Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1996 - pašlaik

Docenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

Studentu apmācība, lekciju un nodarbību vadīšana, pētnieciskā darba veikšana.

Studiju kursi:

 • Konceptuālie prakses modeļi ergoterapijā ,
 • Pētniecības metodes I,
 • Ergoterapija personām ar garīgās veselības traucējumiem un somatiskajām saslimšanām ,
 • Radošās aktivitātes ergoterapijā,
 • Vispārējā rehabilitācija.

1996 - 2016

Studiju programmas vadītājs

Rehabilitācijas fakultāte

Studiju programmas ergoterapijā izveide un pilnveidošana, studiju plānu izveide, studiju procesa organizēšana​​, starpkatedru sadarbības veicināšana, studiju programmas kvalitātes padomes vadīšana, ergoterapeitu profesijas atpazīstamības veicināšana, studējošo piesaistīšana RSU zinātniskajām norisēm, rekrutēšanas pasākumu organizēšana sadarbībā ar profesionālo Latvijas Ergoterapeitu asociāciju etc.

1998 - pašlaik

Ergoterapeits

Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „ Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, Pansionāta nodaļa personām ar garīga rakstura traucējumiem

Klientu ar garīgās veselības traucējumiem novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana un tā īstenošana Darbs multiprofesionālā komandā ( sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, ārsti, medicīnas māsas). Jaunu metožu ieviešana praksē. Individuālais un grupu darbs. Radošo aktivitāšu izmantošana terapijas procesā. Normalizācijas procesa veicināšana. Palīglīdzekļi un vides pielāgošana.​​

2002 - 2005

Pētnieks

European Commission Research Directorate - General un Rīgas Stradiņa universitāte

Datu savākšana, analīze. Koordinators: Lundas Universitāte (Zviedrija), Klīniskās Neirozinātnes nodaļa, Ergoterapijas apakšnodaļa. Dalībnieki: Heidelbergas Universitāte (Vācija), Liverpūles Universitāte ( Lielbritānija), Ungārijas Zinātņu Akadēmija, Latvijas Medicīnas akadēmija. Asistējošais dalībnieks: Mančesteras Metropolitēna Universitāte ( Lielbritānija).

Pētīja: subjektīvo un objektīvo personas un vides mijiedarbību.Mājas vides novērtēšana kā autonomijas, dalības un labklājības priekšnoteikums ļoti lielā vecumā. Ar mājas vidi saistīto sociālo atbalstu. Iegūtā informācija noderīga aprūpes plānošanai un likumdošanai, tika izveidota mājas vides novērtēšanas metodika, rekomendācijas mājas vides plānotājiem ES.

Rezultāti tika apkopoti nacionālajos un salīdzinošajos ziņojumos par atsevišķiem pētījuma posmiem​

1998 - 2003

Vietējais konsultants – rehabilitācijas speciālists

Pasaules Bankas un Latvijas Labklājības ministrijas reformas projekts, Sociālās palīdzības komponents, apakškomponents B: pašvaldību administrēšanas attīstība.

Izveidot sociālās rehabilitācijas nodaļu Kandavas sociālās palīdzības centrā, izstrādāt metodiku rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai klienta dzīvesvietā, indikatoru izvēle un aprobācija, rehabilitācijas efektivitātes izvērtēšana, klientu atlase un vajadzību apzināšana, personāla apmācība pakalpojumu sniegšanai klientu dzīvesvietā ( CBR – Community Base Rehabilitation) .

1995 - 1998

Ergoterapijas nodaļas vadītāja

Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, Jūrmala, Asaru prospekts 63

Organizēt, vadīt ergoterapijas nodaļas darbu, veicināt personāla profesionālo kompetenču paaugstināšanu, tālākizglītošanu, veikt studentu klīnisko apmācību. Ergoterapeita praktiskais darbs ar pacientiem pēc muguras smadzeņu bojājuma.​​

1989 - 1995

Pasniedzēja pediatrijā

Rīgas 2. medicīnas skola

Studentu apmācība .Bērnu saslimšanas no 0 līdz 18 gadiem. Diagnostika. Terapija. Teorētiskais un praktiskais apmācību kurss.​​

1980 - 1989

Pediatrs

Jūrmalas Dubultu poliklīnika. Slokas slimnīcas bērnu nodaļa.

