Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Biroja vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2016 - pašlaik

Stundu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju kurss "Lietvedība"

2007 - 2010

Mākleris

SIA "Balsts"

Komercelpu noma

Izglītība

2012 - 2014

Diploms par akadēmisko maģistra grādu, studiju programma "Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība"

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte

Zināšanas un iemaņas stratēģisko un sabiedrisko attiecību vadības nozarēs, komunikācijas, vadības teorijā un pētnieciskā darba metodēs.

Spēj patstāvīgi formulēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības attīstības procesus, prognozēt situācijas izmaiņas nozarē, kritiski analizēt konkrētas organizācijas īstenotas sabiedrisko attiecību kampaņas norisi, piedāvāt optimālus risinājumus situācijas uzlabojumam, pamatojot lēmumu izvēli.

Specifiskās prasmes sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās, kas ļauj viņam veikt profesionālas sabiedrisko attiecību vadītāja funkcijas un piedalīties organizācijas vadības darbā.

2005 - 2009

Profesionālais grāds „Komercdarbība un Uzņēmumu vadība”

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola, Vadības un Ekonomikas nodaļa

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks, Studiju programmas direktora p.i.
Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Lidija Juļa
Docētāja, Studiju programmas direktore
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors