Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1971 - 1979

Asistente

Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1979 - 2003

Docente

Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1979 - 2017

Katedras vadītājs

Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2003

Asociētais profesors

Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

Izglītība

1992

Farmācijas zinātņu kandidāta grāds pielīdzināts farmācijas doktora grādam - Dr.pharm.

Latvijas zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts

1967 - 1971

Farmācijas zinātņu kandidāta grāds

Ļeņingradas (Sankt-Pēterburgas) ķīmiski-farmaceitiskais institūts

1961 - 1966

Farmaceita diploms

Rīgas medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2018.07.11. Zinātnieku brokastis, RSU, Rīga

 

2018.03.10. Zinātnieku brokastis, RSU, Rīga

 

2018.05.09. Zinātnieku brokastis, RSU, Rīga

 

2018.15.-18.05. Pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus programmas ietvaros uz Kauņu ( Lietuva), Lietuvas veselības zinātnes universitātes Farmācijas fakultāti, lai iepazītos, apspriestos, diskutētu par farmācijas fakultāšu studentu teorētisko un praktisko apmācību, aktualitātēm studentu apmācības procesā un zinātnisko darbu izstrādes iespējām studentiem.

 

2018.14.04. BaltPharm Forum 2018 konference, Tartu, Igaunija

 

2018.Tematiskais cikls "Microsoft Outlook programma ikdienas darbu organizēšanai"

 

2017. Tematiskās mācības "Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei"

 

2017. 21.-22.06.Eiropas Farmakopejas nacionālo sekretāru seminārs Strasbūrā (Francija)

 

2017. Tematiskais cikls "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana"

 

2017.29.04. BaltPharm Forum 2017 konference , Jūrmala, Latvija

 

2017.28.04. BaltPharm Forum 2017 starptautiskā konference slimnīcu aptieku farmaceitiem, Jūrmala, Latvija

 

2017. Tematiskais cikls "RSU e-studijas lietošanas iespējas"

 

2016.gada 15.-17.04. BaltPharm Forum 2016 konference , Klaipēda, Lietuva

 

2016. ​Tematiskais cikls "Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?"

 

​2015.gada 17.-19. 04. BaltPharm Forum 2015 konference , Pērnava, Igaunija.

 

2014.gada 25.-26.04. BaltPharm Forum 2014 konference, Rēzekne, Latvija.

 

2013. Thermo Fisher Scientific Days of Science 2013. Rīga, Latvija​

 

​2013.-5 semināri par biotehnoloģisko zāļu atklāšanu un izstrādi.

 

2013. ​-Pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus programmas ietvaros uz Helsinku universitāti. Brauciena mērķis – iepazīties ar studentu apmācību industriālajā farmācijā. ​

 

2012. -Profesionālās pilnveides programmas „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā"Rīgā.​

 

2012. ​-Lekcijas „ Nanotehnoloģijas ārstniecisko un diagnostisko preparātu ievadīšanā" , 25.-27.04.2012., lektore Helsinku universitātes profesore Marjo Yliperttula.RTU, Latvija

 

2011. ​-Eiropas Farmakopejas nacionālo sekretāru seminārs Madridē (Spānija)

 

2010. Eiropas Farmakopejas nacionālo sekretāru seminārs , Upsalā, Zviedrijā.

 

2010. Informācijpratība un elektroniskie resursi medicīnā. Seminārs Rīgā.

 

2010. 31. 05. Eiropas Zāļu aģentūras Pediatrijas komisijas Formulēšanas darba grupas seminārs, Londonā.

 

2010.15. – 17.10. Farmācijas zinātnes un prakses starptautiskā konference, veltīta Lietuvas farmaceitiskās izglītības 225.gadadienai, , Kauņa, Lietuvā

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Zāļu formu tehnoloģija

Dažādu zāļu formu izstrādes pamatprincipi

Biofarmācija

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģija

Gatavās zāļu formas

Laba ražošanas prakse

Ievads zāļu reģistrācijā

Zāļu reģistrācija

Perspektīvās zāļu formas

 

Vadītie studiju kursi

 

Gatavās zāļu formas

Ievads zāļu reģistrācijā

Laba ražošanas prakse

Perspektīvās zāļu formas

Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģija

Zāļu reģistrācija

 

Docētie studiju kursi

 

Gatavās zāļu formas

Laba ražošanas prakse

Pētnieciskie projekti

Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģija

Ievads zāļu reģistrācijā

Zāļu reģistrācija

Perspektīvās zāļu formas

Prakse rūpnieciskajā farmācijā

 

 

Projekti

 

Pētnieciskais projekts ar Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora operatora, SIA,,VBII „ reģ. Nr. 40003919525, SIA,,Mobile Bee" reģistrācijas nr. 44103061368 par bišu maizi. 2011.g. Projekta vadītāja

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 2

 

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​maģistra darbi: 1

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas farmaceitu biedrības biedre

FIP (Starptautiskās farmaceitu federācijas) biedre

Eiropas Farmakopejas Komisijas biedre-eksperte, Latvijas delegācijas delegāte

 

Apbalvojumi un atzinības

 

1999.gads​. ​Grindeļa medaļa par ieguldījumu farmaceitiskajā izglītībā

 

2017.g. Paracelza balva par mūža ieguldījumu farmaceitu izglītībā, tālākizglītībā, līdzdalību starptautiskos farmācijas pasākumos, atbalstu farmācijas studentu un doktorantu zinātniski pētnieciskam darbam.

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Dabisko laktoferīnu saturoša aktīvā farmaceitiskā ingredienta iegūšanas paņēmiens : LV 14194 B : patents / izgudrotāji: J.Vētra, L.Ivanova, I.Bārene ...[u.c.]. - Pieteikts: 09.02.2009 ; publicēts: 20.12.2010.

 

- CA 2745579 C 2018/09/04. Brevet Canadien (Canadian patent) Composition dʹun extrait epais du feuillage de coniferes destinee a la mise ne capsules. Rubens Juris, Daberte Irena, Barene Ilze, Daugavietis Maris. Rīgas Stradiņa universitāte, BF-ESSE SIA. 2018.09.04.

 

- PL 217762 17.11.2014. (PCT/LV2009/000009) POLIJA. Thick pine needle extract composition for capsulation. 394895 no 01.10.2009. (J. Rubens, I. Daberte, I. Bārene, M. Daugavietis) – Rīgas Stradiņa universitāte, BF-ESSE SIA. Otrais starptautiskais patents 2014. gadā, POLIJA (PL).

 

- Patents NO20110884 (A). Tykk furunilekstaktsamnrensetning for innkapsling (Thick pine needle extract composition for capsulation. Rubens, J., Daberte, I., Barene I., Daugavietis M. 2014.07.12

 

- FI 123675 B. 13.09.2013. (PCT/LV2009/000009) 01.07.2011., SOMIJA. Thick pine needle extract composition for capsulation. 20115698 no 01.07.2011. J. Rubens, I. Daberte, I. Bārene, M. Daugavietis, Rīgas Stradiņa universitāte, BF-ESSE SIA. 13.09.2013. Trešais starptautiskais patents 2013. gadā, SOMIJA (FI).

 

- Patent CN 100044, Ķīna (24.04.2012) “Thick pine needle extract composition for capsulation” (J. Rubens, I. Daberte, I. Bārene, M. Daugavietis) ‒ Rīgas Stradiņa universitāte, SIA BF-ESSE

 

- Patents BY 15659 C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования”. Reģistrēts 30.04.2012. Autori: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis.

 

- Patents RU Nr. 2419446 C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования” Reģistrēts 27.05.2011.

 

- WO/2010/064882 Al, 10.06.2010. Thick pine needle extract composition for capsulation. Rubens J., Daberte I., Barene I., Daugavietis M. International application No.: PCT/LV2009/000009. Filling data: 01.10.2009. Priority data: P-08-205 04.12.2008.

 

Publikācijas

Bārene, Ilze. Investigation of bee bread and development of its dosage forms = Bičių duonelės tyrimas ir jos dozuotų formų kūrimas / I.Barene, I.Daberte, S.Siksna // Medicinos teorija ir praktika. - T.21, Nr.1 (2015), p.16-22. - Kopsav. lietuviešu val.

Siksna, Sanita. Parastās egles Picea abies (L.) Karst. un citu Latvijā sastopamo egļu sugu sistemātiskais raksturojums / S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 428.-434.lpp.

Parastās priedes Pinus sylvestris L. un parastās egles Picea abies L. skuju makroskopiskā un anatomiskā izpēte / S.Siksna, V.Īriste, I.Bārene, I.Daberte // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 295.-301.lpp.

Coniferous greenery - valuable natural raw material of biologically active substances = Spygliuočių žaliava biologiškai akytviomis medžiagomis / S.Siksna, I.Daberte, I.Barene, V.Irista // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.146-148. - Kopsav. lietuviešu val.

Development of capsulated dosage form containing thick extract of pine needles = Kapsulinių vaisto formų, turinčių tirštojo pušų spyglių ekstrakto, kūrimas = Kapsulinių vaisto formų, turinčių tirštojo pušų spyglių ekstrakto, kūrimas / I.Daberte, I.Barene, J.Rubens ...[et al.] // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.149-153. - Kopsav. lietuviešu val.

Daberte, Irēna. Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētas dozētas formas stabilitātes izpēte / I.Daberte, I.Bārene // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 466.-476.lpp.

Stability of soft gelatin capsules containing thick extract of pine needles / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.2 (2011), p.71-77. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bārene, Ilze. Divfāžu sistēmas - emulsijas - raksturojums / I.Bārene // Materia Medica. - Nr.12 (2010), 20.-22.lpp.

Bārene, Ilze. Medicīnā lietojamās zāļu izsmidzināšanas sistēmas / I.Bārene // Materia Medica. - Nr.9 (2010), 21.-24.lpp.

Bārene, Ilze. Zāļu formas un to nozīme aktīvo vielu ātras darbības nodrošināšanā / I.Bārene // Materia Medica. - Nr.2 (2010), 43.-45.lpp.

Bārene, Ilze. Zāļu formu nozīme medicīnas praksē / I.Bārene // Doctus. - Nr.1 (2010), 20.-24.lpp.

Daberte, Irēna. Skuju biezā ekstrakta dozētas zāļu formas pagatavošanas un kvalitātes noteikšanas pētījumi / I.Daberte, I.Bārene // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 547.-555.lpp.

 

Abstracts​​

 

 

Oksana Brante, Alise Meijere, Ilze Bārene. Mūsdienīga pieeja gatavo zāļu formu izstrādē. RSU 2018.g. Zinātniskās konferences tēzes, lpp. 197.

 

 

Ilze Barene, Baiba Galvina. The first steps in study courses programme design for students training industrial pharmacy. The 2017 EAFP Annual Conference. Helsinki, Finland, May 17-19, 2017 , Abstract. Pharmacy education, 2018; 18 (1) p. 15. Starptautiski citējams izdevums.

 

 

Grigorijs Golubs, Ilze Barené Compounding on the rise. Newest history of pharmaceutical compounding in Latvia . The 8th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 80th anniversary of the Museum of History of Lithuanian Medicine and Pharmacy Book of abstracts, December 15, 2017, Kaunas, Lithuania, p.21-22.

 

 

Ilze Barene, Irena Daberte, Sanita Abolina Studies in Development of Formulations Containing Coniferous Greenery Products and Aloe Extract , 11th International Scientific Conference THE VITAL NATURE SIGN, October 19 – 20, 2017, Vilnius, Lithuania ABSTRACT BOOK, p. 26.

 

 

Karīna Štarka, Alise Meijere, Ilze Bārene. Zāļu formas – pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai sastāvdaļu fizikāli-ķīmisko un struktūrmehānisko īpašību raksturojums. RSU 2017.g. Zinātniskās konferences tēzes, lpp.235

 

 

B.Maurina, I.Barene, B.Galvina, M.Jure. „The first experience in launching of postgraduate study programme “Industrial Pharmacy” in Latvia.” 22nd EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference Paris, France, May 12-14, 2016 Abstract. Pharmacy Education, 2016; 16 (1) p.168. Starptautiski citējams izdevums

 

 

 

Bārene, Ilze. Zāļu reģistrācijas prasības un procesi Eiropā, NVS valstīs un Āzijas reģionā / I.Bārene, A.Lece // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 370.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Siksna, Sanita. Skuju produktu un alvejas sausā ekstrakta maisījuma viendabīguma izpēte / S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 61.lpp.

Bārene, Ilze. Development of the national pharmacy curriculum for specialists of pharmaceutical industry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, B.Maurina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8488

Curriculum optimization in clinical pharmacy in Latvia / B.Maurina, I.Gutmane, I.Barene, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference "Curriculum optimization, towards learning outcomes: practical experiences" (Ankara, Turkey, May 16-18, 2013) : Proceedings and Abstracts. - Ankara, 2013. - P.99-100.

Development and evaluation of granules containing bee bread [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Daberte, I.Barene, S.Siksna, V.Iriste, V.Enina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8906

Parastās egles (Picea abies L.) skuju izejmateriāla piemaisījumu mikroskopiskās atšķiršanas pazīmes / S.Siksna, I.Bārene, V.Īriste, I.Daberte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 53.lpp.

Siksna, Sanita. Microscopic and macroscopic identification of common spruce species raw material from Latvian forests / S.Siksna, I.Barene, I.Daberte // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.16-18.

 

Establishing continuing education and professional development for pharmacists and pharmacist assistants in Latvia / B.Maurina, K.Blumfelde, I.Barene, R.Medne, D.Bandere // Abstracts of the 18th Annual EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Conference "Tradition and innovation in pharmacy education: from content to process" (Utreht, The Netherlands, May 24-26, 2012). - Utreht, 2012. - Abstr. P26.

 

Быкова Е.Я., Спружа Д., Артюх М.А., Барене И.А., Иванова Л.В., Красовская Л.А., Немий Л.Р., Ткачева А., Слинъко Д., Черкаская Н.Л. Исследования безвредности, мутагенных своиств и эмбриотоксичности препарата „Rimolans” // Материалы II международного конгресса ветеринарных фармакологов и токсикологов, Санкт- Петербург, 22-24 мая 2012., стр. 76-79.

 

Investigation of bee bread collected in three regions of Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, I.Daberte, V.Enina, S.Siksna, V.Iriste // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Amsterdam, the Netherlands, Oct.3-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Amsterdam, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/www/index.php?page=abstracts&action=item…

Latvijas reģionos iegūtās bišu maizes izpēte / I.Bārene, I.Daberte, V.Eniņa, S.Siksna, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 38.lpp.

Skujkoku zalenis - vērtīgs bioloģiski aktīvu dabas vielu avots / S.Siksna, I.Daberte, I.Bārene, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 34.lpp.

Opportunities to non-pharmacists working in Latvian pharmaceuticalindustry to study for a degree in pharmacy / I.Barene, R.Medne, B.Maurina, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Congress "New Roles for Pharmacists in Europe : a Challenge for Education in Pharmacy " (Lisbon, Portugal, June 23-25, 2011) : Book of Abstracts. - Lisbon, 2011. - P.61.

Investigation of stability of soft gelatin capsules containing pine needles thick extract [Elektroniskais resurss] / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // 70th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Lisbon, Portugal, Aug.28-Sept.2, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Lisbon, 2010. - Abstr. NP-P-013, 1 p. on USB.

Multidisciplinary and interdisciplinary aspects of pharmacists training in Riga Stradins University / R.Medne, I.Barene, B.Maurina, J.Rotbergs, A.S.Shtokmane, A.Gulbe, I.Daberte, V.Enina // EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference (Catania, Italy, June 24-26, 2010) : Abstracts. - Catania, 2010. - P.84.

Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētās zāļu formas stabilitātes izpēte / I.Daberte, I.Bārene, J.Rubens, N.Saženova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 211.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Skutelis, Antons. Zāļu un uztura mijiedarbība un blaknes / A.Skutelis, I.Bārene. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 54 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Dace Bandere
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" vadītāja
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Agnese Brangule
Vadošā pētniece
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Urtāne
Katedras vadītāja, Docētāja