Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2020

Pētnieka p.i.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības institūts

2016

Pētniece

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pedagoģijas zinātniskais institūts

2016

Docētāja

Juridiskā koledža, Studiju programma “Personāla vadības speciālists”, studiju kurss “Mācību organizācija uzņēmumā”

Izglītība

 

 

2014 - 2017

Pabeigtas studijas pedagoģijas doktorantūrā

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

2011 - 2014

Iegūts maģistra grāds pedagoģijā

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

2000 - 2006

Iegūta praktiskā psihologa kvalifikācija

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola

Sasniegumi

Izstrādātās studiju programmas

Izstrādātie studiju kursi

 

Studiju programmas “Personāla vadības speciālists”, studiju kurss “Mācību organizācija uzņēmumā” . Juridiskā koledža (Rīga, Latvija)

 

Docētie studiju kursi

 

(2016-pašlaik) Studiju programmas “Personāla vadības speciālists”, studiju kursa “Mācību organizācija uzņēmumā” docētāja. Juridiskā koledža (Rīga, Latvija)

 

(2017-2018) Pasniedzēja maģistrantūras studiju programmā „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

 

Projekti

 

(2020 - pašlaik) Dalība SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) pētījumā, Eiropas Komisijas QLK6-CT-2001-00360 programma

 

(2015-pašlaik) Dalība ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning 2.pētniecības tīkla “Working places as learning spaces” pētījumos. Informācija par pētniecības tīklu atrodama ŠEIT: http://asemlllhub.org/researchnetworks/workplacelearning

 

(2018-2019) Dalība Latvijas Univeritātes un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Efektīvās sadarbības projekta “Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai” īstenošanā

 

(2016-2018) Dalība Horizon2020 "Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship” (EduMAP) projekta īstenošanā. Informācija par projektu atrodama ŠEIT: http://www.uta.fi/edu/en/research/projects/edumap/index.html

 

(2015-2015) Dalība Valsts Izglītības attīstības aģentūras pasūtītajā pētniecības projektā “Possibilities of bilateral collaboration between Latvia and Switzerland in the field of vocational education and training”.

 

(2015-2015) Dalība OECD (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) starptautiskajā izglītības vides un skolēnu novērtēšanas pētījuma īstenošanā – SSNP (Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma) Informācija par projektu ŠEIT: https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/

 

(2011-2012) Dalība projektā CReBUS. Projekta ietvaros tika izstrādāta e-mācību sistēma uzņēmējdarbības prasmju apguvei. Informācija par projektu ŠEIT: http://www.crebus.eu/

 

 

 

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

(2016-pašlaik) apstiprināta ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning) par 2. pētniecības tīkla “Working places as learning spaces” asociēto biedru

 

(2015-pašlaik) Biedrības „Latvijas Jauno zinātnieku apvienība” biedrs, Zinātnes un izglītības politikas darba grupas locekle

 

(2014-2018) Latvijas Universitātes doktorantūras skolas „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē” dalībniece

 

(2014-2018) Latvijas Universitātes doktorantūras skolas „Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos” dalībniece

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

(2016) Saņemts Latvijas Universitātes atzinības raksts par maģistra darbu pedagoģijā. Darba zinātniskā vadītāja – Prof.,Dr.paed. Irina Maslo, darba zinātniskā konsultante Asoc.Prof.,Dr.paed. D.Nīmante.

 

Publikācijas

 

Maslo I., Gehtmane-Hofmane I., Hyytiä J., Endrizzi F., Bonidis K., Tóth J., Erdogan A., Huegler N., Gordano C. ... [et al.], (2019). Communicative ecologies in adult education. Tampere University, Faculty of Education and Culture.Tampere: Edu Map, 306 p. ISBN 9789520313968

 

Maslo I., Gehtmane-Hofmane I., Hyytiä J., Endrizzi F., Bonidis K., Tóth J., Erdogan A., Huegler N., Gordano C. ... [et al.], (2019). Good practices in adult education programmes for young people in vulnerable situations. Tampere University. Faculty of Education and Culture. Tampere: Edu Map, 259 p. ISBN 9789520313791

