Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

2012 - pašlaik

Lietuviešu valodas pasniedzēja

Valodu skola "Skrivanek Baltic"

2010 - 2016

Tulkotāja dažādos projektos

Tulkošana dažādiem klientiem no lietuviešu valodas latviešu valodā.​

2013 - 2015

Tulkotāja

Nacionālā ziņu aģentūra "LETA"

2010 - 2012

Tulkotāja

UAB "Kosmelita"

Tulkošana no lietuviešu valodas latviešu valodā.​

Izglītība

2013 - 2016

Doktora studiju programma "Valodniecība"

Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola

2010 - 2012

Valodniecības maģistra grāds lietišķajā lietuviešu valodniecībā

Vītauta Dižā Universitāte

2011 - 2012

Valodniecības studijas Socrates/Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros

Masarika Universitāte

2007 - 2010

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

16.06.2016. Mācības​ "Europass dokumentu portfolio". Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centrs. Rīga, Latvija. Apliecība. 2 ak. st.

30.03.–27.04.2016. Mācību cikls "Docēšana starpkultūru vidē". Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centrs. Rīga, Latvija. Apliecība. 15 ak. st.​

27.07.2014.–03.08.2014. Vienpadsmitā Salu valodniecības vasaras skola ​Academia Grammaticorum Salensis Undecima. ​Viļņas Universitāte. Salas, Lietuva. Apliecība.

15.07.2014.–18.07.2014. Korpuslingvistikas vasaras skola ​UCREL Summer School in Corpus Linguistics​ 2014​. Lenkasteras Universitāte. Lenkastera, Apvienotā Karaliste. Apliecība.

21.01.2014.–23.01.2014. Liepājas Universitātes doktorantu Ziemas skola 2014. Liepājas Universitāte. Liepāja, Latvija. Apliecība.

28.07.–04.08.2013. Desmitā Salu valodniecības vasaras skola ​Academia Grammaticorum Salensis Decima. ​Viļņas Universitāte. Salas, Lietuva. Apliecība.​

01.05.2013.–31.07.2013. Prakse datorlingvistikā. Vītauta Dižā Universitātes Datorlingvistikas centrs. Kauņa, Lietuva. Apliecība. 10 kredītpunkti.

04.12.2012. Informatīvi izglītojošs seminārs "Publiskās runas iemaņas". Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība. Rīga, Latvija. Sertifikāts.

 

Konferences

Znotiņa, Inga, Laizāne, Inga. Otrās baltu valoda apguve Latvijas un Lietuvas augstākās izglītības iestādēs. Liepāja, 2017. gada 7.-8. aprīlis.​​

Znotiņa, Inga. Otrās baltu valodas apguvēju korpusa sintaktiska anotēšana. Rīga, 2017. gada 6.-7. aprīlis.

Znotiņa, Inga. Vārdšķiru un pamatformu noteikšana otrās baltu valodas korpusā: problemātiskie gadījumi latviešu valodā. Daugavpils, 2017. gada 26.-27. janvāris.

Znotiņa, Inga. Publiski pieejama valodas apguvēju korpusa izveide: programmatūras meklējumi. Rīga, 2016. gada 20. maijs.​

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpusu izmantojums svešvalodas mācību procesā. Rīga, 2016. gada 17.-18. marts.​

Znotiņa, Inga, Puškorjute, Daiva. Mans ​un ​savs baltu valodās: vietniekvārdu apguves kļūdu klasifikācijas problēmas. Daugavpils, 2016. gada 28.-29. janvāris.

Znotiņa, Inga, Puškorjute, Daiva. Kļūdu anotēšana otrās baltu valodas apguvēju korpusā. Liepāja, 2015. gada 3.-4. decembris.

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpuss Latvijā un Lietuvā: autortiesības un personas datu aizsardzība. Liepāja, 2015. gada 3.-4. decembris.​

Znotiņa, Inga. Kļūdu klasifikācija otrās baltu valodas apguvēju tekstos. Viļņa (Vilnius), 2015. gada 28.-31. oktobris.

Znotiņa, Inga. ​Lemmatization in a beginner learner corpus. Viļņa (Vilnius), 2015. gada 2.-3. oktobris.

Znotiņa, Inga, Znotiņa, Dace. Corpus-based approach for analysis of the structure of static visual narratives. Lenkastera (Lancaster), 2015. gada 21.-24. jūlijs.​

Znotiņa, Inga. Learner corpus Esam: a new corpus for researching Baltic interlanguage​. Lenkastera (Lancaster), 2015. gada 21.-24. jūlijs.​

Znotiņa, Inga. Besimokančiųjų tekstynų anotavimas Lietuvoje ir Latvijoje. Kauņa (Kaunas), 2015. gada 29.-30. maijs.

Znotiņa, Inga. Semantiski tuvu leksēmu apguves izpēte neanotētā valodas apguvēju korpusā. Rīga, 2015. gada 26.-27. marts.

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpusa anotēšanas veidi. Ventspils, 2015. gada 12.-13. marts.

Znotiņa, Inga. Error-tagging a learner corpus of Baltic languages. Šefīlda (Sheffield), 2015. gada 5.-6. marts.

Znotiņa, Inga. Pētniecības iespējas nemarķētā baltu valodu apguvēju korpusā. Liepāja, 2014. gada 27.-28. novembris.

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpusi Latvijā un Lietuvā​. Rīga, 2014. gada 16.-17. maijs.

Znotiņa, Inga. Learner corpus research methods and requirements for the corpora used. Tartu, 2014. gada 8.-10. maijs.​

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpuss: lietuviešu un latviešu termins un definīcija. Liepāja, 2013. gada 28.-29. novembris.

Znotiņa, Inga. Learner corpora in Latvia and Lithuania. Tartu, 2013. gada 28.-29. novembris.​

Znotiņa, Inga. Noliedzamais vietniekvārds joks 'nekāds' lietuviešu-latviešu paralēlajā korpusā​. Rīga, 2013. gada 26. aprīlis.​

Znotiņa, Inga. Norādāmais vietniekvārds "šitas" latviešu-lietuviešu paralēlajā korpusā. Liepāja, 2013. gada 7.-8. marts.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Otrās baltu valodas apguve un mācīšana;
  • Valodas apguvēju korpusu izveide;
  • Valodas apguvēju korpusu izmantojums lingvodidaktikas pētījumos;
  • Latviešu un lietuviešu valodas kā svešvalodas apguve un mācīšana.​

 

Docētie studiju kursi

 

Latviešu valoda;

Latviešu valoda medicīnā;

Lingvistika;

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā​ (latviešu plūsmai)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2015 - pašlaik: ​Asociācijas "Learner Corpus Association" biedre

2011 - pašlaik: Asociācijas "Lietuvas un Latvijas forums" biedre​

2010 - 2012: Studentu kluba "Balti" biedre, Vītauta Dižā Universitāte

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Znotiņa, Inga. Otrās baltu valodas apguvēju korpusa morfoloģiska anotēšana. Via Scientiarum : starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums. 3. laidiens. Sast. I. Laizāne, I. Znotiņa. Ventspils, Liepāja: Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte, 2016, 148.-160. lpp.

 

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpuss Latvijā un Lietuvā: autortiesības un personas datu aizsardzība. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 20 (2). Liepāja: LiePA, 2016. 219.-227. lpp.​

 

Znotiņa, Inga. Learner corpus annotation in Latvia and Lithuania / I.Znotina // Sustainable Multilingualism = Darnioji daugiakalbystė. - No.7 (2015), p.145-159. - Kopsav. lietuviešu val.

 

 

Znotiņa, Inga. Pētniecības iespējas neanotētā baltu valodu apguvēju korpusā / I.Znotiņa // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2015. - 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 208.-221.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpuss: lietuviešu un latviešu termins un definīcija. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 18 (2). Red. kolēģijas vadītāja Benita Laumane. Krājuma atb. red. Linda Lauze. Liepāja : LiePA, 2014. 273 lpp.​

 

 

Tēzes​​

 

Znotiņa, Inga. Valodas apguvēju korpusu izmantojums svešvalodas mācību procesā / I.Znotiņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 326.lpp.

Znotiņa, Dace. Corpus-based approach for analysis of the structure of static visual narratives / D.Znotiņa, I.Znotiņa // 8th International Corpus Linguistics Conference CL2015 (Lancaster, UK, July 21-24, 2015) : Abstract Book / Lancaster University. - Lancaster, 2015. - P.446-447.

Znotiņa, Inga. Besimokančiųjų tekstynų anotavimas Lietuvoje ir Latvijoje [Elektroniskais resurss] / I.Znotiņa // Tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“ : priimtos santraukos = International Scientific Conference "Sustainable multilingualism: language, culture and society" (Kaunas, Lithuania, May 29-30, 2015) : accepted abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaunas, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 21.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://daugiakalbyste.vdu.lt/wp-content/uploads/docs/03/abs…

Znotiņa, Inga. Error-tagging a learner corpus of Baltic languages [Elektroniskais resurss] / I.Znotina // ShefLingPGC 2015 : 2nd Sheffield Postgraduate Conference in Linguistics (Sheffield, UK, March 5-6, 2015) : [Book of Abstracts] [Elektroniskais resurss]. - Sheffield, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://goo.gl/wsCgsv

Znotiņa, Inga. Kļūdu klasifikācija otrās baltu valodas apguvēju tekstos [Elektroniskais resurss] / I.Znotiņa // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 280.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Znotiņa, Inga. Learner corpus Esam : a new corpus for researching Baltic interlanguage / I.Znotiņa // 8th International Corpus Linguistics Conference CL2015 (Lancaster, UK, July 21-24, 2015) : Abstract Book / Lancaster University. - Lancaster, 2015. - P.447-448.

Znotiņa, Inga. Lemmatization in a beginner learner corpus [Elektroniskais resurss] / I.Znotina // Third Baltic Student Conference "Bridges in the Baltics" (Vilnius, Lithuania, Oct.2-3, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 21.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.maailmakeeled.ut.ee/sites/default/files/maailmak…

Znotiņa, Inga. Semantiski tuvu leksēmu apguves izpēte neanotētā valodas apguvēju korpusā / I.Znotiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 428.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas