Pārlekt uz galveno saturu

Galvenie darbības virzieni

 • Nodrošināt kvalitatīva, mūsdienīga studiju procesa organizēšanu un realizāciju obligātajos studiju kursos:
  • Neorganiskā ķīmija, Kvalitatīvā analīze, Kvantitatīvā analīze, Organiskā ķīmija, Fizikālā farmācija, Farmācijas ķīmija, Medicīnas ķīmija, Toksikoloģiskā ķīmija, Farmaceitiskā farmakoloģija, Farmakoterapija farmaceita praksē
 • Nodrošināt kvalitatīva, mūsdienīga studiju procesa organizēšanu un realizāciju izvēles studiju kursos:
  • Instrumentālās analīzes metodes, Integrētā farmācija, Klīniskā farmācija, Jaunu zāļu izstrāde, Tiesu kriminālistikās ekspertīzes un eksperta darbs, Farmakoģenētika, Ķīmija un kosmētika, Zinātnisko publikāciju sagatavošana, Radiofarmācija un radionukleīdi
 • Zinātniskā darbība un komercpakalpojumi
 • Studentu pētniecisko projektu vadīšana
 • Promocijas darbu izstrāde
 • Katedras akadēmiskā personāla pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana
 • Aktīva līdzdarbība profesionālās asociācijās: Latvijas Farmaceitu biedrībā, Farmakoloģijas biedrībā, Eiropas Farmācijas fakultāšu asociācijā (EAFP), Eiropas klīnisko farmaceitu biedrībā (ESCP), Starptautiskajā farmaceitu asociācijā (FIP), Latvijas Toksikologu biedrībā

Pētniecības virzieni

 • Zāļu vielu farmakoloģiskie un farmakokinētiskie pētījumi
 • Dažādu zāļu vielu grupu farmakoepidemioloģiskie pētījumi
 • Antiagregantu un antikoagulantu mijiedarbība ar citām zāļu vielām
 • Farmakoģenētikas pētījumi, individualizēta zāļu terapija
 • Antibakteriālo zāļu farmakokinētikas pētījumi
 • Etnofarmakoloģijas pētījumi
 • Ārstniecības augu ekstraktu izstrāde un analīze
 • Pacientu zāļu terapijas līdzestības un racionālas lietošanas pētījumi

Sadarbības partneri studiju un pētnieciskajā darbā 

 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • A/s Grindeks
 • A/s Olainfarm
 • Atvērta un slēgta tipa aptiekas
 • Ģimenes ārstu prakses
 • Sadarbības universitātes: Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lithuanian University of Health Sciences, University of Helsinki, University of Tartu, University of Pisa, Dalhousie University, Monash University, Charles University

Dalība pētnieciskos projektos

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE), otrā fāze

FLPP projekts lzp-2020/1-0050 Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte

LAD projekts 18-00-A01620-000028 Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde

RSU grants, pētniecības projekts Zāļu piegādes sistēmu optimizēšana modelējot šķīšanas procesus

RSU grants, pētniecības projekts Zāļu rezistentās tuberkulozes farmakoģenētika

RSU grants, pētniecības projekts Augstspiediena hidrostatiskā sterilizācija/starojuma sterilizācija: progresīva biomateriālu apstrādes metode nākotnes gēlveida implantmateriāliem

RSU grants, pētniecības projekts Ārstniecības augu ķīmiskie “pirkstu nospiedumi”: problēmrisinājumu rīks

Katedras vēsture

Farmācijas ķīmijas katedras vārds pirmo reizi minēts Latvijas Augstskolas Ķīmijas fakultātes sēdes protokolā 1922. gada 12. maijā, norādot, ka bijušais Tērbatas Universitātes docents Jānis Maizīte (1883–1950) turpmāk „skaitīsies pie Farmaceitiskās ķīmijas katedras”. Profesoram Jānim Maizītem bija lieli nopelni Farmācijas ķīmijas katedras tālākā attīstībā.

Kopš 1950. gadā Farmācijas ķīmijas katedra Farmācijas fakultātes sastāvā darbojas Rīgas Medicīnas institūtā, Latvijas Medicīnas akadēmijā un Rīgas Stradiņa universitātē.

Farmācijas ķīmijas katedras mācību bāze kopš 1995./96. akadēmiskā gada atrodas Dzirciema ielā 16.

Saistītās ziņas