 

Dehtjare J., Korjuhina J., Gehtmane-Hofmane I., (2019). An Application of Modern Technological Solutions in order to Enhance the Process of Distance Learning. ATEE Spring conference 2019 “Innovations, Technologies and Research in Education. University of Latvia Press, p. 218-230. ISBN 9789934184826

 

Maslo I., Gehtmane-Hofmane I., Hyytiä J., Endrizzi F., Bonidis K., Tóth J., Erdogan A., Huegler N., Gordano C. ... [et al.], (2019). Creating forums for enhancing dialogue between relevant stakeholders. Tallinn University, 46 p. , URL: http://blogs.uta.fi/edumap/wp- content/uploads/sites/69/2019/03/Task4.2_report.pdf

 

Gehtmane-Hofmane I., (2019). The unique characteristics of horses for human learning purposes in Equine Assisted Learning practice. INTERNATIONAL JOURNAL OF SMART EDUCATION AND URBAN SOCIETY. Vol. 10 (3), pp. 85-91, ISSN25969852

 

Gehtmane-Hofmane I., (2019). Grounded Theory Methodology for Understanding How Equine Assisted Learning Contributes to Adult Learning. ATEE Spring conference 2019 'Innovations, Technologies and Research in Education’: Proceedings Riga: University of Latvia Press, 2019 P.464-472., ISBN 9789934184826

 

Maslo I., Gehtmane-Hofmane I.., Pata K., (2019). Validation of Informal Learning: Main features of the GP programme. Good Practice: LV GP1 : [blogs] EduMAP, 2018 6 p. , URL: ttp://blogs.uta.fi/edumap/wp- content/uploads/sites/69/2019/02/LV_GP1_Good-Practice-Data-Sheet.pdf

 

Nīmante D., Gehtmane-Hofmane I., Vasečko L., (2018). Children’s voice and decision making in institutional care in Latvia. 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2018), Seville, Spain: Conference Proceedings Seville: IATED Academy, 2018 P.6289-6294. ISBN 9788409059485. ISSN 2340-1095

 

I.Gehtmane-Hofmane, (2018). Equine-assisted learning: Symbolic value of the horse as underlying pattern in human thinking. „SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION”. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3379. ISSN 1691-5887


Gehtmane-Hofmane I., Nīmante D., (2016). Equine Assisted Interventions: History, development, types and models of practice”. Challenges and solutions for education in the 21st Century. „2015 ATEE Spring Conference - Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching”.

 

I.Gehtmane-Hofmane, (2016). Opinions of Institution Leaders about the Impact of Recent VET Reform on VET Attractiveness in Latvia. ECER 2016 “Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers.

 

Gehtmane-Hofmane I., Nīmante D., (2014). Development of Learning Needs - Grounded Pedagogical Intervention Program for Adults with Social Anxiety Disorders. Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, Volume 3, ISBN 978-9984-44-142-9, ISSN 1691-5887, pp.205-212

 

Gehtmane-Hofmane I., Nīmante D., (2014). Educational treatment for Social Anxiety in adults. Klaipeda: ATEE Spring University conference „Changing education in a changing society”, ISSN 1822-2196, pp. 136-147


Gehtmane-Hofmane I., Nīmante D., (2014). Theoretical and practical aspects of pedagogical intervention program for adults with social anxiety disorder. Rīga: University of Latvia, ISSN 1407-2157, pp. 42-54

 

Gehtmane-Hofmane I., Nīmante D., (2014). Characterization of social anxiety and adult with disorders caused by social anxiety during the development of pedagogical intervention program for reduction of social anxiety. Daugavpils: Proceedings of the International Scientific Conference, ISBN 978-9984-14-702-4, pp. 264-271, 2014

 

 

 

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas direktore, Pētniece
Alise Čurkste
Biroja vadītāja
Ina Svilāne
Biroja vadītāja
Diāna Baltmane
Projektu vadītāja, Pētniece
Margarita Apine
Projekta vadītāja asistente