Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1995 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Fizikas katedra

1990 - 1994

Galvenais enerģētiķis

Paju sabiedrība "Vitrupe"

1975 - 1990

Vecākais laborants, asistents, vecākais pasniedzējs

RMI Fizikas katedra

1972 - 1975

Inženieris

RMI CZPL tehniskā daļa

1969 - 1972

Vecākais preparātors

RMI Normālās fizioloģijas katedra

Izglītība

1992

Bioloģijas zinātņu doktora diploms

Rīgas Eksperimentālās Medicīnas institūts

1986

Bioloģijas zinātņu kandidāta diploms

Tartu universitāte

1969 - 1974

Diploms par augstāko izglītību/kvalifikācija - inženieris

Rīgas Politehniskais institūts

1961 - 1965

Diploms par vidējo profesionālo izglītību/kvalifikācija - tehniķis

Rīgas Elektromehāniskais tehnikums

1954 - 1961

Atestāts par pamatskoolas izglītību

Rīgas 8. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012. "Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", RSU, sertifikāts Nr. 2012/0803.

2008. "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse, LVU, sertifikāts Nr. 005906.

1996. "Mērījumi un analīze vides veselības vērtēšanā", NIVA kursi, Tallina.

1985. "Kvalifikācijas celšanas kursi fizikā", Maskavas 2. medicīnas institūts.

1980. "Kvalifikācijas celšanas kursi fizikā", Novosibirskas medicīnas institūts.

1978. "Specializācija medicīniskajā kibernētikā", Vissavienības ārstu kvalifikācijas celšanas institūts, Maskava.​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Biomehānika​​, biomateriāli zobārstniecībā.

 

Vadītie studiju kursi

Biomehānika

Docētie studiju kursi

Bioloģiskā statistika

Biomateriāli zobārstniecībā

Biomehānika

Biometrija

Datu bāzes un medicīniskās statistiskās metodes

Informātika (datu apstrādes SPSS programma)

Informātika un statistika

Medicīniskā fizika

Pamati statistikas metodēs

Statistikas metodes un informātika

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Estimation of body weight and stature in Latvian hospitalized seniors / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, D.Zepa, I.Kalnins, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.27-36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Statistical analysis of extreme changes in the muscular strength in the extremities [Elektroniskais resurss] / J.Vetra, V.Sklarevich, I.Kalnins, S.Umbrasko ...[et al.] // Chalmers Publication Library [Elektroniskais resurss]. - Gothenburg, 2014. - [P.1-16]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 25.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/2014/26…

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / A.Vidžis, I.Kalniņš, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 137.-144.lpp.

Evaluation of oral health status of retirement-age population in Latvia / A.Vidzis, I.Cema, I.Krasta, A.Brinkmane, I.Kalnins // Stomatologija. - Vol.13, N 2 (2011, June), p.68-72. - Starptautiski citējamā izdevumā.

High-mobility group box-1 protein, lipopolysaccharide-binding protein, interleukin-6 and C-reactive protein in children with community acquired infections and bacteraemia : a prospective study [Elektroniskais resurss] / J.Pavare, I.Grope, I.Kalnins, D.Gardovska // BMC Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.10:28 (2010, Febr.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/28

 

Tēzes​​

 

Rokas muskuļu spēka izmaiņas Text neck jeb “saziņas kakla” sindroma gadījumā / J.Vētra, V.Skļarēvičs, I.Kalniņš, S.Umbraško ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 61.lpp.

Zobu mākslīgo apvalka kroņu kvalitātes ietekme uz periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis, I.Kalniņš, V.Artjomenko // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 232.lpp.

Bērnu veselība un augšana no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, O.Koļesova, L.Pļaviņa, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova, I.Kalniņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 25.lpp.

Faktori, kas ietekmē rokas muskuļu spēka izmaiņas, mainot mugurkaula kakla daļas izliekumus no lordozes uz kifozes stāvokli / J.Vētra, I.Kalniņš, V.Skļarevičs, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 109.lpp.

Flexio capitis un ekstremitāšu muskuļu spēka izmaiņas / J.Vētra, V.Skļarevičs, I.Kalniņš, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 90.lpp.

Diabetes mellitus : carbonyl stress and post-Chernobyl syndrome / A.Silova, A.Skesters, T.Zvagule, L.Larmane, N.Rusakova, I.Kalnins // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.93.

Complete ITP remission in adults following the splenectomy in Latvia / I.Vidmane-Ozola, S.Lejniece, V.Boka, I.Kalnins // Haematologica. - Vol.96, Suppl.2 (2011, June), p.649-650. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laparoscopic versus open splenectomy for hematological patients / I.Kalnins, U.Teibe, S.Lejniece ...[et al.] // 4th Central European Congress of Surgery (Budapest, Hungary, Apr.28-30, 2011) : Book of Abstracts. - Riga, 2011. - P.40.

Predictive factors of complications following the splenectomy / I.Kalnins, S.Lejniece, V.Boka ...[et al.] // 15th Annual Meeting of European Society of Surgery (Krakow, Poland, Nov.17-19, 2011) : Abstract Book. - Krakow, 2011. - P.78.

Vitamīns D - iespējamais priekšdziedzera vēža attīstību kavējošais faktors / I.Kalniņš, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 321.lpp.

High-mobility group box-1 protein (HMGB1) bērniem ar sadzīvē iegūtām infekcijām / J.Pavāre, I.Grope, A.Sočņevs, E.Hagina, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 236.lpp.

High-mobility group box-1 protein, lipopolysaccharide-binding protein, interleukin-6 and C-reactive protein for identifying sepsis in children : a prospective study : [abstract] / J.Pavare, I.Grope, I.Kalnins, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster.

Iekaisuma marķiera HMGB1, LBP, IL-6 un CRP līmenis bērniem ar bakteriēmiju / I.Pavāre, I.Grope, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 230.lpp.

Iekaisuma marķieru optimālie cut-off līmeņi bakteriēmijas noteikšanai bērniem / I.Pavāre, I.Grope, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 223.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Praktiskie un laboratorijas darbi medicīniskajā un bioloģiskajā fizikā : 2.semestris / autori: U.Teibe, P.Butlers, I.Kalniņš, U.Berķis, Z.Avota, J.Sprieslis, V.Poriņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. Fizikas katedra. - Rīga : RSU, 2010. - 78 lpp.

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja