Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2003 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2003 - pašlaik

Docente

RSU, AAI Anatomijas katedra

2000 - pašlaik

Muzeja vadītāja

J. Prīmaņa Anatomijas muzejs

2008 - 2011

Ekspertu komisijas locekle

Latvijas Zinātnes padome

2008 - 2009

Programmas vadītāja

RSU Tālākizglītības Rehabilitācija katedra

1996 - 2000

I un II kursa prodekāne

RMI Medicīnas fakultāte

1997

Vadītāja

RMI AAI Anatomijas studiju nodaļa

1981 - 1986

Asistente

RMI Anatomijas katedra

1976 - 1981

Pediatrijas pasniedzēja

Paula Dauges 1. medicīnas skola

1976 - 1981

Nodaļas vadītāja

Zobu tehniķu un farmācijas nodaļa

1976 - 1981

Pediatre

Rīgas pilsētas 2. bērnu klīniskā slimnīca

Izglītība

2003

Dr. med.

RSU

1970 - 1976

Ārsts - pediatrs

Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Izstrādātie studiju kursi

Cilvēka anatomija

Antropoloģija

Vadītie studiju kursi

Anatomija

Antropoloģija​

Topogrāfiskās anatomijas pamati un fiziskā antropoloģija​

Uzturzinātne

Docētie studiju kursi

Anatomija

Antropoloģija

Cilvēka anatomija

Cilvēka anatomija t.sk. preparēšanas kurss

Fiziskā antropoloģija

Topogrāfiskās anatomijas pamati

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 1

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana: 68​

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 6

Projekti

DHL Express organizētā kampaņa skolās "Vislatvijas Mugurčempionāts" 2012.g.oktobrī.​

ERASMUS anatomijas programms ietvaros docētāja vizīte Viļņas Universitātē 2011.gada aprīlī.​

Joint Meeting with European Society of Regional anaesthesia-workshops vadīšana- 2010.g.maijā.

IZM projekts (2005/-2008.), projekta vadītāja

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

  • Latvijas anatomu, histologu un embriologu biedrība
  • Eiropas Anatomu un antropologu asociācija
  • Klīniski Integrētā morfoloģijas asociācija
  • Rīgas Latviešu biedrība -Domes locekle
  • RLB Tautas dzīvā spēka pētniecības centra vadītāja

Apbalvojumi un atzinības

2014. g. 15. 05. apbalvota ar Latvijas valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda zīmi

2015.g. 13. 10. RSU atzinības raksts

Publikācijas

Raksti​​

Teenagers' physical development and fitness parameters tested by the Eurofit method / S.Umbraško, S.Boka, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2010. - [Vol.] XIX, p.340.-350.

Specificities of Latvian pre-school children's growth / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska, R.Žagare, R.Veidemanis // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2013. - [Vol.] XXII, p.258-263. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Atsevišķu fiziskās attīstības un fiziskās sagatavotības rādītāju pārbaude pusaudžiem Rīgas pilsētas un Latvijas novadu skolās / S.Umbraško, I.Duļevska, S.Boka, R.Žagare, L.Gavričenkova, A.Krumeņa // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 40.lpp.

Cederštrēma, Zeltīte. Ķermeņa proporciju pārmaiņas augšanas procesā Rīgas skolas vecuma zēniem / Z.Cederštrēma, J.Vētra, I.Duļevska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 50.lpp.

Comparison of sexual maturity standards in Latvian girls and boys / I.Dulevska, S.Umbrasko, S.Boka, Z.Cederstrema, Dz.Kazoka, R.Zagare, L.Gavricenkova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 53.lpp.

Duļevska, Ilva. Rīgas skolas vecuma latviešu meiteņu ķermeņa masas un garuma lineārās regresijas un korelācijas analīze / I.Duļevska, S.Umbraško // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 47.lpp.

Duļevska, Ilva. Rīgas skolēnu ķermeņa proporciju izmaiņas augšanas procesā gadsimtu mijā / I.Duļevska, S.Umbraško, Z.Cēderštrēma // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 27.lpp.

Studentu ķermeņa stājas un pēdas parametru rādītāji / S.Umbraško, I.Duļevska, S.Boka, R.Žagare, L.Gavričenkova // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 48.lpp. - T.p. krāj. "Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā"" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.). -Rīga, 2011. - 103.lpp.

Fiziskā attīstība sešgadīgiem un septiņgadīgiem bērniem Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs / S.Umbraško, I.Duļevska, R.Žagare, A.Oginska, L.Gavričenkova // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 64.lpp.

12-16-year-old girls' self-esteem today / I.Duļevska, S.Umbraško, R.Veidemanis, L.Ļaksa // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.68.

Bērnu augšana un attīstība no dzimšanas līdz sešu gadu vecumam [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Oginska, S.Umbraško, I.Duļevska, R.Žagare, R.Veidemanis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=70

Correlation of the height with posture symmetry and type / S.Umbraško, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.34.

Ķermeņa masas un apkārtmēru pieaugums no dzimšanas līdz 6 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 61.lpp.

Latvijas pirmsskolas vecuma bērnu augšanas īpatnības [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska, R.Žagare, R.Veidemanis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=55

Pusaudžu vecuma meiteņu pašnovērtējums Latvijā un pasaulē [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Duļevska, S.Umbraško, R.Veidemanis, L.Ļaksa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=60

Duļevska, Ilva. A. vertebralis, tās variācijas anatomiskā un klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 63.lpp.

Bērnu veselība un augšana no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, O.Koļesova, L.Pļaviņa, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova, I.Kalniņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 25.lpp.

Cēderštrēma, Zeltīte. Body framework : growth dynamics and correlation of single components with body mass and other morphologic parameters / Z.Cederstrema, I.Dulevska // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.85.

Cēderštrēma, Zeltīte. Ganglion ciliare un orbītas nervu anatomiski klīniskais raksturojums / Z.Cēderštrēma, I.Duļevska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 37.lpp.

Duļevska, Ilva. Assessment of parameters of teenage girls' physical development and food ration in different respondent groups / I.Duļevska, S.Umbraško, Z.Cēderštrēma // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.88.

Truncus sympathicus anatomiskā atrade un iespējamie traucējumi klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa, Z.Cēderštrēma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 36.lpp.

Umbraško, Silvija. Study of Rīga Stradins University students' posture and foot parameters / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.129.

Publikāciju kopēja informācija

2009.- 2015. g. 37 publikācijas, no tām 8 ir iekļautas starptautiskajās datu bāzēs​​

Iesniegts grāmtas "Praktiskā antropoloģija" manuskripts RSU izdevniecībā.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Edgars Edelmers
Vadītājs, Docētājs
Kristīne Bobkova
Biroja administratore
Dzintars Blūms
Inženieris