Pārlekt uz galveno saturu
Nosaukums
Kategorija
Pakalpojums pieejams
Pakalpojums jāpiesaka
Datortehnikas pārvietošana
Datortehnika un biroja tehnika
Darbiniekiem
3 darba dienas iepriekš
E-studiju lietotnes savietojamība ar MyRSU lietotni
MyRSU
Studentiem
Izziņu studējošajiem elektroniskā pieprasīšana un izsniegšana (e-pakalpojums)
MyRSU
Studentiem
Kā sākt lietot Studējošo portālu MyRSU
MyRSU
Studentiem
Lekciju un nodarbību grafiks
MyRSU
Microsoft Teams instalēšana Jūsu datorā
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
Personalizētā e-pasta izveide
MyRSU
Studentiem
Personīgā un koplietošanas datu krātuve (H;P;U)
Darbiniekiem
Pieaicinātā pasniedzēja RSU IT sistēmu konta izveide
Pieteikšanās ierobežotās izvēles (B daļas) un brīvās izvēles (C daļa) studiju kursiem
MyRSU
Studentiem
Prezentācijas iesniegšana un statusa pārbaude Converia platformā
Mājas lapas
Studentiem, Darbiniekiem
Skaņas un video iestatīšana, izmantojot Remote Desktop connection
VPN pieslēgšana datoram
Darbiniekiem
SPSS programma
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
Studējošā portāls un mobilā lietotne MyRSU
MyRSU
Studentiem
Team sapulces izveidošana Outlook programmā
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
Tēžu iesniegšana
Informācijas sistēmas
Vadlīnijas prakses rotācijām 6.studiju gadam
Mājas lapas
Studentiem
Video ieraksta sistēmas Panopto instrukcija
Informācijas sistēmas
Studentiem
Virtuālā telpa sanāksmēm Zoom
Video pakalpojumi
Darbiniekiem
VPN pieslēgšana datoram, Windows 10
VPN pieslēgšana datoram
Darbiniekiem
3 darba dienas iepriekš
VPN pieslēgšana datoram, Windows 7
VPN pieslēgšana datoram
Darbiniekiem
3 darba dienas iepriekš
Darbinieku pašapkalpošanās portāls (HOP)
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
1 darba dienu pirms konsultācijas nepieciešamības
Dokumentu vadības sistēma (DVS)
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
1 darba dienu pirms konsultācijas nepieciešamības
Bezvadu internets (WiFi)
WiFi un lokālais tīkls
Studentiem, Darbiniekiem
Darbinieka e-pasts
E-pastu pārvaldīšana
Darbiniekiem
Paroles iegūšana un atjaunošana darbiniekiem
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
Paroles iegūšana un atjaunošana studējošajiem
MyRSU
Studentiem
RSU mājaslapas uzturēšana (rsu.lv)
Mājas lapas
Studentiem, Darbiniekiem
Skype for Business (Lync)
Telefonija
Darbiniekiem
Medicīnas mācīšanās sistēmas platforma AMBOSS
Informācijas sistēmas
Studentiem
1 darba dienu pirms konsultācijas nepieciešamības
Antiplaģiātisma un rakstu darbu labošanas sistēma Turnitin
MyRSU
Studentiem, Darbiniekiem
Darbinieku karšu izgatavošana
Darbinieka kartes
Darbiniekiem
Docētāju portāls
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
Drukas pakalpojums
Drukas iekārtas
Studentiem, Darbiniekiem
Drukas tinšu un toneru izsniegšana
Drukas iekārtas
Darbiniekiem
5 darba dienas pirms vēlamā saņemšanas datuma
E-resursu repozitorijs DSpace (DSpace.rsu.lv)
Mājas lapas
Darbiniekiem
E-studiju sistēma
MyRSU
Studentiem
E-talona pagarināšana studējošajiem
MyRSU
Studentiem
Lekciju un nodarbību grafika sinhronizēšana ar Microsoft Office 365 kalendāru
MyRSU
Studentiem
Lekciju un nodarbību nodrošināšana tiešsaistes video formātā
Video pakalpojumi
Darbiniekiem
3 darba dienas pirms plānotā notikuma
Lekciju un nodarbību tiešraide
Video pakalpojumi
Darbiniekiem
5 darba dienas pirms plānotā notikuma
Lekciju un nodarbību video ieraksts
Video pakalpojumi
Darbiniekiem
3 darba dienas pirms plānotā notikuma
Lokālais datortīkls (LAN)
WiFi un lokālais tīkls
Studentiem, Darbiniekiem
1 darba dienu pirms nepieciešamajām izmaiņām
Microsoft Office 365 studējošajiem
MyRSU
Studentiem
Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēka Latvijā
Mājas lapas
Studentiem, Darbiniekiem
Pieteikumu sistēma (help.rsu.lv)
Informācijas sistēmas
Studentiem, Darbiniekiem
Projektu un konferenču mājas lapu izstrāde uzturēšana
Mājas lapas
Darbiniekiem
Resursu vadības sistēma Horizon
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
RSU Atvērtās universitātes kursu pieteikšanās forma (au.rsu.lv)
Mājas lapas
Studentiem, Darbiniekiem
RSU iekšējais tīkls (Intranets)
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
Studējošo informācijas sistēma (SIS)
Informācijas sistēmas
Darbiniekiem
Tehnikas remonts
Datortehnika un biroja tehnika
Darbiniekiem
Telpas un tehniskais nodrošinājums
Datortehnika un biroja tehnika
Darbiniekiem
Video apstrāde
Video pakalpojumi
Darbiniekiem
3 darba dienas pirms plānotā notikuma
Video konference
Video pakalpojumi
Darbiniekiem
5 darba dienas pirms plānotā notikuma