Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018

Profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

pašlaik

Vadošā pētnieka p.i.

Onkoloģijas institūts, Audzēju ķīmijas un staru terapijas izpētes nodaļa

2000 - pašlaik

Onkologs ķīmijterapeits, Onkoloģijas klīnikas vadītāja

VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca"

Izglītība

2018 - 2006

Profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

2013 - 2018

Asociēts profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

*(aizpildīt pēc izvēles - promocijas darba nosaukums "Nosaukums"; promocijas darba vadītājs: vārds uzvārds)

2009 - 2009

Dr. med. onkoloģijā un hematoloģijā

Latvijas Universitāte

Promocijas darba nosaukums "Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru loma lokāli izplatīta krūts vēža ārstēšanā""

1987 - 1992

Onkologs ķīmijterapeits

1965 - 1971

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Pieredzes apmaiņas braucieni:
Oulu University (Somija, Oulu)
Medical University of Vienna (Austrija, Vīne)
Sheba Medical Center, Breast Oncology Institute (Izraēla, Telaviva)

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Onkoloģija

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Izstrādātās studiju programmas

 

Latvijas Universitāte, Rezidentūras programma Onkoloģijā ķīmijterapijā

 

Vadītās studiju programmas

Izstrādātie studiju kursi

Docētie studiju kursi

Onkoloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:
promocijas darbi: 2
doktorantūras darbi: 3
diplomdarbi: 5
studentu pētnieciskie darbi: 3
Recenzētie:
promocijas darbi: 2
diplomdarbi: 8
studentu pētnieciskie darbi: 7
zinātniskie darbi: 2

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks; projekts "Predikatīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem
slimniekiem" Id. Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017
Projekts "Tegafura/Oksaliplatina terapijas efektivitāte un blakusparādības pirmās līnijas terapijā
metastātiska kolorektāla vēža pacientiem. Atzinums Nr. 010415-1L
Projekts "Uz cilmes šūnām mērķētu pretvēža zāļu izstrāde” Nr.5, Jaunu profilakses,
ārstniecības,diagnostikas līdzekļu un metožu,biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības
uzlabošanai
Projekta vadītājs; projekts "Centrāla datu kolekcija par III stadijas nesīkšūnu plaušu vēža pacientu
diagnostiku un ārstēšanu", Atzinums Nr. 300115-15L

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

1993. - 2003. Latvijas Onkologu asociācija, ķīmijterapeitu sekcijas vadītāja
1996. - pašlaik Eiropas Onkologu ķīmijterapeitu biedrības (ESMO) locekle
1996. - 2008. ESMO Nacionālo pārstāvju komitejas locekle
2001. - 2005. ESMO Vadlīniju izstrādes komitejas vadītāja vietniece
2002. - 2016 Latvijas Onkologu asociācijas Valdes locekle
2002.- pašlaik Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

2005. - 2008. ESMO Nacionālo pārstāvju komitejas priekšsēdētāja
2005. - 2008. ESMO Direktoru padomes locekle
2005.- 2016. ESMO Izglītības un Grāntu komitejas locekle
2007.- 2014. Baltic - Nordic Global Curriculum Vitae (CV) Izglītības un Rīcības komitejas locekle
2007. – 2017. ESMO/ASCO (American Society of Clinical Oncology) Global CV Task Force locekle
2011. - 2016. Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas prezidente
2015. - pašlaik Centrāleiropas plaušu vēža padomes locekle un Centrāleiropas krūts vēža padomes
locekle
2015. - pašlaik Latvijas Zinātnes padomes eksperte
2016. - pašlaik Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes locekle

 

Apbalvojumi un atzinības

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Role of percutaneous needle biopsy of axillary lymph nodes to evaluate node positive breast cancer after neoadjuvant chemotherapy / B.Licite, A.Irmejs, J.Maksimenko, P.Loža, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs, G.Purkalne, J.Gardovskis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug), p.368-372. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0057

Duration of previous treatment as a prognostic factor in metastatic colorectal cancer treated with trifluridine/tipiracil / E.Skuja, A.Gerina-Berzina, G.Purkalne ...[et al.] // Molecular and Clinical Oncology. - Vol.8, No.5 (2018, May), p.699-702. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Erlotinib as single agent first line treatment in locally advanced or metastatic activating EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (CEETAC) : an open-label, non-randomized, multicenter, phase IV clinical trial [Elektroniskais resurss] / Z.Markóczy, I.Kudaba, G.Purkalne ...[et al.] // BMC Cancer [Elektroniskais resurss]. - Vol.18 (2018, May ), article No.598, [7 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5970529/

Hasnere, Sigita. Nesīkšūnu plaušu vēzis : vai Latvijas pacientiem ir līdzvērtīgas iespējas kā Centrāleiropā? : [par plaušu vēža izplatību un terapiju] / S.Hasnere, G.Purkalne // Medicus Bonus. - Nr.38 (2018, okt./nov.), 22.-25.lpp.

