Pārlekt uz galveno saturu

Galvenie darbības virzieni

 • Nodrošināt kvalitatīva, mūsdienīga studiju procesa organizēšanu un realizāciju obligātajos studiju kursos Neorganiskā ķīmija, Kvalitatīvā analīze, Kvantitatīvā analīze, Organiskā ķīmija, Fizikālā farmācija, Farmācijas ķīmija, Medicīnas ķīmija, Toksikoloģiskā ķīmija un izvēles studiju kursos Instrumentālās analīzes metodes, Integrētā farmācija, Klīniskā farmācija, Jaunu zāļu izstrāde, Saindēšanās ekspresdiagnostika, Farmakoģenētika, Ķīmija un kosmētika, Zinātnisko publikāciju sagatavošana, Radiofarmācija un radionukleīdi
 • Studentu pētniecisko projektu vadīšana
 • Katedras docētāju zinātnisko pētījumu veicināšana un promocijas darbu izstrāde
 • Aktīva līdzdarbība profesionālās asociācijās: Latvijas Farmaceitu biedrībā, Eiropas Farmācijas fakultāšu asociācijā (EAFP), Eiropas klīnisko farmaceitu biedrībā (ESCP), Starptautiskajā farmaceitu asociācijā (FIP), Latvijas Toksikologu biedrībā
 • Katedras akadēmiskā personāla pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana

Pētniecības virzieni

 • Dažādu zāļu vielu grupu farmakoepidemioloģiskie pētījumi
 • Zāļu vielu farmakoloģiskie un farmakokinētiskie pētījumi
 • Pacientu zāļu terapijas līdzestības pētījumi
 • Antiagregantu un antikoagulantu mijiedarbība ar citām zāļu vielām
 • Farmakoģenētikas pētījumi
 • Etnofarmakoloģijas pētījumi
 • Antibakteriālo zāļu farmakokinētikas pētījumi

Sadarbības partneri studiju un pētnieciskajā darbā 

 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • a/s Grindeks, a/s Olainfarm
 • Atvērta un slēgta tipa aptiekas
 • Ģimenes ārstu prakses

Katedras vēsture

Farmācijas ķīmijas katedras vārds pirmo reizi minēts Latvijas Augstskolas Ķīmijas fakultātes sēdes protokolā 1922. gada 12. maijā, norādot, ka bijušais Tērbatas Universitātes docents Jānis Maizīte (1883–1950) turpmāk „skaitīsies pie Farmaceitiskās ķīmijas katedras”. Profesoram Jānim Maizītem bija lieli nopelni Farmācijas ķīmijas katedras tālākā attīstībā.

Kopš 1950. gadā Farmācijas ķīmijas katedra Farmācijas fakultātes sastāvā darbojas Rīgas Medicīnas institūtā, Latvijas Medicīnas akadēmijā un Rīgas Stradiņa universitātē.

Farmācijas ķīmijas katedras mācību bāze kopš 1995./96. akadēmiskā gada atrodas Dzirciema ielā 16.