Pārlekt uz galveno saturu
  • 1 Pašreiz Sākums
  • 2 2. lapa
  • 3 3. lapa
  • 4 Pabeigts

Anketa izstrādāta, lai vairotu izpratni un pilnvērtīgi varētu īstenot akadēmisko godīgumu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), kā arī sagatavot Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pārskatu par šo jautājumu. Tāpēc aicinām veltīt laiku un aizpildīt šo anketu, jūsu sniegtā informācija ir būtiska, lai iegūtu plašāku pārskatu par esošo situāciju RSU un nepieciešamajiem pilnveidojumiem tajā.

IZM 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa projektā paredzēto finansējumu akadēmiskā godīguma moduļa izveidei un pilnveidei Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm novirzīs akadēmiskā godīguma sistēmas pilnveidei un prevencijas veicināšanai, kā rezultātā akadēmiskās sabiedrības izpratnes stiprināšanai un akadēmiskā godīguma pārkāpumu risku mazināšanai. Papildus projekta mērķiem IZM ir lūgusi RSU sagatavot un iesniegt pārskatu par aktuālo situāciju saistībā ar akadēmiskā godīguma jautājumiem universitātē (t. sk. paveiktajām un plānotajām aktivitātēm akadēmiskā godīguma veicināšanai, konstatētajiem akadēmiskā godīguma pārkāpumiem u. c.).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ingunu Blesi (inguna[pnkts]bleseatrsu[pnkts]lv).


1 – nemaz nav; 2 – drīzāk nav; 3 - vidēji; 4 – drīzāk ir; 5 – ļoti aktuāli; N – nevaru atbildēt
Questions12345N
1 – nemaz nav; 2 – drīzāk nav; 3 - vidēji; 4 – drīzāk ir; 5 – ļoti aktuāli; N – nevaru atbildēt
Questions12345N
1 – nemaz nav; 2 – drīzāk nav; 3 - vidēji; 4 – drīzāk ir; 5 – ļoti aktuāli; N – nevaru atbildēt
Questions12345N