High frequency of pathogenic non-founder germline mutations in BRCA1 and BRCA2 in families with breast and ovarian cancer in a founder population [Elektroniskais resurss] / J.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovičs, D.Bērziņa, E.Skuja, E.Miklasevics, G.Purkalne, J.Gardovskis // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.16 (2018, June), article No.12, [7 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5989401/

Horionkarcinoma un hroniska trombemboliska pulmonāla hipertensija / V.Ģībietis, S.Hasnere, G.Purkalne, A.Skride // Doctus. - Nr.11 (2018, nov.), 44.-47.lpp.

Irmejs, Arvīds. Kāpēc krūts vēzi arvien biežāk sāk ārstēt ar pirmsoperācijas ķīmijterapiju? Ķirurga perspektīva / A.Irmejs, G.Purkalne // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2018), 49.-51.lpp.

Platinum-based neoadjuvant chemotherapy in BRCA1-positive breast cancer : a retrospective cohort analysis and literature review [Elektroniskais resurss] / A.Irmejs, J.Maksimenko, E.Miklasevics, G.Purkalne, J.Gardovskis ....[et al.] // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.16 (2018, Apr.), article No.9, [5 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5924493/

Chromothripsis and progression-free survival in metastatic colorectal cancer / E.Skuja, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, Z.Daneberga, A.Abolins, G.Purkalne, E.Miklasevics // Molecular and Clinical Oncology. - Vol.6, No.2 (2017, Febr.), p.182-186. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Global curriculum edition 2016 : European Society for Medical Oncology/American Society of Clinical Oncology recommendations for training in medical oncology / C.Dittrich, M.P.Kosty, G.Purkalne ...[et al.] // Journal of Clinical Oncology. - Vol.35, No.2 (2017, Jan.), p.254-255. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pirmsoperācijas staru terapija un ķīmijterapija - lokāli izplatīta taisnās zarnas vēža veiksmīgas ārstēšanas stūrakmens / J.Pavlova, V.Mokricka, G.Purkalne ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.7 (2017, jūl.), 33.-38.lpp.

Auslands, Kaspars. Robotizēta stereotaktiskā radioķirurģija intrakraniālu jaunveidojumu ārsēšanā : [par smadzeņu audzēju ārstēšanu ar stereotaktiskās radioķirurģijas metodēm : sakarā ar stereotaktiskās radioķirurģijas centra "Sigulda" izveidi un iekārtas "CyberKnife® M6" iegādi] / K.Auslands, M.Mežeckis, D.Saukuma ; ar neiroķirurgu E.Valeiņa, I.Aksika un onkoloģes ķīmijterapeites G.Purkalnes komentāriem // Doctus. - Nr.2 (2016, febr.), 45.-48.lpp.

ESMO/ASCO recommendations for a Global Curriculum (GC) in medical oncology-edition 2016 / C.Dittrich, M.Kosty, G.Purkalne ...[et al.] // Annals of Oncology. - Vol.27, No.8 (2016, Aug.), p.1378-1381. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Purkalne, Gunta. Kas mainījies krūts vēža diagnostikā un ārstēšanā 21.gadsimtā / G.Purkalne // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2016, marts), 3.-7.lpp.

Tegafūra un oksaliplatīna kombinācijas terapija (TegOX) pacientiem ar metastātisku kolorektālu vēzi / G.Purkalne, V.Kozirovskis, A.Geriņa-Bērziņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 46.-52.lpp.

Chromosomal aberration in colorectal cancer family / E.Miklasevics, D.Kalniete, D.Berzina, M.Ustinova, G.Purkalne, Z.Daneberga ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.8-11.

Dosage of cisplatin and related toxicity of cancer patients based on body fat and muscle mass / A.Gerina-Berzina, G.Purkalne, S.Umbrashko ...[et al.] // European Scientific Journal. - Vol.11, No.6 (2015, Febr.), p.11-22. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Geriņa-Bērziņa, Aija. Neiroendokrīnie audzēji. Klīniskais gadījums / A.Geriņa-Bērziņa, G.Purkalne, J.Žavoronkova // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2015, maijs), 12.-19.lpp.

Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer / S.M.Swain ...[et al.] ; CLEOPATRA Study Group: G.Purkalne ...[et al.] // The New England Journal of Medicine. - Vol.372, No.8 (2015, Febr.), p.724-734. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plasma miR-21 and miR-31 as predictive biomarkers for evaluation of therapeutic efficacy in metastatic colorectal cancer / Z.Daneberga, E.Broka, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, M.Ustinova, E.Skuja, G.Purkalne, E.Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.3-7.

Comparative study of overall survival of hereditary (HNPCC) and other forms of colorectal cancer according to family history / I.Eglite, M.Nakidzawa-Miklasevica, G.Purkalne, E.Skuja, Z.Daneberga, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - p.12-21.

Onkoloģisko slimnieku antropometriskie mērījumi / A.Geriņa-Bērziņa, S.Umbraško, U.Vikmanis, G.Purkalne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 248.-255.lpp.

Body composition characteristics and body surface area / A.Geriņa-Bērziņa, U.Vikmanis, G.Purkalne, S.Umbraško // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2013. - [Vol.] XXII, p.34-40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cell-free microRNAs as diagnostic, prognostic, and predictive biomarkers for lung cancer / E.Zandberga, V.Kozirovskis, G.Purkalne ...[et al.] // Genes, chromosomes & cancer. - Vol.52, No.4 (2013, Apr.), p.356-369. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neoadjuvant chemoradiation in patient with localy advanced rectal cancer / E.Skuja, A.Sorubalko, G.Purkalne, E.Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.9-13.

Underestimated survival predictions of the prognostic tools Adjuvant! Online and PREDICT in BRCA1-associated breast cancer patients / G. Plakhins, A. Irmejs, A. Gardovskis, S. Subatniece, I. Liepniece-Karele, G. Purkalne, U. Teibe, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Familial Cancer. - Vol.12, No.4 (2013, Dec.), p.683-689. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Chromothripsis as a prognostic marker in metastatic colorectal cancer / M.Nakazawa-Miklaševiča, Z.Daneberga, G.Purkalne, E.Miklaševičs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.96.

Combined imaging, pathology and BRCA1/2 status approach for axilla conserving surgery in node positive breast cancer after neoadjuvant chemotherapy / A.Irmejs, J.Maksimenko, P.Loža, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs, G.Purkalne, S.Subatniece, J.Gardovskis ...[et al.] // Europen Journal of Surgical Oncology. - Vol.45, Issue 2 (2019, Febr.), p.e101. - 38th Congress of the European Society of Surgical Oncology (Budapest, Hungary, Oct.10-12, 2018) : Abstracts. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejso.2018.10.351

Purkalne, Gunta. Targeted therapy against cancer / G.Purkalne // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.99.

Role of percutaneous ultrasound guided needle biopsy of axilla to restage node positive breast cancer after neoadjuvant chemotherapy / B.Līcīte, A.Irmejs, J.Maksimenko, P.Loža, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs, G.Purkalne, J.Gardovskis ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.90.

Multiple deletions as a prognostic factor in metastatic colorectal cancer with chromothripsis / E.Skuja, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, Z.Daneberga, G.Purkalne, E.Miklasevics // European Journal of Cancer. - Vol.103, Suppl.1 (2018, Nov.), p.e-31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characteristics of patients with high-grade malignant glioma during 2009-2015 in Pauls Stradins Clinical University Hospital / S.Hasnere, J.Paromova, G.Purkalne ...[et al.] // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 146.lpp.

Chromothripsis kā metastātiska kolorektāla vēža prognostiskais faktors / E.Skuja, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklaševiča, Z.Daneberga, A.Āboliņš, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 123.lpp.

Factors that impact median survival in patients with non-resectable non-small-cell lung carcinoma during 2009-2015 Pauls Stradins Clinical University Hospital / S.Hasnere, J.Paromova, G.Purkalne ...[et al.] // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 151.lpp.

Management of non-small-cell lung cancer (NSCLC) stage III patients in Central European Countries / M.Zemanová, Z.Zbožinková, G.Purkalne ...[et al.] // Journal of Thoracic Oncology. - Vol.12, Issue S1 (2017, Jan.), p.S445-S446. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prognostic factors for median survival in patients with glioblastoma during 2009-2015 Pauls Stradins Clinical University Hospital / S.Hasnere, J.Paromova, G.Purkalne ...[et al.] // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 148.lpp.

Chromosomal instability and chromothripsis as a prognostic factor for metastatic colorectal cancer / E.Skuja, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, Z.Daneberga, A.Abolins, G.Purkalne, E.Miklasevics // European Journal of Cancer. - Vol.69, Suppl.1 (2016, Dec.), p.S120-S121. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hasnere, Sigita. Venozās trombembolijas riska faktori onkoloģiskiem pacientiem / S.Hasnere, J.Paromova, G.Purkalne // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 120.lpp.

Liquid chromatography-mass spectrometry method for determination of cisplatin in human urine and blood plasma of lung cancer patients / A.Gerina-Berzina, G.Purkalne, S.Umbrashko ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 102.lpp.

Jurginauska, Linda. Neoadjuvantas ķīmijterapijas efektivitātes novērtēšana krūts vēža slimniecēm / L.Jurginauska, G.Purkalne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 284.lpp.

BRCA1 4153delA and 5382insC mutations confer different risks of contralateral breast and second primary malignancies in breast cancer patients / A.Irmejs, S.Subatniece, G.Purkalne, G.Trofimovics, E.Miklasevics, J.Gardovskis ...[et al.] // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 311.lpp.

Clinical outcome of BRCA1-associated epithelial ovarian cancer : significance of 4153delA and 5382insC mutations / A.Irmejs, G.Purkalne, G.Trofimovics, E.Miklasevics, J.Gardovskis ...[et al.] // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 310.lpp.

Concurrent chemoradiation therapy of lung cancer - toxicity and efficacy profile: a single - institution experience of 37 patients / G.Purkalne, A.Geriņa-Bērziņa, E.Skuja ...[et al.] // 6th Baltic Congress of Oncology " Multidisciplinary approach in cancer care" (Vilnius, Lithuania, Oct.3-4, 2014) : Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.36-38.

Skuja, Elīna. Adjuvanta ķīmijterapija II stadijas resnās zarnas vēža ārstēšanā / E.Skuja, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 265.lpp.

Adjuvant chemotherapy prognostic programs Adjuvant! Online and Predict : their suitability for BRCA 1-associated breast cancer patients / G. Plakhins, A. Irmejs, G. Trofimovics, G. Purkalne, E. Miklasevics, J. Gardovskis // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 242.lpp.

BRCA1 4153delA and 5382insC mutation confer different risks of contralateral breast and second primary malignancies in breast cancer patients / G. Plakhins, A. Irmejs, S. Subatniece, G. Trofimovics, G. Purkalne, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Annals of Oncology. - Vol.24, Suppl.3 (2013, May), p.iii32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical outcome of BRCA1-associated epithelial ovarian cancer : Significance of the 4153delA and 5382insC mutations / G.Plakhins, A.Irmejs, G.Purkalne, G.Trofimovics, E.Miklasevics, J.Gardovskis // European Journal of Cancer. - Vol.49, Suppl.2 (2013, Sept.), p.S738, abstract No.3084. - European Cancer Congress 2013 (Amsterdam, Netherlands, Sept.27-Oct.1, 2013) : Abstracts.

Determination of cisplatin in human urine and blood plasma using liquid chromatography-mass spectrometry : [abstract] / I.Nakurte, G.Purkalne, S.Umbrashko ...[et al.] // I International conference "Modern aspects and applications of chromatography in education, research and industry" (Daugavpils, Latvia, Oct.16-18, 2013) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - P.7.

KRAS un CEA kā metastātiska kolorektālā vēža prognostiskie marķieri / E.Skuja, D.Kalniete, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 279.lpp.

Neoadjuvanta kombinēta staru-ķīmijterapija lokāli izplatīta taisnās zarnas vēža ārstēšanā / E.Skuja, A.Šorubalko, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 280.lpp.

Visa ķermeņa pletizmogrāfija kopējā ķermeņa tilpuma noteikšanai, lai veiktu precīzāku ķīmijterapijas dozēšanu onkoloģiskiem pacientiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Umbraško, G.Purkalne, A.Geriņa-Bērziņa ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=68

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Neiroendokrīno audzēju diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas rekomendācijas / autoru kolektīvs: G.Purkalne, I.Kudaba, I.Konrāde, A.Lejnieks, A.Derovs, J.Gardovskis, A.Ozoliņš, H.Plaudis, I.Siliņš, I.Štrumfa, M.Sperga ...[u.c.]. - Rīga : Hromets poligrāfija, 2015. - 51, [1] lpp. - Materiāls izdots ar atbalstu: afonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds), Novartis oncology.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja