Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1998 - pašlaik

Lektora p.i.

Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

1995 - pašlaik

Grāmatvede- konsultante

IU un IK darbībā

1992 - pašlaik

Lektore

LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vadībzinību katedra

1990 - 1992

Lektore

LU ekonomikas teorijas katedra

1986 - 1989

Aspirante

LVU Politekonomijas katedra

1979 - 1986

Pasniedzēja

LVU Politekonomijas katedra

1978 - 1979

Asistente

LVU Politekonomijas katedra

Izglītība

1995 - 1996

Baltijas ekonomikas un menedžmenta programma. Sertifikāts par programmas beigšanu.

Dalhouse Universitāte (Kanāda).

1995

Biznesa vadības maģistrantūra. Biznesa vadības maģistra grāds.

Latvijas Universitāte

1994

TEMPUS projekts, mārketinga un menedžmenta programma.

Mehelenas Biznesa skola (Beļģija). Haagas Biznesa skola (Holande).

1986 - 1989

Politekonomijas katedras klātienes aspirantūra.

LVU

1979 - 1980

Kvalifikācijas celšana

Kijevas Universitāte

1973 - 1978

studijas Ekonomikas fakultātē

LVU

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferenču referāti

 

Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā zinātniskajā konferencē: I.Rezepina. Korporatīvā sociālā atbildība un tās vadīšana Latvijas uzņēmumos. 17.-18.03.2016.

 

Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 14. zinātniskajā konferencē, „ Darba efektivitātes paaugstināšanas problēmas uzņēmējdarbībā" 27.03.2015.

Biznesa Efektivitātes asociācijas rīkotajās seminārās „TOC, Lean un Six Sigma (TLS) pielietojums" 2015. 25.04.

H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement. 56th international Riga technical university conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship scee'2015" proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147.

 

H.Kaļķis, I.Rezepina. Procesu kvalitātes vadības ilgtspējīgas attīstības modelis. LU 69.zinātniskā konference, Rīga, 2.februāris,2011.

 

​H.Kaļķis,I.Rezepina, V.Kaļķis. Application of ergonomics in process management improvement. RSU, Zinātniskā konference, , I.Rezepina, V.Kaļķis tēzes, Rīga,18-19.martā, 2010.

 

​H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Praude. Ergonomics and Quality Management. International Conference „New Socio-Economic challenges of development in Europe". LU, Riga,7-10 oktober,2010.

 

​H. Kaļķis, I. Rezepina, V. Praude, J. Ieviņš. Ergonomics solutions of the manufacturing process of wood processing enterprise. Proceedings of the 50th International scientific conference of Riga Technical University, Riga, 15-16 October, 2009. Riga, RTU, 2010.

 

​H. Kalkis, I. Rezepina, V. Praude, Z. Roja, V. Kalkis. Manufacturing process improvement based on reducing of ergonomics risks in woodworking enterprise. 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE). Maiami, 17-20 July, 2010.

 

​H. Kalkis, I. Rezepina, Z. Roja, V. Kalkis. Costs and Benefits Analysis for Ergonomics Improvements. 3rd International interdisciplinary scientific conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE, Riga Stradins University, Riga, November 11-12, 2010, p. 47.

 

H. Kalkis, I. Rezepina, Z. Roja, V. Kalkis, A. Goldsteins. Increasing wood processing company's productivity and competitiveness by implementing healthy environment and applying ergonomics. 11- th AE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), LasVegas, 14-17 July, 2008.​

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Starptautiskais mārketings un reklāma

Vadītie studiju kursi

Biznesa komunikācija un ētika

Ekonomikas un biznesa vēsture

Ekonomisko pētījumu metodoloģija

Grāmatvedības pamati

Mārketings

Organizāciju teorija un vadība

Reklāmas dizaina izveidošana

Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie aspekti

Stratēģiskais mārketings

Uzņēmuma stratēģija un politika

Docētie studiju kursi

 

Mārketings

 

Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana​

 

Uzņēmējdarbības ekonomika​

 

Organizāciju teorija un vadība

 

Stratēģiskā un operatīvā plānošana​

 

Stratēģiskais mārketings​

 

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

Uzņēmējdarbības pamati​​

 

Uzņēmuma stratēģija un politika

Projekti

 

Žana Monē Ekselences Centrs, „Austrumu Partnerība globālajā vidē: dalīšanās Eiropas ekselencē starpdisciplinārajā pētniecībā un ES ārējo attiecību pasniegšanā (Eastern Partnership in a Global Environment: Sharing European Excellence in Inter-Disciplinary Research and Teaching EU External Relations) ", Nr.199871-LLP-1-LV-AJM-PO (LU Nr. PIZ-2740-ST-N-990), Eiropas Komisija

 

​Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti, RSU ESF un Komunikācijas fakultātes projekts.

Eiropas Komisijas Jean Monnet modulis „Contemprorary European economic integration: Tackling with the Pace of reforms", 2005.-2009.g.

 

Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības veidošanā, 2006.-2010.g.,Nr.06.0017.3​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Ergonomics and quality interventions in woodworking technological processes for lightening the workload / V.Kalkis, H.Kalkis, I.Rezepina ...[et al.] // Advances in physical ergonomics and safety / ed. T.Z.Ahram, W.Karowski. - New York, 2013. - P.250-257.

Kaļķis, Henrijs. Ergonomics and quality interventions in woodworking technological processes for lightening the workload / H.Kaļķis, I.Rezepina // 4th AHFE Conference "Advances in human gactors and ergonomics" (San Francisco, USA, July 21-25, 2012) : Proceedings / ed by T.Z.Ahram, W.Karwowski. - San Francisko, 2012. - Vol.14, p.250-257.

Kaļķis, Henrijs. Ergonomikas nozīme organizācijas procesu kvalitātes vadībā = Role of ergonomics in organisation prosess quality management / H.Kaļķis, V.Praude, I.Rezepina // Ekonomika. Vadības zinātne=Economics. Business administration. - (2011), 530.-537.lpp.

Kaļķis, Henrijs. Fault tree and failure mode and effects analysis in woodworking enterprise process quality improvement / H.Kalkis, I.Rezepina, V.Kalkis // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2010 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.5-13.

Manufacturing process improvement based on reducing of ergonomics risks in woodworking enterprise / H.Kalkis, I.Rezepina, V.Praude ...[et al.] // Advances in Human Factors, Ergonomics, and Safety in Manufacturing and Service industries / ed by W.Karwowski. - Boca Raton, 2011. - P.1203 -1211.

Kaļķis, Henrijs. Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā / H.Kaļķis, I.Rezepina, I.Dovladbekova // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 113.-117.lpp.

Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu ergonomiskie risinājumi = Ergonomics solutions in wood processing enterprise manufacturing proceses / H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Praude, J.Ieviņš // 50. Starptautiskā zinātniskā praktiskā konference "Vides tehnogēnās drošības zinātniskās problēmas" (Rīga, Latvija, 2009.g. 15-16.okt.) / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga, 2010. - 57.-62.lpp.

 

Tēzes​​

 

Rezepina, Irina. Korporatīvā sociālā atbildība un tās vadīšana Latvijas uzņēmumos / I.Rezepina, A.Gražule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 284.lpp.

Ergonomics in business - approach for organisation efficiency improvement : [abstract] / H.Kalkis, Z.Roja, S.Babris, I.Rezepina // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.146-147.

Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā / H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Kaļķis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 399.lpp.

Kaļķis, Henrijs. Četru fāžu modeļa pielietošana organizāciju biznesa stratēģijas pilnveidošanā / H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Kaļķis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 372.lpp.

Kaļķis, Henrijs. Ergonomika - organizācijas biznesa stratēģija / H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Kaļķis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 386.lpp.

Kaļķis, Henrijs. Ergonomics and quality management : [abstract] / H.Kalkis, I.Rezepina, V.Praude // International Conference "New Socio-Economic Challenges of Development in Europe 2010" (Riga, Latvia, Oct.7-9, 2010) : conference proceedings / University of Latvia. - Riga, 2011. - P.193-196.

Kaļķis, Henrijs. Improving organization business performance with ergonomics contributions / H.Kalkis, I.Rezepina, V.Kalkis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 401.lpp.

Costs and benefits analysis for ergonomics improvements / H.Kalkis, I.Rezepina, Z.Roja, V.Kalkis // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.47.

Ergonomics interventions in woodworking processes to improve work abilities for older worker : [abstract] / H.Kalkis, I.Rezepina, Z.Roja, V.Kalkis // First FEES - European Conference on Ergonomics/Human Factors (Bruges, Belgium, Oct.10-12, 2010). - Bruges, 2010. - Poster P12.

Kaļķis, Henrijs. Application of ergonomics in process management improvement / H.Kalkis, I.Rezepina, V.Kalkis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 366.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Inna Dovladbekova
Katedras vadītāja, Docētāja
Henrijs Kaļķis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs, Pētnieks
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Geoffrey Thorpe
Pasniedzējs