Skip to main content

Kolēģi

Vieslektore, Vadītāja
E-studiju pārvaldnieks
Galvenais speciālists
Galvenais speciālists klīniku jautājumos
Mācību darba uzskaites analītiķis
Mācību darba uzskaites speciālists
Projektu vadītāja
Projektu vadītājs
Nodaļas vadītāja
Vadītāja
Vadītājs
Studējošo informācijas administrators
Studējošo informācijas sistēmas attīstības vadītājs
Studējošo informācijas speciālists
Studējošo informācijas speciālists
Studējošo informācijas speciālists
Studējošo informācijas speciālists
Studējošo informācijas speciālists