Ārstēšana. Bērnu, sākot ar 0-18 gadiem mājas vizītes, darbs poliklīnikā un slimnīcā. Ārstniecība un profilakse.​​

Izglītība

2002 - 2004

Certificate of Achievement

Rīgas Stradiņa universitāte un Queen's University (Canada)

Community Base Rehabilition ( CBR) 190 stundas. CBR principi un prakse, menedžmenta stratēģijas, likumdošana, informācijas sistēmas, pētniecība un novērtēšanas metodes, rehabilitācijas programmas pašvaldībās, nespējas mazināšana.

1999 - 2003

Apliecinājums par sekmīgi pabeigtu doktora programmu "Medicīna"

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1996

Ergoterapeita kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmijas un Zviedrijas Ergoterapeitu asociācijas modificētais ergoterapeitu apmācības projekts

1994 - 1995

Pedagoga kvalifikācija

Tehniskās Universitātes Humanitārais institūts

1974 - 1980

Diploms/Pediatra kvalifikācija

Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 • ENOTHE 17. ikgadējā konference,European network of Occupational Therapy in Higer Education (ENOTHE ), 03.-05.11.2011.,
 • ENOTHE 18. ikgadējā konference,European network of Occupational Therapy in Higer Education (ENOTHE ),​18.-20.10.2012.​​​​​,
 • 2nd Baltic&North Sea Conference on PRM,​, Lithuanian Society of Physical and Rehabilitation Medicine​, 28.-30.09.2011.​,
 • Statistika pētnieciskajā darbā-metodoloģiskie un prakstiskās izmantošanas aspekti, Rīgas Stradiņa universitāte, profesionālās pilnveides programma, 10.-17.01.2012.​​​​,
 • Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā​, Rīgas Stradiņa universitāte, profesionālās pilnveides programma​, 08.-19.03.2012.​,
 • Komunikācija un saskarsme, Latvijas Ergoterapeitu asociācijas un psihiatrijas interešu grupas seminārs​, 22.03.2012.​,
 • Latvijas Rehabilitācijas ārstu 2. kongress​, Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija​, 18.-19.05.2012.​,
 • Seminārs „ Aktualitātes likumdošanā veselības un sociālās aprūpes jomās Latvijā"​, Latvijas Ergoterapeitu asociācija​, 26.01.2013.​,
 • Novecošana un ar to saistītās psihiskās saslimšanas​, Latvijas Ergoterapeitu asociācija​, 26.01.2013.​,
 • The Conference of Latvian Association of Occupational Therapists at the 8th Congress of Baltic Association for Rehabilition​, Latvijas Ergoterapeitu asociācija​, 19.09.2013.​,
 • Veselība 2020: jauns Eiropas politikas satvars veselībai un labklājībai​, Latvijas Ergoterapeitu asociācija​, 25.01.2014.​,
 • Kultūras dažādība:jauni izaicinājumi sabiedrības un ergoterapijas prakses kontekstā Latvijā​, Latvijas Ergoterapeitu asociācija​, 30.01.2016.​,
 • Starpdisciplinārā konference „Psihiskā veselība​", Latvija Ārstu biedrība, 23.01.2016.​,
 • Starpdisciplinārā konference „Svarīgākās novitātes pasaules medicīnā (2014.-2015. gads)"​, Latvija Ārstu biedrība, 19.03.2016.​,
 • RSU ikgadējās Zinātniskās konferences, laika posmā no 2010.-2016. gadam

Izstrādātās studiju programmas

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma "Ergoterapija"

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, otrā līmena profesionālā bakalaura studiju programma "Ergoterapija", pilna laika studijas.

Izstrādātie studiju kursi

Somatiskās saslimšanas

Grupu darbs funkcionālajiem speciālistiem

Psihiatrija ergoterapijā

Radošās aktivitātes ergoterapijā

Vadītie studiju kursi

Grupu darbs funkcionālajiem speciālistiem

Psihiatrija ergoterapijā

Radošās aktivitātes ergoterapijā

Docētie studiju kursi

Gerontoloģija un geriatrija

Grupu darbs funkcionālajiem speciālistiem

Ievads specialitātē

Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā

Konceptuālie prakses modeļi

Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijā

Pētniecības metodes I

Psihiatrija ergoterapijā

Radošās aktivitātes ergoterapijā

Somatiskās saslimšanas

Vispārējā rehabilitācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadīšana ( 2010.-2016.)

 • maģistra darbi 2
 • bakalaura darbi - 15​

Recenzēšana:

 • maģistra darbi - 3​
 • ​bakalaura darbi - 18

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Ergoterapeitu asociācija – biedre, Latvijas Ergoterapeitu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle.​

Apbalvojumi un atzinības

​Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu veselības nozares izglītības attīstībā ,Latvijas Republikas Veselības ministrija, 2014.gads​​

Pateicības raksts par ieguldījumu ergoterapijas profesijas attīstībā Latgales reģionā, Latgales plānošanas reģions, 2015. gads

Pateicība par ilggadīgu darbu veselības aprūpes jomā, Latvijas Republikas Veselības ministrija, 2012.gads,

Atzinība par ilggadīgu un godprātīgu darbu, Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2012. gads,

Atzinības raksts par ilggadīgu un nesavtīgu darbu veselības aprūpē Jūrmalas pilsētā un līdzdalību "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka"attīstībā, 2012.gads,

Pateicība par ieguldījumu ergoterapijas profesijas attīstībā Latvijā, Latvijas Ergoterapeitu asociācija, 2011. gads


Publikācijas

Raksti​​

Kalniņa, Ināra. Sākumam ir pārliecinošs turpinājums / I.Kalniņa // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 69.-70.lpp.

Tēzes​​

Kaužēna, Anete. Ikdienas aktivitātes cilvēkiem ar garīgās attīstības aizturi, neatkarīgu dzīvi uzsākot / A.Kaužēna, I.Kalniņa // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 341.lpp.

Tomsone, Signe. Bakalaura darbu analīze Ergoterapijas studiju programmā laika posmā no 2000. līdz 2010.gadam / S.Tomsone, I.Kalniņa, L.Cibule // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 470.lpp.

Ibragimova, Ilze. Ergoterapijas vajadzību novērtējums onkoloģiskiem pacientiem un medicīnas personālam paliatīvajā aprūpē / I.Ibragimova, I.Kalniņa, V.Sosārs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 322.lpp.

Long term outcomes of intensive programme "A European perspective on social inclusion of persons with disabilities and elderly" in Baltic countries / L.Cibule, I.Kalnina, S.Tomsone, Z.Liepina, L.Saukuma ...[et al.] // 18th Annual Meeting of ENOTHE (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : [Programme]. - Vilnius, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Celmiņa, Linda. Dzīves kvalitātes novērtējums sievietēm ar krūts dziedzera audzēju agrīnā ārstēšanās periodā / L.Celmiņa, I.Kalniņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 75.lpp.

Golubeva, Anna. Pašaprūpes aktivitāšu novērtējums pirmsskolas vecuma bērniem ar autiska spektra traucējumiem / A.Golubeva, I.Kalniņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 362.lpp.

Rubene, Agrita. Mājdzīvnieka suņa ietekme uz iedzīvotāju brīvā laika aktivitātēm / A.Rubene, I.Kalniņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 343.lpp.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Hāzenfus-Zariņa
Mācību speciāliste
Liene Meldere
Mācību speciāliste
Ineta Heinsberga
Stundu pasniedzēja
Anda Lase
Stundu pasniedzēja
Ilze Plūme
Stundu pasniedzēja
Inese Skukovska
Stundu pasniedzēja
Anna Šteina
Stundu pasniedzēja
Diāna Zande
Stundu pasniedzēja