Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1992 - pašlaik

Lektore

LU Biznesa , vadības un ekonomikas fakultate, Vadībzinību nodaļa....

1995 - pašlaik

Grāmatvede- konsultante

IU un IK darbībā

1998 - pašlaik

Lektore p.i.

RSU Eiropas studiju fakultate, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

1990 - 1992

Lektore

LU ekonomikas teorijas katedra

1986 - 1989

Aspirante

LVU Politekonomijas katedra

1979 - 1986

Pasniedzēja

LVU Politekonomijas katedra

1978 - 1979

Asistente

LVU Politekonomijas katedra

pašlaik

Lektora p.i.

Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Izglītība

1995 - 1996

Baltijas ekonomikas un menedžmenta programma. Sertifikāts par programmas beigšanu.

Dalhouse Universitāte (Kanāda).

1995

Biznesa vadības maģistrantūra. Biznesa vadības maģistra grāds.

Latvijas Universitāte

1994

TEMPUS projekts, mārketinga un menedžmenta programma.

Mehelenas Biznesa skola (Beļģija). Haagas Biznesa skola (Holande).

1986 - 1989

Politekonomijas katedras klātienes aspirantūra.

LVU

1979 - 1980

Kvalifikācijas celšana

Kijevas Universitāte

1973 - 1978

studijas Ekonomikas fakultātē

LVU

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Piedalīšanās konferencēs

Latvijas Universitātes 77. zinatniskā konference. 8.03.2019.

RSU Starptautiskā starpdisciplinārā konference sociālajās zinatnēs "Places" 2.04.2019.

11.Starptautiskā konference "New Challenges of Economic and Business Development - 2019 : Incentives for Sustainable Economic growth". Rīga.

Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā zinātniskajā konferencē: Referats: Korporatīvā sociālā atbildība un tās vadīšana Latvijas uzņēmumos. 17.-18.03.2016.

Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 14. zinātniskajā konferencē,tēzes „ Darba efektivitātes paaugstināšanas problēmas uzņēmējdarbībā" 27.03.2015.

Biznesa Efektivitātes asociācijas rīkotajās seminārās „TOC, Lean un Six Sigma (TLS) pielietojums" 2015. 25.04.

H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement. 56th international Riga technical university conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship scee'2015" proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147.

RSU Zinātniska konference 10-11.04.2014.g. tēzes "Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā".​

 

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana

Organizāciju teorija un vadība

Studiju darbs

Studiju darbs II

Uzņēmuma stratēģija un politika

Vadītie studiju kursi

Biznesa komunikācija un ētika

Ekonomikas un biznesa vēsture

Ekonomisko pētījumu metodoloģija

Grāmatvedības pamati

Ilgspējīgais mārketings

Ilgtspējīgais mārketings

Loģistika

Mārketinga informatīvās sistēmas

Mārketinga komunikāciju metodes

Masu mediju un reklāmas auditorijas

Organizāciju teorija un vadība

Reklāmas dizaina izveidošana

Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie aspekti

Starptautiskā mārketinga vides audits

Starptautisko mārketinga modeļu imitācija

Stratēģiskais mārketings

Tiešais un interaktīvais mārketings

Tirgus segmentācija un produkta pozicionēšana tirgū

Uzņēmuma stratēģija un politika

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Rezepina, Irina. Korporatīvā sociālā atbildība un tās vadīšana Latvijas uzņēmumos / I.Rezepina, A.Gražule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 284.lpp.

Ergonomics in business - approach for organisation efficiency improvement : [abstract] / H.Kalkis, Z.Roja, S.Babris, I.Rezepina // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.146-147.

Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā / H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Kaļķis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 399.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Henrijs Kaļķis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja