Pārlekt uz galveno saturu
LīgumsPielikumi

Mēbeļu iegāde RSU dienesta viesnīcas (Mārupes iela 17) vajadzībām

RSU-2018/35/AFN-MI
Publicēts:

RSU parka tilta būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbi

RSU-2018/47/AFN-MI
Publicēts:

Optiskā savienojuma ierīkošana un noma

RSU-2018/49/AFN-MI
Publicēts:

STUDĒJOŠO PORTĀLA NOMAIŅA UN MOBILĀS LIETOTNES IZVEIDE

RSU-2018/33/AFN-AK
Publicēts:

Dzesēšanas sistēmu izbūve Rātsupītes ielā 5

RSU-2018/45/AFN-MI
Publicēts:

Telpu pielāgošana RSU mācību procesa vajadzībām

RSU-2018/39/AFN-MI
Publicēts:

Sporta inventāra iegāde

RSU-2018/22/AFN-MI
Publicēts:

Būvuzraudzības nodrošināšana RUS ēkas Dzirciema ielā 16 G-korpusa lifta šahtas pārbūvei un lifta ierīkošanai, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošanai

RSU-2017/13/AFN-MI
Publicēts:

Drukas iekārtu apkope

RSU-2018/31/AFN-MI
Publicēts:

RSU ēkas Dzirciema ielā 16 G-korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtas pieguļošo telpu apvienošana

RSU-2018/23/AFN-MI
Publicēts:

Apbūves attīstības vīzijas izstrāde ēku kompleksam Rīgā, Kuldīgas ielā 9A un 9B

RSU-2018/5/AFN-MI
Publicēts:

Laboratorijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde Vactrain projekta ietvaros

Nr.RSU-2018/4/ZI-MI
Publicēts:

Foto preču un pakalpojumu iegāde

RSU-2018/9/AFN-MI
Publicēts:

Laboratoriskie stikla mērtrauki

RSU-2017/33/ZI-AK-ERAF
Publicēts:

Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde

RSU-2017/35/ZI-AK
Publicēts:

Multimediju aprīkojuma uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana

RSU-2017/97/AFN-MI
Publicēts:

Par RSU parka tilta būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi

RSU-2017/96/AFN-MI
Publicēts:

Par RSU stenda izgatavošanu un uzstādīšanu

RSU-2017/100/AFN-MI
Publicēts:

IT piederumu iegāde

RSU-2017/90/AFN-MI
Publicēts:

Tiešsaistes digitālais pakalpojums rakstu darbu labošanai un oriģinalitātes noteikšanai

RSU-2017/83/AFN-MI
Publicēts: