Pārlekt uz galveno saturu

Lūdzam jūs aizpildīt aptauju konferences Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja novērtēšanai, kas nepieciešama konferences saturiskai un organizatoriskai pilnveidei nākotnē! Izvēlieties vienu no dotajiem atbilžu variantiem, kā arī sniedziet savus komentārus!

Aptauja ir anonīma. Tajā iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā.
Aptaujas aizpildīšanai nepieciešamais laika daudzums ir 5–10 minūtes.

Konferencē piedalījāties kā*
Šajā konferencē piedalījāties*

Konferences saturs

Kā jūs kopumā vērtējat apmeklētās konferences saturu?*
Konferences prezentācijas atbilda mūsdienu zinātnes prasībām un tematiem.*
Konferences temati bija aktuāli profesionālajai attīstībai.*
Konferencē iegūtā informācija būs noderīga turpmākā darbā / studijās.*

Konferences organizācija

Kā jūs kopumā vērtējat apmeklētās konferences organizāciju?*
Tiešsaistes platforma bija piemērota konferences norisei.*
Kā jūs kopumā vērtējat IT tehnisko nodrošinājumu konferencē?*
Informācija par konferences norisi bija skaidra un precīza.*