Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Lektors

RSU, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas katedra (līdz 2019.g. Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra)

2016 - pašlaik

9. ambulatorās nodaļas ārsts

Latvijas Infektoloģijas centrs

2014 - pašlaik

Tehniskais asistents

RSU, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas katedra (līdz 2019.g. Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra)

2007 - pašlaik

2.HIV/AIDS ambulatorās nodaļas ārsts

Latvijas Infektoloģijas centrs

2004 - pašlaik

1.neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas dežūrārsts

Latvijas Infektoloģijas centrs

2014 - 2016

Asistente

RSU, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

2011 - 2014

Asistenta p.i.

RSU, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

2011 - 2012

6.HIV/AIDS stacionārās nodaļas ārsts

Latvijas Infektoloģijas centrs

2000 - 2011

Vecākā laborante

RSU, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

2004 - 2006

2.HIV/AIDS stacionārās nodaļas ārsts

Latvijas Infektoloģijas centrs

Izglītība

1999 - 2004

Pēcdiploma izglītības fakultātes rezidentūra infektoloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1993 - 1999

Ārsta grāds

Latvijas Medicīnas akadēmijas, Medicīnas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2005.g. - pašlaik​
Hepatologa sertifikāts.​

2004.g. - pašlaik​
Infektologa sertifikāts.​

2015.g.15.jūnijā
Uzstāšanās ar mutisku ziņojumu Lauku ģimenes ārstu organizētā seminārā "HIV infekcijas diagnostikas un terapijas principi. Asociētās slimības". Tukums.​

2014.g. 24.aprīlī
A.Šangirejeva, G.Stūre, G.Saulīte, I.Zeltiņa, I.Januškeviča, I.Bērziņa, B.Rozentāle. "Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV – positive patients: case report". Joint symposium. Bridges between nephrology and infectious disease. Book of abstract.​

2011.g. 10.martā
​Uzstāšanās ar mutisku ziņojumu "Steatohepatozes klīniskā gadījuma analīze". Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas organizētā seminārā.

Pētniecības darbības virzieni

Infektoloģija

Docētie studiju kursi

Infektoloģija un dermatoloģija

Infekcijas slimības

Infekciju slimības I

Infekciju slimības un tuberkuloze

Infekciju slimības, epidemioloģija

Infektoloģija

Klīniskais sociālais darbs ar infekciju slimību pacientiem-klientiem ar īpašām medicīniskām problēmām

Infekciju slimības II

Projekti

2016.g. - pašlaik​
Asistente. ​Valsts pētījuma programma "Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" projekta "Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide" apakšprojekta 5.7.1. "Saimniekorganisma determinantes, predispozīcija un uzņēmība pret RNS vīrusu ierosinātām infekcijām, šo determinanšu modulāciju izpēte slimības gaitā".

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2015.g. - pašlaik
Latvijas Infektologu, Hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas biedrs​.

2013.g. - pašlaik
Latvijas un Infektologu asociācijas revīzijas komisijas priekšsēdētāja​.

2000.g. - pašlaik
Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas biedrs​.​​

Publikācijas

Raksti​​

HIV infekcijas un antiretrovirālās terapijas ietekme uz kardiovaskulāro risku / G.Bahs, G.Saulīte, B.Rozentāle ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 71.-79.lpp.

Tēzes​​

HIV/HCV transmission from mother to children / G.Saulite, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 3rd Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV (Ljubljana, Slovenia, Sept.27-28, 2017) : Abstract Book. - Ljubljana, 2017. - P.38.

Pneumocystis jirovecii pneumonia and colonization in immunocompromised patients / G.Sture, G.Saulite, K.Abeltiņa, B.Rozentale ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 12.lpp.

Cryptococcosis in HIV infected patients in Latvia : 100 years after the discovery of Cryptococcus neoformans / G.Stūre, G.Saulīte, M.Murovska, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 204.lpp. - T.p. krāj. "Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region"" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - P.23.

HIV epidemics in Latvia : trends, drivers and priorities for control / G.Sture, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.16.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.25.

Newly diagnosed cases of HIV infection in Latvia (2012-2013) / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.26.

Case report of HIV infection associated acute glomerulonephritis / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.76.

Jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu Latvijā analīze : 2012.-2013. gads / I.Zeltiņa, G.Saulīte, G.Stūre, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 193.lpp.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients [Elektroniskais resurss] : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Joint Symposium "Bridges between nephrology & infectious diseases" (Brussels, Belgium, Apr.24, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2014. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sbimc.org/avril%202014/Abstract%205%20-%20Rozent…

Recurrent visceral leishmaniasis in a HIV-positive patient, case report from Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.75.

HIV inficētu pacientu mirstības tendences Latvijā 2011.-2012. gadā / G.Stūre, I.Zeltiņa, G.Saulīte, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 185.lpp.

Kaposi's sarcoma cases. Analysis of Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 26th IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections) - Europe Congress "Staying alert for sexual health!" (Riga, Latvia, Sept.8-10, 2011) : Programme and Abstracts Book / Latvian Association of Dermatovenerology ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.134.

Grāmatas un brošūras​​

HIV/AIDS : diagnostika, ārstēšana, profilakse / B.Rozentāle, J.Storoženko, G.Stūre, T.Kolupajeva, I.Zeltiņa, V.Ķūse, G.Saulīte, E.Seļicka ...[u.c.]. - Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2014. - 94 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja