Pārlekt uz galveno saturu
  • 1 Pašreiz: Sākums
  • 2 2. lapa
  • 3 3. lapa
  • 4 Pabeigts

Anketa izstrādāta, lai vairotu izpratni un pilnvērtīgi varētu īstenot akadēmisko godīgumu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), kā arī sagatavot Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pārskatu par šo jautājumu. Tāpēc aicinām veltīt laiku un aizpildīt šo anketu, jūsu sniegtā informācija ir būtiska, lai iegūtu plašāku pārskatu par esošo situāciju RSU un nepieciešamajiem pilnveidojumiem tajā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SP Akadēmiskā virziena vadītāju Mariju Luīzi Kalniņu (MarijaLuize[pnkts]Kalninaatrsu[pnkts]lv).


1 – nemaz nav; 2 – drīzāk nav; 3 - vidēji; 4 – drīzāk ir; 5 – ļoti aktuāli; N – nevaru atbildēt
Questions12345N
(piemēram, nepatiesu datu iegūšana vai apstrāde pētījuma veidošanā)
(piemēram, mantiska vai cita materiāla labuma piedāvāšana par kādas darbības veikšanu cita studējošā vietā)
N – nevaru atbildēt / nav attiecināms
QuestionsN
(piemēram, nepatiesu datu iegūšana vai apstrāde pētījuma veidošanā)
(piemēram, mantiska vai cita materiāla labuma piedāvāšana par kādas darbības veikšanu cita studējošā vietā)
(Piemēram, laika trūkums atbilstīgi sagatavoties, laika trūkums izpildīt uzdevumu, motivācijas trūkums mācīties, iespēja viegli veikt pārkāpumu, pārbaudījumu atbilžu viegla pieejamība, konkurence par augstāku vērtējumu)