Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrējieties tiešsaistes sarunai ar interesējošās maģistra studiju programmas vadītāju!


Kontaktinformācija

Atzīmējiet tiešsaistes sarunas, kurām vēlaties reģistrēties!

Sarunas notiks programmā Zoom. Iespējams piedalīties vairākās sarunās, ja vien to norises laiks nepārklājas.

Sesijas
Eiropas studiju fakultāte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Komunikācijas fakultāte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Sesijas 13.05.
Komunikācijas fakultāte
Rehabilitācijas fakultāte
Eiropas studiju fakultāte
Rehabilitācijas fakultāte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Komunikācijas fakultāte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Sesijas 14.05.
Komunikācijas fakultāte
Juridiskā fakultāte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Eiropas studiju fakultāte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Eiropas studiju fakultāte

Pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a)apakšpunktu, atļauju savu iesniegto personas datu (vārds, uzvārds, mācību iestāde, kontaktinformācija) apstrādi RSU mārketinga un sakaru aktivitāšu administrēšanai, informācijas saņemšanai par RSU piedāvājumiem studiju un izglītības jomā, un sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, ekskursijām, bezmaksas lekcijām, uzņemšanu u.c.).

Dotā piekrišana iepriekš minētajai datu apstrādei ir spēkā līdz tās atsaukumam. Atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas iespējams, klikšķinot uz atteikšanās saites saņemtajā epastā vai rakstot uz marketings@rsu.lv.

Lasi vairāk par RSU privātuma politiku
 

*Šis lauks ir obligāts!