Pārlekt uz galveno saturu

Galvenie darbības virzieni

 • Bioētika
 • Filozofiskā antropoloģija
 • Kritiskā domāšana
 • Medicīnas ētika un medicīnas filozofija
 • Medicīnas socioloģija
 • Personības psiholoģija
 • Pētniecības ētika
 • Profesionālā ētika juristiem
 • Profesionālā ētika komunikācijas speciālistiem
 • Sociālā un saskarsmes psiholoģija

Pētniecības virzieni

 • Ar ģenētikas tehnoloģijām saistītas ētiskās problēmas
 • Ārsta un pacienta attiecību ētiskie aspekti
 • Cilvēka uzlabošana un ar to saistītās ētikas problēmas
 • Ētika politikā un valsts pārvalde
 • Ētikas kodeksi un to pielietojamība praksē
 • Informētā piekrišana un pacienta autonomija
 • Sociālā ilgtspēja lauku teritorijās
 • Neiroētika
 • Pilsonisko aktivitāšu apzināšana
 • Pētījumi medicīnas fenomenoloģijā (slimības, veselības, ārstu un pacientu attiecību u. tml. pieredzes analīze)
 • Veselības uzvedība un dzīves kvalitāte
 • Izglītības un kultūras mijiedarbība mūsdienu un antīkajā pasaulē

Zinātniskās tēmas

 • Fenomenoloģiskā pieeja dzimtas naratīviem
 • Fenomenoloģiskie pētījumi
 • Kultūru migrācija Latvijā
 • Letonika: Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības
 • Maskulinitātes pētījumi
 • Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā

Starptautiskā sadarbība

 • Advanced Certificate Program: Research Ethics in Central and Eastern Europe
 • Ethics Web – Inter-connected European information and documentation system for ethics and science
 • European Network of Research Ethics Committees – EUREC
 • European Society for Philosophy of Medicine and Health Care
 • Nordic-Baltic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics
 • International Network of the UNESCO Chair in Bioethics
 • Society for Applied Philosophy
 • The British Society for Phenomenology
 • The Nordic Society for Phenomenology
 • Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūts
 • The Central and East European Society for Phenomenology (CEESP)