Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Valdes priekšsēdētājs

SIA “Human Source”

2014 - pašlaik

Lektors

​Rīgas Stradiņa universitāte; Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2010 - 2016

Vecākais personāla speciālists

SIA “Adros Baltija”

2013 - 2014

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - 2013

Stundu pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - 2013

Stundu pasniedzējs

Latvijas Universitāte

2006 - 2008

Personāla atlases speciālists

“Swedbank” AS

Izglītība

2009 - 2014

Doktora grāds klīniskajā psiholoģijā

Latvijas Univeristāte, Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte

2006 - 2008

Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā

Latvijas Univeristāte, Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte

2002 - 2006

Bakalaura grāds psiholoģijā

Latvijas Univeristāte, Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

03.03.16. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. S. Vjaksa. Kvalitātes vadības principi.

03.03.16. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. A. Slavinska. Klīniskās prasmes.

04.06.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. S. Gurbo. TurinitIn lietošana akadēmiskajam personālam.

14.05.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. G. Freimane. Starptautiski citējamo publikāciju rakstīšanas padomi un triki.

14.05.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. J. Ļubenko. E-studiju vides iespējas: pieredzes apmaiņa.

13.11.14. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. N. Jansone-Ratnika. Vērtēšanas metodes pieaugušo izglītībā.

13.11.14. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. J. Koļesņikova. IT izmantošana psiholoģijā.

20.01.2011.-23.01.2011. Sertifikāts par dalību Latvijas Universitātes rīkotajā seminārā "KBT darbā ar posttraumatisko stresa sindromu: paildzinātās ekspozīcijas metode", PhD, Agnieszka Popiel.

14.05.2010.-15.05.2010. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "KBT darbā ar trauksmi", PhD, Thomas Kalpakoglou.

20.05.2009.-03.06.2009. Sertifikāts par tiesībām lietot Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spēju testu.

03.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Maie Kreegipuu.

04.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Sandra Sebre, PhD, Laura Pirsko.

21.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Jānis

14.01.2008. Sertifikāts par tiesībām lietot Tripod Grupas testus (Personības tests, Intelektuālo spēju tests, Motivācijas aptauja, Orientācijas uz mērķi aptauja, Orientācijas uz komandas darbu aptauja, Stresa noturības aptauja, Kognitīvās produktivitātes tests).

11.12.2007. Ievads biznesā, SIA "Komercizglītības centrs".

21.05.2001. 130 akadēmisko stundu ilga angļu valodas apmācība, iegūts "strong upper intermediate" līmenis, English Language Centre "Satva"

Pētniecības darbības virzieni


  • Kognitīvā psiholoģija; kognitīvās rezerves, kreativitāte
  • Pihoterapijas efektivitāte

Docētie studiju kursi

Organizāciju psihologija

Grupu un organizāciju psiholoģiskā izpēte un konsultēšana praksē

Vispārīgā psiholoģija

Kognitīvā psiholoģija

Darba veselības psiholoģija

Vispārējā un sporta psiholoģija​

Vides un darba psiholoģija

Personāla vadība

Psihologa profesionālā darbība

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

​maģistra darbi: 3​

​kvalifikācijas darbi: 4

bakalaura darbi: 2

recenzētie:

​​maģistra darbi: 2

bakalaura darbi: 2

​​kvalifikācijas darbi: 1

Projekti

2013–2014 – Eiropas Sociāla fonda projekts "Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē" Nr. 2009/0138/IDP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/004

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Biedrs:

Latvijas psihologu biedrība

Publikācijas

Raksti​​

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmes / J.Harlamova, E.Čukurs, G.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 195.-203.lpp.

​​​​​​Čukurs, E. & Vende, K. (2011). Kreativitāti veicinošie un kavējošie faktori bērna un vecāku attiecībās. Latvijas Universitātes 69. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums , 6–16.

Čukurs, E. (2011). Vēsturisks pārskats par kreativitātes un psihoterapijas efektivitātes jēdzienu izpēti. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās konferences rakstu krājums, 721–728.

Tēzes​​

Harlamova, Jeļena. Kognitīvo rezervju indeksa aptaujas latviešu valodas versijas aprobācija / J.Harlamova, E.Čukurs, K.Šneidere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 27.lpp.

Harlamova, Jeļena. Cognitive function in aging / J.Harlamova, E.Cukurs, A.Kostiks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

​​​​​Čukurs, E. & Sebre, S. (2013). Psychotherapist's creativity, personality traits and effectiveness of psychotherapy. 2nd Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology: Proceedings, 160.

Harlamova, Jeļena. Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanas kontekstā / J.Harlamova, E.Čukurs, A.Kostiks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 20.lpp.

Kognitīvās produktivitātes saistība ar hipokampa volumetriskajām izmaiņām / J.Harlamova, N.Zdanovskis, E.Čukurs, G.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 19.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeitu domas par mākslas metožu un radošu pieeju pielietojumu psihoterapijas procesā / E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 454.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeitu kreativitātes un personības iezīmju saistība ar psihoterapeitu klientu simptomu izmaiņām / E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 458.lpp.

Dimante, Linda. Vientulības saistība ar darba atmiņu cilvēkiem vecumā no 65 līdz 85 gadiem / L.Dimante, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 455.lpp.

Hofmane, Anete. Emocionālā intelekta saistība ar kreativitāti / A.Hofmane, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 457.lpp.

Treilone, Linda. Pozitīvo un negatīvo emociju saistība ar kreativitāti / L.Treilone, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 456.lpp.

​​​​​Sebre, S. & Čukurs, E. (2012). Resilience in relation to creativity, openness to experience and emotional support. International Journal of Psychology, 47, ICP 2012 supplement, 630

Brice, M., Sebre, S., Harlamova, J., Zande, D. & Cukurs, E. (2015). Brief Cognitive-Behavioral Intervention for Reduction of Posttraumatic Stress Reactions of Parents of Prematurely Born Infant. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem, Israel.

​​​​​Cukurs, E., Harlamova, J., Brice, M., Zande, D. & Sebre, S. (2015). Differences in Personality Traits Among Psychotherapists of Various Branches: A Qualitative Analysis. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

​​​​​Cukurs, E., Harlamova, J., Brice, M., Zande, D. & Sebre, S. (2015). Limiting Factors of Psychotherapists’ Creativity: A Qualitative Analysis. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

​​​​​Harlamova, J., Brice, M., Cukurs, E., Zande, D. & Sebre, S. (2015). Differences in Negative Cognitions, Depending on the Type of Trauma. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

Harlamova, J., Zdanovskis, N., Kostiks, A., & Čukurs, E. Galvas smadzeņu normālā un pataloģiskā novecošanās. Starpdisciplinārs skatījums. Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas konference. Rīgā, 14.01.15.

​​​​​Vende, K. & Čukurs, E. (2011). A pilot study: level of nonverbal attunement between mother and children with secure and insecure attachment style. 11th European Conference on Psychological Assessment: Book of Programme – Abstracts, 175

​​​​​Zande, D., Brice, M., Harlamova, J., Sebre, S. & Cukurs, E. (2015). Symptoms of Perinatal Depression and Perceived Social Support in Women: Longitudinal Study. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

​​​​​Čukurs, E. & Austers, I. (2010). The influence of humor on creativity. 20th Anniversary Conference of the Estonian Association for Cognitive and Behaviour Therapy: Abstracts, 44

​​​​​Čukurs, E. & Sebre, S. (2012). Psychotherapist’s creativity and openness to experience: quantitative and qualitative analysis. International Journal of Psycholgy, 47, ICP 2012 supplement, 79

Čukurs, E. (2013). Psihoterapeitu raksturojums par psihoterapeita kreativitātes un personības iezīmju saistību ar psihoterapijas efektivitāti: kvalitatīva analīze. Latvijas Universitātes, 71. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.

Čukurs, E. (2014). Psihoterapeita domas par mākslas metožu un radošu pieeju pielietojumu psihoterapijas procesā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference: Tēzes, 454.

Grāmatas un brošūras​​

Kalvāns, Ē. un Čukurs, E. (2019). Sociālās organizācijas, darbs un veselība. No K. Mārtinsone, V. Sudraba (sast.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (76. – 79. lpp.). Rīga: RSU.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Perepjolkina, Viktorija. Psihoterapijas efektivitāte / V.Perepjolkina, E.Čukurs // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 7.daļa, 561.-603.lpp.

Čukurs, Ervīns. Intelekts / E.Čukurs // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 7.nod., 216.-236.lpp.

Čukurs, Ervīns. Kreativitāte / E.Čukurs // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 8.nod., 237.-257.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihiskie procesi / E.Čukurs, A.Hofmane // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 4.nod., 127.-170.lpp.

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks