Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1992 - pašlaik

Lektore

LU Biznesa , vadības un ekonomikas fakultate, Vadībzinību nodaļa....

1995 - pašlaik

Grāmatvede- konsultante

IU un IK darbībā

1998 - pašlaik

Lektore p.i.

RSU Eiropas studiju fakultate, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

1990 - 1992

Lektore

LU ekonomikas teorijas katedra

1986 - 1989

Aspirante

LVU Politekonomijas katedra

1979 - 1986

Pasniedzēja

LVU Politekonomijas katedra

1978 - 1979

Asistente

LVU Politekonomijas katedra

Izglītība

1995 - 1996

Baltijas ekonomikas un menedžmenta programma. Sertifikāts par programmas beigšanu.

Dalhouse Universitāte (Kanāda).

1995

Biznesa vadības maģistrantūra. Biznesa vadības maģistra grāds.

Latvijas Universitāte

1994

TEMPUS projekts, mārketinga un menedžmenta programma.

Mehelenas Biznesa skola (Beļģija). Haagas Biznesa skola (Holande).

1986 - 1989

Politekonomijas katedras klātienes aspirantūra.

LVU

1979 - 1980

Kvalifikācijas celšana

Kijevas Universitāte

1973 - 1978

studijas Ekonomikas fakultātē

LVU

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Piedalīšanās konferencēs

Latvijas Universitātes 77. zinatniskā konference. 8.03.2019.

RSU Starptautiskā starpdisciplinārā konference sociālajās zinatnēs "Places" 2.04.2019.

11.Starptautiskā konference "New Challenges of Economic and Business Development - 2019 : Incentives for Sustainable Economic growth". Rīga.

Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā zinātniskajā konferencē: Referats: Korporatīvā sociālā atbildība un tās vadīšana Latvijas uzņēmumos. 17.-18.03.2016.

Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 14. zinātniskajā konferencē,tēzes „ Darba efektivitātes paaugstināšanas problēmas uzņēmējdarbībā" 27.03.2015.

Biznesa Efektivitātes asociācijas rīkotajās seminārās „TOC, Lean un Six Sigma (TLS) pielietojums" 2015. 25.04.

H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement. 56th international Riga technical university conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship scee'2015" proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147.

RSU Zinātniska konference 10-11.04.2014.g. tēzes "Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā".

 

 

 

 

 

 

 

Organizāciju teorija un vadība 3KP

Docētie kursi:

 

Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana​ 2KP

 

Uzņēmējdarbības pamati 2KP

Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana​ 4 KP

 

 

Uzņēmuma stratēģija un politika 3KP

Ražošanas vadīšana 3KP

 

Ražošanas organizācija un vadība 4KP

 

 

​​

Publikācijas

Raksti​​

Ergonomics and quality interventions in woodworking technological processes for lightening the workload / V.Kalkis, H.Kalkis, I.Rezepina ...[et al.] // Advances in physical ergonomics and safety / ed. T.Z.Ahram, W.Karowski. - New York, 2013. - P.250-257.

Kaļķis, Henrijs. Ergonomics and quality interventions in woodworking technological processes for lightening the workload / H.Kaļķis, I.Rezepina // 4th AHFE Conference "Advances in human gactors and ergonomics" (San Francisco, USA, July 21-25, 2012) : Proceedings / ed by T.Z.Ahram, W.Karwowski. - San Francisko, 2012. - Vol.14, p.250-257.

Kolēģi

Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Inna Dovladbekova
Katedras vadītāja, Docētāja
Henrijs Kaļķis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ieva Kalve
Docētāja
Kristaps Zaļais
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Biznesa inkubatora vadītājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs