Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docente ar pētnieces (zin.) pienākumiem

Rīgas Stradiņa universitāte; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra; pētnieces pienākumi Bioķīmijas laboratorijā

2011 - 2016

Ārštata eksperte

Zāļu valsts aģentūra

2011 - 2015

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2006 - 2011

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1993 - 2006

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte (Latvijas Medicīnas akadēmija); Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1986 - 1993

Vecākā laborante

Rīgas Medicīnas institūts; Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1983 - 1986

Vecākā inspektore

VAM Galvenā aptieku pārvalde; Farmācijas organizācijas daļa

Izglītība

2006 - 2011

Dr. pharm.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums „Skuju biezā ekstrakta kapsulētās formas tehnoloģija un izpēte"

1978 - 1983

Provizora diploms

Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes (pēdējos 6 gados)

2018.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls "Atsauču pārvaldīšanas rīks EndNote", 4 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskā darbnīca “Uzrunājošu prezentāciju veidošana”, 8 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls „TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”, 5 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls „Darba uzsākšana ar Microsoft Excel”, 16 ak/st.

2017.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls „RSU e-studiju lietošanas iespējas”, 10 ak/st.

2016.g. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls "Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?", 8 ak/st.

2012.g. RSU Tālākizglītības fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes profesionālās pilnveides programma „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", 15 ak/st.

Pētniecības darbības virzieni

Zāļu formu tehnoloģija, izstrāde un izpēte.​

Docētie studiju kursi

Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģija (FF, FFN)

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

​studentu pētnieciskie darbi: 12

recenzētie:

​​studentu pētnieciskie darbi: 21

Projekti

Līgums Nr.7.7./64 Gr.6-25/2011/0091 „Bišu maize" no 14.02.2011.; fiziskās personas Uzņēmuma līgums Nr. 6-21/0310 par bišu maizes izpēti un dozētas formas izstrādi, noslēgts 21.03.2011.

​ERAF struktūrfondu finansētais projekts „Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai", vienošanās Nr. 2014/0024/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/076; darbības laiks 01.09.2014.-31.08.2015.​

ERAF līdzfinansētais projekts KC-PI-2017/44 „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai” 2018.-2020.

Publikācijas

Raksti​​

J. Voicehovska, M. Vlaskovska, J. Janovska, S. Babikovs, V. Voicehovskis, A. Skesters, A. Silova, J. Karpovs, O. Zubova, J. Kīsis, I. Daberte, D. Sprudža, R. Kleina. Oxidative stress markers diagnostic value in metabolic syndrome dermal manifestations: a prospective clinical trial // Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences (Proceedings of the Bulgarian academy of sciences), 2018 – Vol. 71, (No 2), P. 271-279.

I.Barene, I.Daberte, S.Siksna. Investigation of bee bread and development of its dosage forms = Bičių duonelės tyrimas ir jos dozuotų formų kūrimas // Medicinos teorija ir praktika. - T.21, Nr.1 (2015), p.16-22. - Kopsav. lietuviešu val.

S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte. Parastās egles Picea abies (L.) Karst. un citu Latvijā sastopamo egļu sugu sistemātiskais raksturojums // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 428.-434.lpp.

S.Siksna, V.Īriste, I.Bārene, I.Daberte. Parastās priedes Pinus sylvestris L. un parastās egles Picea abies L. skuju makroskopiskā un anatomiskā izpēte // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 295.-301.lpp.

S.Siksna, I.Daberte, I.Barene, V.Iriste. Coniferous greenery - valuable natural raw material of biologically active substances = Spygliuočių žaliava biologiškai akytviomis medžiagomis // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.146-148. - Kopsav. lietuviešu val.

I.Daberte, I.Barene, J.Rubens, M.Daugavietis, N.Sazhenova. Development of capsulated dosage form containing thick extract of pine needles = Kapsulinių vaisto formų, turinčių tirštojo pušų spyglių ekstrakto, kūrimas // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.149-153. - Kopsav. lietuviešu val.

I.Daberte, I.Bārene. Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētas dozētas formas stabilitātes izpēte // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 466.-476.lpp.

Stability of soft gelatin capsules containing thick extract of pine needles / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.2 (2011), p.71-77. - Starptautiski citējamā izdevumā.

I.Daberte, I.Bārene. Skuju biezā ekstrakta dozētas zāļu formas pagatavošanas un kvalitātes noteikšanas pētījumi // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 547.-555.lpp.

Tēzes​​

Studies in development of formulations containing coniferous greenery products and aloe extract / I.Barene, I.Daberte, S.Abolina // 11th International Scientific Conference "The Vital Nature Sign" (Vilnius, Lithuania, Oct.19-20, 2017) : Abstract Book. - Vilnius, 2017. - P.26.

Metabolic syndrome induced oxidative stress and skin premature ageing beyond topical use of seleno-L-methionine / J.Janovska, A.Skesters, A.Silova, S.Babikovs, V.Voicehovskis, I.Daberte, D.Sprudža, O.Zubova, J.Ķīsis // 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health (Se2017) (Sweden, Stockholm, Aug.13-17, 2017) : Program and Abstract Book. - Stockholm, 2017. - P.227.

Oxidative stress parameters and the metabolic syndrome manifestations relationship / J.Voicehovska, J.Janovska, S.Babikovs, V.Voicehovskis, I.Daberte, A.Skesters, A.Silova, O.Zubova, J.Kisis, J.Vedenina, R.Kleina, D.Sprudza // Journal of International Society of Microbiota. - Vol.1, No.1 (2015, Oct.), p.122. - Abstracts of the 3rd World Congress on Targeting Microbiota (Paris, France, Oct.21-23, 2015).

Skuju produktu un alvejas sausā ekstrakta maisījuma viendabīguma izpēte / S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 61.lpp.

Development and evaluation of granules containing bee bread [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Daberte, I.Barene, S.Siksna, V.Iriste, V.Enina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8906

Parastās egles (Picea abies L.) skuju izejmateriāla piemaisījumu mikroskopiskās atšķiršanas pazīmes / S.Siksna, I.Bārene, V.Īriste, I.Daberte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 53.lpp.

Microscopic and macroscopic identification of common spruce species raw material from Latvian forests / S.Siksna, I.Barene, I.Daberte // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.16-18.

Investigation of bee bread collected in three regions of Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, I.Daberte, V.Enina, S.Siksna, V.Iriste // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Amsterdam, the Netherlands, Oct.3-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Amsterdam, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/www/index.php?page=abstracts&action=item…

Latvijas reģionos iegūtās bišu maizes izpēte / I.Bārene, I.Daberte, V.Eniņa, S.Siksna, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 38.lpp.

Skujkoku zalenis - vērtīgs bioloģiski aktīvu dabas vielu avots / S.Siksna, I.Daberte, I.Bārene, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 34.lpp.

Investigation of stability of soft gelatin capsules containing pine needles thick extract [Elektroniskais resurss] / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // 70th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Lisbon, Portugal, Aug.28-Sept.2, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Lisbon, 2010. - Abstr. NP-P-013, 1 p. on USB.

Multidisciplinary and interdisciplinary aspects of pharmacists training in Riga Stradins University / R.Medne, I.Barene, B.Maurina, J.Rotbergs, A.S.Shtokmane, A.Gulbe, I.Daberte, V.Enina // EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference (Catania, Italy, June 24-26, 2010) : Abstracts. - Catania, 2010. - P.84.

Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētās zāļu formas stabilitātes izpēte / I.Daberte, I.Bārene, J.Rubens, N.Saženova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 211.lpp.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Thick pine needle extract composition for capsulation : WO 2010/064882 A1 : international patent // inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Barene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 10.06.2010.

Patents RU Nr. 2419446 C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования”. Reģistrēts 27.05.2011. Autori: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis.

Patents BY 15659 C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования”. Reģistrēts 30.04.2012. Autori: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis.

Thick pine needle extract composition for capsulation : No. CN 100044 : international patent (China) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 30.05.2011 ; the grant of the patent announced: 24.04.2012.

Sakeata männynneulasuutetta sisältävä yhdiste kapselointa varten (Thick pine needle extract composition for capsulation) : No. FI 123675 B : international patent (Finland) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Barene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 01.07.2011 ; the grant of the patent announced: 13.09.2013.

Kompozycja gęstego ekstraktu z igieł sosnowych do enkapsulacji (Thick pine needle extract composition for capsulation) : No. PL 217762 B1 : international patent (Poland) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Barene, M.Daugavietis. - Filing date: 01.10.2009 ; publication date: 10.06.2010 ; the grant of the patent announced: 29.08.2014.

Tykk furunålekstraktsammensetning for innkapsling (Thick pine needle extract composition for capsulation) : No.20110884 A1 : international patent (Norway) / inventors/applicants: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis. - Filing date: 20.06.2011 ; publication date: 15.07.2014 ; the grant of the patent announced: 07.12.2014.

Krēms sejas ādas, kakla un dekoltē zonas epidermālās lipīdu barjeras atjaunošanai pacientiem ar metabolisko sindromu : LV 15082 B : patents / izgudrotāji: J.Voicehovska, J.Janovska, I.Daberte, V.Voicehovskis, A.Šķesters, A.Silova, S.Babikovs, O.Zubova, D.Sprūdža, J.Ķīsis, L.Ivanova. - Pieteikts: 24.08.2015 ; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.-585.lpp.

Epidermal lipid barrier restoring cream for facial skin, neck and decollete area for metabolic syndrome patients : WO/2017/034384 A1 : international patent / inventors: J.Voicehovska, J.Janovska, I.Daberte, V.Voicehovskis, A.Šķesters, A.Silova, S.Babikovs, O.Zubova, D.Sprūdža, J.Ķīsis, L.Ivanova. - Filing date: 25.08.2015 ; publication date: 02.03.2017.

Composition d'un extrait epais du feuillage de coniferes destinee a la mise en capsules (Thick pine needle extract composition for
capsulation) : No. CA 2745579 C : Canadian patent / inventors: Rubens, J., Daberte, I., Barene, I., Daugavietis, M. - Filing date: 2009/10/01 ; publication date: 2010/06/10 ; issue date: 2018/09/04.

Kontakti

Saistītās ziņas