Pārlekt uz galveno saturu

Studentiem, kurus saista dzemdniecības un ginekoloģijas nozare, ir iespēja kļūt par ginekoloģijas un dzemdniecības studentu zinātniskā pulciņa biedriem un apmeklētājiem.

Studenti reizi mēnesī tiekas pulciņa teorētiskajās sēdēs, kurās prezentē pašu sagatavotos referātus par aktuālām tēmām. Teorētiskajās sēdēs studenti paplašina savas zināšanas un gūst pieredzi, uzstājoties auditorijas priekšā. Sēdēs piedalās arī pulciņa mentore dr. Ināra Miltiņa un viesmentors, veicinot diskusijas.

Pulciņa praktiskajās sēdēs biedriem ir iespēja apgūt specialitātei nepieciešamās iemaņas. Praktiskajās sēdēs Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā tiek izmantotas mulāžas un simulatori (piemēram, ginekoloģiskās laparoskopijas) ķirurģisko prasmju un dzemdību vadīšanas iemaņu apguvei. Studentiem ir iespēja viesoties arī klīnikās, kur to vadītāji sniedz detalizētāku ieskatu nozarē, kā arī neliedz zināšanas, atbildot uz studentu jautājumiem (piemēram, esam apmeklējuši My Clinic Riga, Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīniku u. c.).

Pulciņa biedri un apmeklētāji papildus piedalās Rīgas Stradiņa universitātes organizētajos pasākumos kā Veselības nedēļa, Jauno mediķu akadēmija, Zinātnes nedēļa, kā arī dodas izbraukumā uz kādu no Latvijas reģionālajām slimnīcām. Pulciņam ir cieša sadarbība ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju un Dzemdniecības un ginekoloģijas katedru.

Kā viens no galvenajiem studentu zinātniskā pulciņa uzdevumiem ir veicināt zinātnisko darbu izstrādi. Pērn pulciņa ietvaros izstrādātie zinātniskie darbi tika aizstāvēti starptautiskās konferencēs ar ļoti labiem panākumiem un godalgotām vietām. Katra studiju gada beigās norisinās arī pulciņa olimpiāde Zelta spogulis, kurā iespējams pārbaudīt savas zināšanas.

Pulciņam ir sadarbība ar ginekoloģijas un dzemdniecības studentu zinātniskajiem pulciņiem Igaunijā un Lietuvā, un tradicionāli tiek organizētas izbraukuma sēdes uz kādu no Baltijas valstīm.

Pulciņa dalībnieki tiekas katra mēneša trešajā otrdienā plkst. 16.00 Rīgas Dzemdību namā, Melka auditorijā. Vieta un laiks var mainīties. Aktuālā informācija tiek publicēta pulciņa Facebook lapā, kā arī nosūtīta elektroniski pulciņa biedriem un apmeklētājiem.

Kontaktinformācija

Grupas e-pasts: ginekodzemdniecibaspulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītāja

Mentore