Evija Vilka | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Biroja vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2015 - pašlaik

Drāmas terapeits

Privātprakse

2015 - pašlaik

Pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un Sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2011 - 2015

Stundu pasniedzēja, drāmas terapijas specializācijas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Sporta, uztura un pedagoģijas katedra;Sabiedrības veselības un Sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2014 - 2016

Mākslas terapeits

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Psihiatrijas klīnika

2013 - 2014

Speciāliste-lietvede

Rīgas Stradiņa Universitāte, Doktorantūras nodaļa

2011 - 2013

Mākslas terapeits

SIA Primārās Veselības aprūpes centrs Ziepniekkalns

2011 - 2013

Speciālists mācību jautājumos

Rīgas Stradiņa Universitāte, Medicīnas fakultāte, Ģimenes medicīnas katedra

2007 - 2009

Projektu vadītāja

SIA Veselības centrs 4

2005 - 2007

Metodiķe

SIA Kosmetoloģijas koledža

Izglītība

2008 - 2011

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2007

Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2015. Sociālo pakalpojumu aģentūras Izglītības centrs. "Uz risinājumu orientētā īstermiņa terapijas pieeja. Bāzes apmācība. Apliecība Nr. 15-420

2013. - 2015. Rīgas Stradiņa universitāte. Tālākizglītības fakultāte. Tālākizglītības programma – Supervīzija profesionālajā darbā. Supervizora kvalifikācija.​ Apliecība Nr. 2015/0012

2012. Rīgas Stradiņa universitāte. Profesionālās pilnveides programma „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā". – Sertifikāts – Nr. 2012/0875​

2012. Rīgas Stradiņa universitāte. Profesionālās pilnveides programma „Statistika pētnieciskajā darbā – metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti". – Sertifikāts – Nr. 2012/0072.​

 

 

Sertifikācija

 

Ārstniecības personas sertifikāts Nr. AE-001381. Tiesības praktizēt kā mākslas terapeitam. Derīgs līdz 03.01.2019.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Darbs drāmas terapijā ar dažādām klientu/pacientu grupām

 

Docētie studiju kursi

 

Drāmas terapijas vēsture un teorijas

Izvērtēšana drāmas terapijā

Drāmas terapija I

Drāmas terapija II

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

​maģistra darbi: 1

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 

2011 - pašlaik

Latvijas Drāmas terapijas asociācija - valdes locekle

 

2016 - pašlaik

Latvijas Mākslas terapijas asociāciju apvienības sertifikācijas komisija - komisijas locekle

 

 

 

Konferences

 

2016. Rīgas Stradiņa Universitāte. Zinātniski praktiskā konference - Desmit gadi Mākslu terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa Universitātē ​(​36TIP) - sertifikāts.

Mutvārdu uzstāšanās

Drāmas terapija darbā ar pusaudžiem ar ēšanas traucējumiem.

2016. Academy Remscheid. Summer Academy for Theatre and Therapy 2016 "The Invention of the Body" - The body as THE artistic medium of theatre and the medium of process in theatre therapy​

Workshop 5-6 June

-Body drama and Self transformation: drama therapy in working with eating disorders and depression.

2016. Rīga Stradiņš University. The second international scientific-practical conference - Health and Personality development: Integrative approach (36 CMEP) - certificate.

2013. Association of Rehabilitation Professional Organizations. 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation (20 credit) - certificate.

2013. Rīgas Stradiņa universitātes 12. Zinātniskā konference, dalībniece (mutvārdu uzstāšanās, stenda referāts) – sertifikāts.

Tēzes – No 2009. – 2013. gadam RSU Mākslas terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvēto maģistra darbu satura analīze.

Tēzes – Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai un pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar ēšanas traucējumiem: Grupas gadījuma analīze.

2012. Rīgas Stradiņa universitāte. Arts Therapies Summer School „Arts Therapies for Different Client / Patient Groups" – Certificate (2011-1-LV1 – ERA10-02260)

Workshops

Dramatherapy for reducing level of depression symptoms and increasing self – esteem to patients with symptomatics eating disorders.

-Case study: use of dramatherapy while working with adult patients attending psychiatric day treatment center.

2012. Rīgas Stradiņa universitātes 11. Zinātniskā konference, dalībniece (mutvārdu uzstāšanās) – sertifikāts.

Tēzes – Gadījuma analīze: Drāmas terapija darbā ar psihiatrijas pacientiem ambulatorā medicīnas iestādē.

2011. Rīgas Stradiņa universitātes 10. Zinātniskā konference, dalībniece (stenda referāts) – sertifikāts.

Tēzes – Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai un pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem.

2009. VII International Arts therapies conference (Cesis) Contemporary arts therapies – theory and practice. Klausītāja​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Vilka, Evija. Drāmas terapija darbā ar ambulatorajiem psihiatrijas pacientiem / A.Šteina, E.Vilka // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 375.-381.lpp.

 

Vilka, Evija. Rīgas Stradiņa universitātes Mākslas terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā no 2009. līdz 2013. gadam aizstāvēto maģistra darbu analīze / E.Akmane, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 100.-114.lpp.

 

Tēzes​​

 

 

Vilka, Evija. Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai un pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem : grupas gadījuma analīze / A.Šteina, E.Vilka, A.Upmale // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 313.lpp.

 

Vilka, Evija. No 2009. līdz 2013.gadam RSU Mākslas terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvēto maģistra darbu satura analīze / E.Vilka, K.Mārtinsone // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 334.lpp.

 

Vilka, Evija. Case study : use of dramatherapy while working with adult patients attending psychiatric day treatment center / A.Šteina, E.Vilka, K.Mārtinsone // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 68.-69.lpp.

 

 

Vilka, Evija. Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai un pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem / A.Šteina, E.Vilka, K.Mārtinsone // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 54.-55.lpp.

 

 

Vilka, Evija. Dramatherapy for reducing level of depression symptoms and increasing self-esteem to patients with symptomatic eating disorders / A.Šteina, E.Vilka, K.Mārtinsone // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 56.-57.lpp.

 

 

Vilka, Evija. Gadījuma analīze : drāmas terapija darbā ar ambulatorajiem psihiatrijas pacientiem / A.Šteina, E.Vilka, K.Mārtinsone // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 66.-67.lpp.

 

Semināri

 

2016. Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija. Ievads kognitīvi biheiviorālā terapijā - 40 ak.st.

2014. Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija.​ Psihosomatiskā medicīna un veselības psiholoģija - 4 ak.st.

2014. Latvijas Drāmas terapijas asociācija.​ Tālākizglītības seminārs "Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā. Darbs ar pusaudžiem drāmas terapijā. Iesildīšanās tehnikas drāmas terapijā." - 5 ak.st.

2012. Latvijas Drāmas terapijas asociācija.​ Eneagramma - 9 raksturu tipoloģija un savstarpējo attiecību pamatprincipi - 8 ak.st.

2012. Deutsche Gesellschaft Fur Theatertherapie. Praktiskais seminārs "Drāmas terapija darbā ar šizofrēniju. Drāmas terapija darbā ar ieslodzītajiem - 8 ak.st.​

2010. Deutsche Gesellschaft Fur Theatertherapie. Praktiskais seminārs "Drāmas terapija darbā ar bērniem. Drāmas terapija Vācijā un Nīderlandē. Mērķu izvirzīšana drāmas terapijā. - 20 ak.st.

2009. Veselības institūts, Mākslu terapijas centrs. Praktiskais seminārs drāmas terapijā. ​ - 12.ak.st.

2008. Veselības institūts, Mākslu terapijas centrs. Praktiskais seminārs, „Ievads drāmas terapijā. Personīgo drāmu risināšana".

2008. Latvijas Psihoterapeitu biedrība. Publiskais runu festivāls. Lekcija " Ko psihodrāma var atklāt par personību."

2008. Latvijas Psihoterapeitu biedrība. Publiskais runu festivāls. Lekcija "Psiholoģiskās spēles, ko spēlē pāri."

 

Projekti

 

2010. - 2011. ESF projekta „Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa Universitātē" stipendiāte.​​

 

Pateicība, atzinība

 

2016. Rīgas Stradiņa Universitāte. Atzinības raksts par ilgstošu un godprātīgu ieguldījumu mākslas terapeita profesijas un Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas "Mākslas terapijas" attīstībā. J.Gardovskis

2016. Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība. Pateicība par​ aktīvu darbību un ieguldījumu mākslas terapijas izglītības un profesijas attīstībā Latvijā. S.Mihailova

2013.​ Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība. Pateicība par nozīmīgo ieguldījumu drāmas terapijas attīstībā Latvijā. K.Mārtinsone

 

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Liāna Deklava
Katedras vadītāja, Docētāja
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs