms for dermatology. RSU International Research Conference "Knowledge For Use In Practice", Riga, Latvia, page 393.

 

Kiseļova, O., Šidlovska, V. 2019. Lecturer’s reflection on the feedback provided in study course “Pharmaceutical Dosage Form Technologies”. RSU International Research Conference "Knowledge For Use In Practice", Riga, Latvia, page 543.

 

Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2018). Medikamentu pieejamība Latvijā no 1940. līdz 1944. gadam. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada
22.–23. martā).Tēzes. Rīga: RSU, 2018. – XXIV, 335.lpp.


Olga Kiseļova, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2018). Palīgvielas ekstemporālajā receptūrā. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā).Tēzes. Rīga: RSU, 2018. – XXIV, 194.lpp.


Kiseļova, O., Mauriņa, B., Šidlovska, V. 2018. Extemporaneous medicine prescribing trends in Latvia. 78th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Glasgow, United
Kingdom. Available from: http://www.fip.org/abstracts

 

Kiseļova, O., Mauriņa, B., Šidlovska, V. 2018. Nasal drops in extemporal prescriptions - report for 6 Riga pharmacies. BaltPharm Forum 2018, Tartu, Estonia. Available from: http://efs.ee/baltpharm-forum/pharmacy-students-posters/

 

Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. Aptieku reprivatizācija Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas režīma laika (1941-1943)// RSU Zinātniskās konferences tēzes, Rīga RSU, 2017.- 385.lpp.

 

Olga Kiseļova, Baiba Mauriņa, Sigita Čulkstena, Venta Šidlovska. Qualitative analysis of extemporaneous preparations in "Dzirciems" pharmacy // 20th BaltPharm Forum (Jurmala, Latvia, Apr.28-30, 2017): Abstracts. - Jurmala, 2017. - Page 9.

 

Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. „Changes in the number of pharmacies and pharmaceutical field employees in Latvia from 1939 to 1943." 20th Baltpharm Forum, Latvija, Jūrmala.
Abstracts, - 11. lpp.

 

Olga Kiseļova, Alla Smirnova, Venta Šidlovska, Baiba Mauriņa, Dzintra Bernāte. Farmācijas profesors Karls Ernsts Klauss (1796-1864)//RSU Zinātniskās konferences tēzes, Rīga RSU, 2017.- 382. lpp.

 

Olga Kiseļova, Sigita Čulkstena, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. Ekstemporāli pagatavoto zāļu nepieciešamība Latvijas aptiekās// RSU Zinātniskās konferences tēzes, Rīga RSU, 2017.- 233. lpp.

 

Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874-1949) / V.Šidlovska, O.Kiseļova, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 343.lpp.

 

Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874-1949) / V.Šidlovska, O.Kiseļova, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 343.lpp.

Lauze, Sabīne. Vācbaltiešu repatriācijas ietekme uz farmāciju Latvijā (1939-1940) / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 345.lpp.

Drogu veikali vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spūnīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 447.lpp.

Lauze, Sabīne. Aktualitātes Latvijas farmācijā 20. gadsimta 30. gadu beigās / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 451.lpp.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacist activities in the Latvian Red Cross organization during exile in Germany (1945-1968) / S.Lauze, B.Maurina, V.Šidlovska // 42nd International Congress for the History of Pharmacy (Istanbul, Turkey, Sept.8-11, 2015) : Abstracts. - Istanbul, 2015. - P.48.

Lauze, Sabīne. The effect of the Soviet repression on the Latvian pharmaceutical sector 1940-1941 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 75th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-1566. - Resurss aprakstīts 2016.g. 2.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Eduards Zariņš - galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadssimta I pusē / V.Šidlovska, I.Kuļiņenko, B.Mauriņa, S.Lauze, Dz.Bernāte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 482.lpp.

Šidlovska, Venta. Milda Dūmiņa - ilggadēja Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās farmaceitu paaudzes audzinātāja / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 481.lpp.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 457.lpp.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacopoeia / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.11-13.

Lauze, Sabīne. The origins of the pharmacy historia in Latvia : [abstract] / S.Lauze, V.Sidlovska, B.Maurina // 41ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 41st International Congress for the History of Pharmacy = 41. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Paris, France, Sept.10-14, 2013). - Paris, 2013. - P.89.

Ernsts Ludolfs Zēcens - izcils aptiekārs, pedagogs un praktiskās ķīmijas speciālists / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 499.lpp.

Farmaceitisko uzņēmumu rašanās un farmācijas sasniegumi 19. un 20. gs. mijā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 460.lpp.

Kārlis Frēderkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gs. otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Die Pharmakopöe Lettlands : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.36.

Smiltena, Ilze. The only book on technology of dosage forms in Latvian : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.71.

Cieto zāļu formu apvalkošanas attīstība no tās pirmsākumiem līdz 20.gadsimta sākumam / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 452.lpp.

Mauriņa, Baiba. Drogeries as one of fields of activity for pharmacists in Latvia in the first half of the 20th century / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // Historiae Scientiarum Baltica 2010 : Abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science (Tallinn, Estonia, Oct.8-9, 2010). - Tallinn, 2010. - P.48-50.

Smiltena, Ilze. Development of coating of solid dosage forms from ancient times till beginning of the 20th century / I.Smiltena, V.Šidlovska, B.Mauriņa // The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice (Kaunas, Lithuania, Oct.15-17, 2010) : Abstract Book. - Kaunas, 2010. - P.66-67.

Lectured study course

History of Pharmacy

History of Pharmacy in Latvia

Introduction to History of Pharmacy

Medical Care Commodity Sciences

Pharmacy Dosage Form Technology

Research Project

Specific Drug Dosage Forms

Therapeutic Mineral Waters and Mud

Supervised study course

Introduction to History of Pharmacy

History of Pharmacy

History of Latvian Pharmacy

Medical Care Commodity Sciences

Pharmacy Dosage Form Technology

Specific Drug Dosage Forms

Therapeutic Mineral Waters and Mud

Head of study course

Technology of Extemporal Drug Dosage Forms

Studies of Health care Goods

Specific Drug Dosage Forms

Remedial Mineral Waters and Mud

Intruduction in History of Pharmacy

Contacts

Related news

Colleagues

Maija Dambrova
Academic Staff
Santa Purviņa
Academic Staff, Deputy Chair
Dace Bandere
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Baiba Mauriņa
Vice-Dean, Head of Study Programme, Head of Study Programme, Head of the Department, Academic Staff
Elita Poplavska
Head of the Department, Leading Researcher
Inga Stuķēna
Head of the Department, Academic Staff
Dins Šmits
Chair, Academic Staff, Academic Staff