Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2008 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2006 - pašlaik

logopēde, speciālais pedagogs

RDIJSD pedagoģiski – medicīniskā komisija

1999 - pašlaik

logopēde, speciālais pedagogs

Rīgas pilsētas Āgenskalna sākumskola

2006 - 2009

Komisijas vadītāja

RDIJSD skolotāju - logopēdu metodiskā komisija

Izglītība

2000 - 2003

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (audiologopēdijā)

Rīgas Stradiņa universitāte

1978 - 1983

Speciālās skolas skolotāja, skolotāja logopēda kvalifikācija

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2015. Basic course on Myofunkcional Therapy (OMFT ) in Riga (16 TIP)

2013. Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next sistēma un tiesības lietot DIBELS Next metodi izglītojamo lasītprasmes pārbaudei. (26 stundas)

2012. Statistika pētnieciskajā darbā- metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti ( 10 stundas)

2012. Kursi datorapmācībā (64 stundas)

Darbs ar lietotni Microsoft Office 2010(A) (12 stundas)

2012. Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metode .(24 stundas)

2012. Valodas sistēmas nepietiekama attīstība. (8 stundas)

Darbs ar Valodas sapratnes un Fonēmu testu.( 8 stundas)

2011. Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide.(72 stundas)

2011. Konference „Agrīna bērnu rehabilitācijas organizēšana un individuālie rehabilitācijas plāni bērniem un pieaugušajiem prognozējamas invaliditātes gadījumā"

2010. Starptautiskā konference „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā"

2009. Mācīšanās traucējumu noteikšanas un palīdzības iespējas.(24 stundas)

2008.-2009. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu lasīšanas apguves priekšnoteikumi un agrīnās lasītprasmes apguves grūtību pārvarēšanas metodes.(36 stundas)

2008. Mūsdienu priekšstati par lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem: mehānismi, diagnostika, disleksijas un disgrafijas korekcija.(36 stundas)

2008. Logopēda loma mūsdienu mācību procesa īstenošanā izglītības iestādē. (36 stundas)

2008. Bērni ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām pamatizglītībā, disleksija, tās korekcija.(36 stundas)

2007.-2008. Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autiska spektra traucējumiem integrācijai izglītības sistēmā.(120 stundas)

2007. Speciālās izglītības skolotāju profesionālā darba atbalsta supervīzija.(36 stundas)

2007. Kursi „Balss traucējumi"( 36 stundas)

2007. Konference „Skolotāju logopēdu profesionālās kompetences paaugstināšana par balss funkcijas traucējumiem."

Vadītie studiju kursi

Didaktika

Klīniskā prakse

Klīniskā prakse

Mācību prakse

Runas māksla

Docētie studiju kursi

Didaktika

Klīniskā prakse

Mācību prakse

Runas māksla

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas logopēdu asociācijas biedre.
Latvijas audiologop'du asociācijas biedre.
Audiologopēdu sertifikācijas komisijas locekle.

Publikācijas

Tēzes​​

The clinical expression of dysphagia and assessment possibilities for patients with neurological disorders in Latvia / I.Blumentale, S.Kuske, I.Klatenberga, A.Vabale, I.Kaleja, A.Vetra, M.Mazjane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.22-23.

Vabale, Andra. Agrīnās lasītprasmes novērtēšana 6-9 gadus veciem bērniem populācijā un klīniskajās grupās Latvijā / A.Vabale, I.Kalēja, I.Klatenberga // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 482.lpp.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Vētra
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Bērziņa
Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja