Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docente ar pētnieces (zin.) pienākumiem

Rīgas Stradiņa universitāte; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra; pētnieces pienākumi Bioķīmijas laboratorijā

2011 - 2016

Ārštata eksperte

Zāļu valsts aģentūra

2011 - 2015

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2006 - 2011

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1993 - 2006

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte (Latvijas Medicīnas akadēmija); Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1986 - 1993

Vecākā laborante

Rīgas Medicīnas institūts; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1983 - 1986

Vecākā inspektore

VAM Galvenā aptieku pārvalde; Farmācijas organizācijas daļa

Izglītība

2006 - 2011

Dr. pharm.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums „Skuju biezā ekstrakta kapsulētās formas tehnoloģija un izpēte"

1978 - 1983

Provizora diploms

Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes (pēdējos 6 gados)

2018.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls "Atsauču pārvaldīšanas rīks EndNote", 4 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskā darbnīca “Uzrunājošu prezentāciju veidošana”, 8 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls „TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”, 5 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls „Darba uzsākšana ar Microsoft Excel”, 16 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls „RSU e-studiju lietošanas iespējas”, 10 ak/st.

2016.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls "Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?", 8 ak/st.

2012.g. RSU Tālākizglītības fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes profesionālās pilnveides programma „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", 15 ak/st.

Pētniecības darbības virzieni

Zāļu formu tehnoloģija, izstrāde un izpēte.​

Docētie studiju kursi

Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģija (FF, FFN)

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

​studentu pētnieciskie darbi: 12

recenzētie:

​​studentu pētnieciskie darbi: 21

Projekti

Līgums Nr.7.7./64 Gr.6-25/2011/0091 „Bišu maize" no 14.02.2011.; fiziskās personas Uzņēmuma līgums Nr. 6-21/0310 par bišu maizes izpēti un dozētas formas izstrādi, noslēgts 21.03.2011.

​ERAF struktūrfondu finansētais projekts „Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai", vienošanās Nr. 2014/0024/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/076; darbības laiks 01.09.2014.-31.08.2015.​

ERAF līdzfinansētais projekts KC-PI-2017/44 „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai” 2018.-2020.

Publikācijas

Raksti​​

J. Voicehovska, M. Vlaskovska, J. Janovska, S. Babikovs, V. Voicehovskis, A. Skesters, A. Silova, J. Karpovs, O. Zubova, J. Kīsis, I. Daberte, D. Sprudža, R. Kleina. Oxidative stress markers diagnostic value in metabolic syndrome dermal manifestations: a prospective clinical trial // Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences (Proceedings of the Bulgarian academy of sciences), 2018 – Vol. 71, (No 2), P. 271-279.

I.Barene, I.Daberte, S.Siksna. Investigation of bee bread and development of its dosage forms = Bičių duonelės tyrimas ir jos dozuotų formų kūrimas // Medicinos teorija ir praktika. - T.21, Nr.1 (2015), p.16-22. - Kopsav. lietuviešu val.

S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte. Parastās egles Picea abies (L.) Karst. un citu Latvijā sastopamo egļu sugu sistemātiskais raksturojums // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 428.-434.lpp.

S.Siksna, V.Īriste, I.Bārene, I.Daberte. Parastās priedes Pinus sylvestris L. un parastās egles Picea abies L. skuju makroskopiskā un anatomiskā izpēte // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 295.-301.lpp.

S.Siksna, I.Daberte, I.Barene, V.Iriste. Coniferous greenery - valuable natural raw material of biologically active substances = Spygliuočių žaliava biologiškai akytviomis medžiagomis // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.146-148. - Kopsav. lietuviešu val.

I.Daberte, I.Barene, J.Rubens, M.Daugavietis, N.Sazhenova. Development of capsulated dosage form containing thick extract of pine needles = Kapsulinių vaisto formų, turinčių tirštojo pušų spyglių ekstrakto, kūrimas // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.149-153. - Kopsav. lietuviešu val.

I.Daberte, I.Bārene. Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētas dozētas formas stabilitātes izpēte // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 466.-476.lpp.

Stability of soft gelatin capsules containing thick extract of pine needles / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.2 (2011), p.71-77. - Starptautiski citējamā izdevumā.

I.Daberte, I.Bārene. Skuju biezā ekstrakta dozētas zāļu formas pagatavošanas un kvalitātes noteikšanas pētījumi // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 547.-555.lpp.

Tēzes​​

Studies in development of formulations containing coniferous greenery products and aloe extract / I.Barene, I.Daberte, S.Abolina // 11th International Scientific Conference "The Vital Nature Sign" (Vilnius, Lithuania, Oct.19-20, 2017) : Abstract Book. - Vilnius, 2017. - P.26.

Metabolic syndrome induced oxidative stress and skin premature ageing beyond topical use of seleno-L-methionine / J.Janovska, A.Skesters, A.Silova, S.Babikovs, V.Voicehovskis, I.Daberte, D.Sprudža, O.Zubova, J.Ķīsis // 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health (Se2017) (Sweden, Stockholm, Aug.13-17, 2017) : Program and Abstract Book. - Stockholm, 2017. - P.227.

Oxidative stress parameters and the metabolic syndrome manifestations relationship / J.Voicehovska, J.Janovska, S.Babikovs, V.Voicehovskis, I.Daberte, A.Skesters, A.Silova, O.Zubova, J.Kisis, J.Vedenina, R.Kleina, D.Sprudza // Journal of International Society of Microbiota. - Vol.1, No.1 (2015, Oct.), p.122. - Abstracts of the 3rd World Congress on Targeting Microbiota (Paris, France, Oct.21-23, 2015).

Skuju produktu un alvejas sausā ekstrakta maisījuma viendabīguma izpēte / S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 61.lpp.

Development and evaluation of granules containing bee bread [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Daberte, I.Barene, S.Siksna, V.Iriste, V.Enina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8906

Parastās egles (Picea abies L.) skuju izejmateriāla piemaisījumu mikroskopiskās atšķiršanas pazīmes / S.Siksna, I.Bārene, V.Īriste, I.Daberte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 53.lpp.

Microscopic and macroscopic identification of common spruce species raw material from Latvian forests / S.Siksna, I.Barene, I.Daberte // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.16-18.

Investigation of bee bread collected in three regions of Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, I.Daberte, V.Enina, S.Siksna, V.Iriste // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Amsterdam, the Netherlands, Oct.3-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Amsterdam, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/www/index.php?page=abstracts&action=item…

Latvijas reģionos iegūtās bišu maizes izpēte / I.Bārene, I.Daberte, V.Eniņa, S.Siksna, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 38.lpp.

Skujkoku zalenis - vērtīgs bioloģiski aktīvu dabas vielu avots / S.Siksna, I.Daberte, I.Bārene, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 34.lpp.

Investigation of stability of soft gelatin capsules containing pine needles thick extract [Elektroniskais resurss] / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // 70th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Lisbon, Portugal, Aug.28-Sept.2, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Lisbon, 2010. - Abstr. NP-P-013, 1 p. on USB.

Multidisciplinary and interdisciplinary aspects of pharmacists training in Riga Stradins University / R.Medne, I.Barene, B.Maurina, J.Rotbergs, A.S.Shtokmane, A.Gulbe, I.Daberte, V.Enina // EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference (Catania, Italy, June 24-26, 2010) : Abstracts. - Catania, 2010. - P.84.

Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētās zāļu formas stabilitātes izpēte / I.Daberte, I.Bārene, J.Rubens, N.Saženova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 211.lpp.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Thick pine needle extract composition for capsulation : WO 2010/064882 A1 : international patent // inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Barene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 10.06.2010.

Patents RU Nr. 2419446 C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования”. Reģistrēts 27.05.2011. Autori: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis.

Patents BY 15659 C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования”. Reģistrēts 30.04.2012. Autori: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis.

Thick pine needle extract composition for capsulation : No. CN 100044 : international patent (China) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 30.05.2011 ; the grant of the patent announced: 24.04.2012.

Sakeata männynneulasuutetta sisältävä yhdiste kapselointa varten (Thick pine needle extract composition for capsulation) : No. FI 123675 B : international patent (Finland) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Barene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 01.07.2011 ; the grant of the patent announced: 13.09.2013.

Kompozycja gęstego ekstraktu z igieł sosnowych do enkapsulacji (Thick pine needle extract composition for capsulation) : No. PL 217762 B1 : international patent (Poland) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Barene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 10.06.2010 ; the grant of the patent announced: 29.08.2014.

Tykk furunålekstraktsammensetning for innkapsling (Thick pine needle extract composition for capsulation) : No.20110884 A1 : international patent (Norway) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis. - Filing date: 20.06.2011 ; publication date: 15.07.2014 ; the grant of the patent announced: 07.12.2014.

Krēms sejas ādas, kakla un dekoltē zonas epidermālās lipīdu barjeras atjaunošanai pacientiem ar metabolisko sindromu : LV 15082 B : patents / izgudrotāji: J.Voicehovska, J.Janovska, I.Daberte, V.Voicehovskis, A.Šķesters, A.Silova, S.Babikovs, O.Zubova, D.Sprūdža, J.Ķīsis, L.Ivanova. - Pieteikts: 24.08.2015 ; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.-585.lpp.

Epidermal lipid barrier restoring cream for facial skin, neck and decollete area for metabolic syndrome patients : WO/2017/034384 A1 : international patent / inventors: J.Voicehovska, J.Janovska, I.Daberte, V.Voicehovskis, A.Šķesters, A.Silova, S.Babikovs, O.Zubova, D.Sprūdža, J.Ķīsis, L.Ivanova. - Filing date: 25.08.2015 ; publication date: 02.03.2017.

Composition d'un extrait epais du feuillage de coniferes destinee a la mise en capsules (Thick pine needle extract composition for
capsulation) : No. CA 2745579 C : Canadian patent / inventors: Rubens, J., Daberte, I., Barene, I., Daugavietis, M. - Filing date: 2009/10/01 ; publication date: 2010/06/10 ; issue date: 2018/09/04.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja