Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisa Informācijas centrs ir struktūrvienība, kas klātienē, pa telefonu vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus sniedz informāciju par:

Informācijas centrā ikviens students var saņemt iepriekš elektroniski pieteiktu rakstisku izziņu. Izziņa tiek izsniegta trīs darba dienu laikā no pasūtīšanas brīža.